Árubeszerzések - 254642-2018

14/06/2018    S112

Magyarország-Budapest: Szoftvercsomag és információs rendszerek

2018/S 112-254642

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedüs Tibor
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955222
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások

II.1.2)Fő CPV-kód
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett nyílt szabványú szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verziókövetésére, cseréjére, valamint új nyílt szabványú szoftverlicencek beszerzésére és szoftverlicencekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 28 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett nyílt szabványú szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új nyílt szabványú szoftverlicencek beszerzésére és szoftverlicencekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.

Az Ajánlatra vonatkozó információk:

1. Árubeszerzés, maximum 5600 db árlista soron a műszaki leírásban előírt kötelező árlista sorok megajánlásával kormányzati alapcsomagra kell ajánlatot benyújtani, a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx-fájl szerint. A közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint termékcsoportonként minimum 1 termék megajánlása kötelező, ugyanazon termék több termékcsoportban nem szerepelhet. Az operációs rendszerek esetében minimum 1 szerver, és minimum 1 kliens operációs rendszert kell megajánlani.

2. Az ajánlatkérő jelen eljárásban nyílt szabványú szoftverlicencekre fogad el ajánlatot.

3. A termékkörök magukba foglalják a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények által korábban beszerzett nyílt szabványú szoftverlicencek bővítését, kiegészítését, meghosszabbítását, verzió-követését, cseréjét; új nyílt szabványú szoftverlicencek beszerzését; szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

4. Minden megajánlani kívánt termékhez ún. minimálisan biztosított terméksupportot is kell ajánlani a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.

5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel a műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az ajánlatkérő olyan termékeket tekint egyenértékűnek, amelyek a közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelnek.

6. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlatok tekintetében végzi el a bírálatot.

7. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

9. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében (Zöld közbeszerzés) és a licenc jellegéből adódóan a licenckulcsokat elektronikus úton kell átadni. Amennyiben a licenckulcs más módon is rendelkezésre áll és azok kiszállítására kerül sor, akkor az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14)További információk

A KM 2. részében a beszerzések EU Alapokból finanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak – figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében előírtakra.

EU forrás és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

A KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek a Kbt. 135. § (5) megfelelően is eljárhatnak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247-517709
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: KM01OPEN17
Rész száma: 1
Elnevezés:

Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft., Corollis Kft., EURO ONE Számítástechnikai Zrt., HUMANsoft Kft., Innomatrix Services Kft., M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft., S&T Consulting Hungary Kft.
Postai cím: Neumann János u. 1/E.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TIGRA Kft., 99999 Informatika Kft., ALOHA Informatika Kft., FORNAX ICT Kft., IMG Solution Kft., KÜRT Zrt., KVENTA Kft., LicensePort Zrt., M&S Informatikai Zrt., NETvisor Zrt., Sysman Informatikai Zrt., ULYSSYS Kft.
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zrt., Delta Systems Kft., Dimension Data Magyarország Kft., Grepton Zrt., Telvice Kft., Szinva Net Zrt.
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WSH Kft., ASH Szoftverház Kft., CompuTREND Zrt., Nádor Rendszerház Kft., Symmetria Magyarország Zrt., Webstar Csoport Kft.
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 28 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes Ajánlattevők adószáma:

ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. - 10375543-2-43.

Corollis Kft. - 24274232-2-41.

EURO ONE Számítástechnikai Zrt. - 10649297-2-44.

HUMANsoft Kft. - 10239025-2-44.

Innomatrix Services Kft. - 14175620-2-13.

M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. - 10582048-2-02.

S&T Consulting Hungary Kft. - 11779177-2-13.

TIGRA Kft. - 12218778-2-42.

99999 Informatika Kft. - 13854964-2-43

ALOHA Informatika Kft. - 12147784-2-43.

FORNAX ICT Kft. - 14161177-2-43.

IMG Solution Kft. - 14894262-2-42.

KÜRT Zrt. - 11780359-2-43.

KVENTA Kft. - 10329102-2-13.

LicensePort Zrt. - 23497454-2-43.

M&S Informatikai Zrt. - 14409471-2-41.

NETvisor Zrt. - 14023059-2-43.

Sysman Informatikai Zrt. - 12948901-2-41.

ULYSSYS Kft. - 10720534-2-41.

Invitech Megoldások Zrt. - 25568509-2-44.

Delta Systems Kft. - 13978774-2-41.

Dimension Data Magyarország Kft. - 12655085-2-43.

Grepton Zrt. - 12613056-2-42.

Telvice Kft. - 13339076-2-13.

Szinva Net Zrt. - 24962106-2-05.

WSH Kft. - 12048898-2-43.

ASH Szoftverház Kft. - 23940165-2-43.

CompuTREND Zrt. - 25809772-2-43.

Nádor Rendszerház Kft. - 10507326-2-42.

Symmetria Magyarország Zrt. - 25798555-2-41.

Webstar Csoport Kft. - 14273027-2-02.

Az alvállalkozók neve, címe, adószáma:

KVENTA Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 15. közös Ajánlattevő ajánlatában.

GBS EUROPE Kft., 1147 Budapest Gervay u. 3. 3/8., 24137005-2-42.

Delta Systems Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. közös Ajánlattevő ajánlatában.

Nem ismert.

Invitech Megoldások Zrt., 2040 Budaörs, Edison u. 4. közös Ajánlattevő ajánlatában.

MultiRáció Kft., 6722 Szeged, Hajnóczy utca 6. fszt. 2., 12173378-2-06.

Quattrosoft Kft., 1022 Budapest, Detrekő u. 2/B., 12148929-2-41.

NETLOCK Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7., 12201521-2-42.

ASH Szoftverház Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 97. közös Ajánlattevő ajánlatában.

Nem ismert.

CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. em. közös Ajánlattevő ajánlatában.

Nem ismert.

Nádor Rendszerház Kft., 1152 Budapest, Telek utca 7-9. közös Ajánlattevő ajánlatában.

Nem ismert.

Webstar Csoport Kft., 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. közös Ajánlattevő ajánlatában.

Nem ismert.

WSH Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 97. közös Ajánlattevő ajánlatában.

Nem ismert.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/06/2018