Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 254957-2020

02/06/2020    S105

Magyarország-Budapest: Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák

2020/S 105-254957

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Zita
E-mail: nagy.zita@mav.hu
Telefon: +36 305673458
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mav.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Nyugati pályaudvar-tetőfelújítás

Hivatkozási szám: EKR001551482019
II.1.2)Fő CPV-kód
45261000 Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Nyugati pályaudvar felvételi épület- tető és a homlokzati üvegfalak felújítása és állagmegóvása. Nyugati pályaudvar felvételi épületnek tetőfelújítása a következők szerint:

A vágánycsarnok tető a csatlakozó üvegszerkezetekkel, a pénztárcsarnok tető, a McDonald’s tető és a homlokzati hat kisebb toronytető műemléki felújítása teljes tetőhéjazat cserével, a faszerkezeteinek lecserélésével, a fémszerkezetek javításával. Az üveg függönyfal teljes felújítása az épület mindkét végén.A felvételi épület többi, még fel nem újított tetőszakaszának javítási munkái.A csapadékvíz elvezető rendszer részleges átépítése.

A megvalósításhoz szükséges a vágánycsarnok vasúti forgalomból való fél éves kizárása jelentősebb vasútépítési munkák elvégzéséhez.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 8 998 952 749.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34940000 Vasúti berendezések
45234100 Vasútépítés
45234160 Felsővezeték építése
45261000 Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1062 Budapest VI., Teréz körút 55–57.

Helyrajzi száma: 28224/51

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés célja

A Nyugati pályaudvar felvételi épületének tetőfelújítását és az ahhoz kapcsolódó részleges csapadékvíz-elvezetési munkát, kiegészítő munkákat végző kivitelező kiválasztása.

A kivitelezési munkák főbb elemei:

Nyugati pályaudvar felvételi épületnek tetőfelújítása a következők szerint:

— A vágánycsarnok tető a csatlakozó üvegszerkezetekkel, a pénztárcsarnok tető, a McDonald’s tető és a homlokzati hat kisebb toronytető műemléki felújítása teljes tetőhéjazat (állókorcos fémlemezfedés, palafedés) cserével, a faszerkezeteinek lecserélésével, a fémszerkezetek javításával. Az üveg függönyfal teljes felújítása az épület mindkét végén,

— A felvételi épület többi, még fel nem újított tetőszakaszának javítási munkái,

— A csapadékvíz elvezető rendszer részleges átépítése.

A megvalósításhoz szükséges a vágánycsarnok vasúti forgalomból való fél éves kizárása jelentősebb vasútépítési munkák elvégzéséhez:

— a vágánycsarnok négy vágányára ideiglenes vágányvég kialakítása, felsővezeték bontása a csarnokban, ideiglenes kialakítása a csarnokig, ideiglenes utastájékoztatás kiépítése, két vágányra ideiglenes előfűtő berendezés kialakítása majd a munkák végeztével az eredeti állapotnak megfelelő állapot visszaállítása a felsővezeték esetében részleges felújítása.

Mennyisége:

1. Állókorcos fémlemezfedés készítése cca 10 500 m2 (ebből műemléki: 5470 m2)

2. Palafedés készítése cca 2 000 m2

3. Tetőszerkezet üvegezése cca 1 800 m2

4. Üvegfalak felújítása cca. 2 200 m2

5. Lefolyócső szerelése cca. 1 300 m

6. K100-as hosszlánc építése cca. 1 600 m

7. 20 db irodakonténer telepítése 3 hónap időtartamra

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2.c)szakembernek az alkalmassági követelményen kívüli műemléki épületen végzett építési-szerelési munkák irányítására vonatkozó többlettapasztalat (minimum 0 hónap; maximum 60 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: M/2.b)alk.felt.ben meghat.1szakember alk.i köv.kívüli 25kV-os vasúti felsővi hálózat építésének és/v., szerelésének és/v.,karbantartásának irányítására vonatkozó tapasztalat(min 0 hó;max 60 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlattételi lehetőség nincs.A projekt jelentős vasútépítési munkák elvégzése mellet valósítható meg,összetett organizációt igényel,részajánlattételi lehetőség megnövelné az organizációs költségeket,ami gazdaságilag ésszerűtlen lenne.

Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa:0-10 pont.1.részszempont:fordítottan arányosan a 2.és 3. részsz.:egyenesen arányosan kerül kiszámításra

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 243-598621
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Budapest Nyugati pályaudvar - tetőfelújítás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94564895
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 998 952 749.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Állókorcos fémlemez tetőfedési munkák

Vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetési feladatai

Vasúti 25 kV-os felsővezeték hálózat szerelési munkái

Vasúti felsővezeték szerelő jármű biztosítása, kezelése

Folytatás VI.3.2)pontban

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pontban meghatározott információk: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, székhely: 1149 Budapest, Pillangó Utca 28, adószám: 10759358244, FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 217, adószám: 25308673207

2.)Műemléki építményen építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetési feladatai

Műemléki-restaurátori szakértői tevékenység

3.)Nyertes ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.

4.) V.2.8) pont csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre. Tárgyi eljárás építési beruházás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/05/2020