Supplies - 255032-2022

13/05/2022    S93

Česko-Praha: Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

2022/S 093-255032

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 081-217633)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice v Motole
Národní identifikační číslo: 00064203
Poštovní adresa: V Úvalu 84
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15006
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Matyáš Fedor
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fnmotol.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

FN Motol - Obměna sterilizační techniky REACT-EU A1

Spisové číslo: 8/22
II.1.2)Hlavní kód CPV
33191000 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a systémů (dále jen „přístroj“) pro 2. LF UK a FN Motol.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 081-217633

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Část č.: 4
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Část č.: 4
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 25/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.2)
Část č.: 3
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 13/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Část č.: 3
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 25/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 13/06/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

POZOR!

Uvedené změny v oddílech IV.2.2) a IV.2.7) platí pouze pro 3. a 4. část veřejné zakázky.