Építési beruházás - 25539-2019

18/01/2019    S13

Magyarország-Sopron: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2019/S 013-025539

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK06878
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
E-mail: jegyzo@ sopron-ph.hu
Telefon: +36 99515113
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sopron.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a „Modern Városok Program - Lőverek Program” tárgyú pályázat keretében új fedett uszoda építése tárgyában”

II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Modern Városok Program - Lőverek Program” tárgyú pályázat keretében új fedett uszoda építése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 891 038 608.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 9400 Sopron, Lővér krt. 82.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett létesítmény a meglévő Csík Ferenc uszoda és strand területén, a meglévő 1 db 33,00 m-es medencét tartalmazó, az 1970-es években épült uszodaépület lebontásával, annak helyén létesül.

A csarnok hossz tengelyével párhuzamosan, egymás után sorolva közös csarnoktérben lett elhelyezve egy 25,00 m -es bemelegítő medence, (lehetőséget biztosítva szinkronúszáshoz, úszáshoz, vízilabdához) és az úszó és vízilabda számokat lebonyolító 50,00 m-es medence. Ugyancsak a medencecsarnok része 2 db tanmedence, 1 db merülő melegvizes medence (lásd: sporttechnológia műleírás) + 1 jacuzzi.

A lelátók egyoldali elhelyezésűek, az 50,00 m-es, medence 908 fő, a 25,00 m-es medence 362 néző befogadására alkalmas. A nap elleni védekezést előtetők biztosítják. A medence-csarnok a nagy üvegfelületek révén közvetlen vizuális kapcsolatot teremt a külső zöldövezet-tel. A lelátók alatt, a medencecsarnok szintjén helyezkedik el a férfi és női öltözők (360 férfi, 360 nő), és 5 db csoportos öltöző (150 fő), 1 db 10 fős mozgáskorlátozott öltöző, valamint a bírói öltöző, kondicionálóterem, 1 db szauna és orvosi szoba. Az öltözőket és WC, zuhanyozó blokkot feltáró folyosó lehetővé teszi, hogy a strand közönsége is használja az öltözők érintése nélkül a zuhanyozókat, WC-ket, de a férfi, női öltözők időszakos koedukált használata is lehetséges. A medencecsarnok alatti szinten vannak a medencék, vízgépészet, raktárak, műhelyek, gépészöltözők. Itt is a medencetérnek megfelelő alapterület csökkentés történt.

Az épületet kétszintes előcsarnok (269,00 mBf és 266,00 mBf) tárja fel, lehetőséget adva a lelátók 2 szintes feltöltésére.

A medencetér monolit vb. oszlopokon és falon elhelyezkedő 42,00 m fesztávolságot áthidaló ragasztott fatartók, fenyőfa álmennyezettel. A tetőfedés műanyag fólia vízszigeteléssel készül. A homlokzatok acél, ill. alu lizénás, 3 rtg. üvegezésű üvegfalból épülnek. Az alumínium függönyfal mennyisége 2200 m2. A henger alakú lépcsőház látszóbeton vb fallal és betonfestés felülettel készül.

A medencetérben 1500 lux vertikális kamera irányú TV közvetítésére alkalmas világítás készül. A kivitelezés keretében 7758 m3 monolit vasbeton tartószerkezet épül.

Az uszoda megközelítése a Deákkúti útról tervezett, mely átalakításra kerül. Itt kerül kialakításra a 160 db személygépkocsi és 7 db busz parkoló.

A tervdokumentációban szereplő talaj kármentesítés elvégzése kivitelezési feladat.

A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 2.1 M.2.1) alk. bem. szakember alk. min.köv. felüli uszoda és/vagy strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy kültéri vagy beltéri medence építése tárgyú ter. szerz. tapasztalata 0-36hó / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2 2.2 M.2.2) alk. bem. szakember alk. min.köv. felüli uszoda és/va gy strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy kültéri vagy beltéri medence építése tárgyú területen szerzett tapasztalata 0-36hó / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 052-114433
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a „Modern Városok Program - Lőverek Program” tárgyú pályázat keretében új fedett uszoda építése tárgyában”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FÉSZ Zrt.
Postai cím: Ipar körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 039 746 019.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 891 038 608.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Bontási munkák, állványozás, tartószerkezet, helyszíni beton és vasbeton m., falazás és egyéb kőműves m., ácsmunka, vakolás és rabicolás, gipszkarton szerelés, burkolás, bádogozás, ajtó konszignáció, lakatos szerkezetek, alumínium szerkezetek, függönyfal, felületképzés, szigetelés, táblás homlokzatburkolat, céleszközök, akadálymentesítés, belsőépítészet, erőséramú elektromos munkák,

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő:

Közös Ajánlattevő neve: W-F Konzorcium

Közös Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Közös Ajánlattevők vezetőjének neve: West Hungária Bau Kft.

Közös Ajánlattevők vezetőjének székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Közös Ajánlattevők vezetőjének adószáma: 11469830-2-44

Közös Ajánlattevők tagjának neve: FÉSZ Zrt.

Közös Ajánlattevők tagjának székhelye: 9400 Sopron, Ipar körút 13.

Közös Ajánlattevők tagjának adószáma: 11121426-2-08

További Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő-és Szerelőipari Kft.

Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Pillér utca 11.

Ajánlattevő adószáma: 10578863-2-19

Ajánlattevő neve: Kipszer Fővállalkozási és Tervező Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Jászberény út 24-36.

Ajánlattevő adószáma: 10962787-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/01/2019