Építési beruházás - 256017-2017

05/07/2017    S126

Magyarország-Budapest: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2017/S 126-256017

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda felújítására irányuló beruházás.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda felújítására irányuló beruházás

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45310000 Villamos szerelési munka
45262650 Burkolómunkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, II. kerület, 14479/2 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda felújítására irányuló beruházás megvalósítása.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

— Komjádi uszoda belső területének nagy volumenű korszerűsítése,

— Fedett 50 m-es medence előírt felújítása,

— Donga véghomlokzatok terv szerinti újraépítése,

— Szükséges nyílászáró javítás, csere,

— Lapostetők felújítása,

— Épületgépészeti, elektromos és uszodagépészeti rekonstrukció,

— A szakipari felújításokhoz tartozó erős és gyengeáramú felújítások, fejlesztések.

A fenti feladatokon túlmenően ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi fedezetre tekintettel további, opcionális tételeket rendelhet meg a szerződés teljesítése során a költségvetésben meghatározott feladatok tekintetében.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 200
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 238-433104

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezői szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
08/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: CS-K Projekt 2016 Konzorcium vezető: Épkar Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: CS-K Projekt 2016 Konzorcium tag: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipar krt. 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 464 561 616.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) II.2.7) és VII.1.5) pontokhoz: a 200 nap naptári napokban értendő.

2) V.2.4) ponthoz: Az összérték az opciós tételek díjával növelt mindösszesen nettó vállalkozói díj és az 5 % tartalékkeret összegével együtt számolva értendő.

3) VII.1.6.) és a VII.2.3) pontokhoz: A módosítást megelőzően az opciós tételek lehívására részben került sor, ez a módosítást megelőző szerződéses érték. A módosítást követő szerződéses érték a további lehívott opciós tételek díját tartalmazó nettó vállalkozási díj és az 5 % tartalékkeret összegével együtt számolva értendő. A további opciós tételek lehívásának határideje lejárt. Azonban a beszerzés végleges összértéke nem változott.

4) Generálkivitelezői szerződés 1. számú módosítás dátuma: 13.3.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/07/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45310000 Villamos szerelési munka
45262650 Burkolómunkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, II. kerület, 14479/2. hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda felújítására irányuló beruházás.

Vállalkozó főbb feladatai:

— Komjádi uszoda belső területének nagy volumenű korszerűsítése,

— Fedett 50 m-es medence előírt felújítása,

— Donga véghomlokzatok terv szerinti újraépítése,

— Szükséges nyílászáró javítás, csere,

— Lapostetők felújítása,

— Épületgépészeti, elektromos és uszodagépészeti rekonstrukció,

— A szakipari felújításokhoz tartozó erős és gyengeáramú rendszerek felújítása, fejlesztése, kiépítése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 200
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 325 103 045.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: CS-K Projekt 2016 Konzorcium vezető: Épkar Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: CS-K Projekt 2016 Konzorcium tag: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipar krt. 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződésmódosítás keretében átvezetésre kerültek a közbeszerzési jogszabályváltozásból fakadó, a kifizetésre vonatkozó előírások, továbbá a Szerződés szerint elvégzendő Munkák műszaki tartalmának csekély változtatása és a kapcsolódó, kismértékű kivitelezési munkáinak elvégzése miatt vált szükségessé azonban a Megrendelői Követelményekben meghatározott Befejezési Határidő, valamint a beszerzés végleges összértéke -3 464 561 616 HUF – nem módosult.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés kismértékű módosítása az időközben bekövetkezett közbeszerzési jogszabályváltozások, valamint a létesítmény gyengeáramú hálózatának kismértékű módosítása miatti műszaki tartalomváltoztatások és a kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése érdekében vált szükségessé, azonban a Megrendelői Követelményekben meghatározott Befejezési Határidő és a beszerzés végleges összértéke -3 464 561 616 HUF – nem módosult. A szerződés életbe lépett módosításai technikai jellegűek, illetve nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és a jelen módosításból nem következnek az eredetitől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, megfelelve a Kbt. vonatkozó előírásainak.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 284 902 931.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 325 103 045.00 HUF