TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 257251-2021

21/05/2021    S98

Hungary-Budapest: Engineering design services

2021/S 098-257251

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_96334924
Postal address: Horvát utca 14–26.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1027
Country: Hungary
Contact person: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telephone: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internet address(es):
Main address: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
Address of the buyer profile: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Épület építési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kőbánya–Rákoslig. vasúti vonalszak. korszer. terv.

Reference number: EKR000704742020
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kőbánya felső (bez.) – Rákos – Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 505 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

MAGYARORSZÁG, 1027 Budapest, Horvát u. 14–26.

II.2.4)Description of the procurement:

Szolgáltatás megrendelése

A Kormány az 1523/2020 (VIII.14) határozattal döntött többek között Kőbánya felső – Rákosliget közötti vonalszakasz átfogó fejlesztésének előkészítéséről. A tervezett vasútfejlesztés központi eleme a Budapest–Hatvan (80a), és a Budapest–Szolnok–Újszász (120a) vasútvonal közös budapesti szakasza. A vonalszakaszt naponta 42 ezer ingázó használja, a vonatok csúcsidőszakban zsúfoltak, a járatok tovább a jelenlegi infrastruktúra kötöttségei miatt nem sűríthetők. A fejlesztés célja az, hogy Kőbánya felsőtől Pécelig és Gyömrőig 15 perces járatsűrűség legyen biztosítható a budapest–hatvani és budapest–újszászi vonalon. Ehhez kapacitásbővítés szükséges: új forgalmi vágányt kell tervezni a Rákos és Rákosliget között, valamint új vágánykapcsolat tervezendő Kőbánya felső és Rákos között. A tervek szerint a vonatok megállási rendje is változik majd: Kőbánya felső állomás átkerül az Élessarokhoz, kapcsolatot teremtve az ott közlekedő buszokkal és villamosokkal. Új budapesti megállók is tervezendők a XVII., illetve a X. kerületekben: Madárdomb, illetve Strázsahegy és/vagy Kőbánya-Kertváros néven az újszászi vonalon – utóbbiak indokoltságának vizsgálata is része a tervezési feladatnak. A tervezési feladat tartalma Kőbánya felső és Rákos állomás a csatlakozó vonalszakaszokkal együtt teljes átépítése, Rákos állomás végpontjánál lévő szintbeli sorompók különszintű közúti, illetve kerékpáros-gyalogos műtárgyakkal történő kiváltása tervezendő.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés „Kőbánya felső (bez.) – Rákos – Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése” tárgyában

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat:

A teljeskörű kiviteli terv elkészítése az AF és a Műszaki Leírás alapján opcionálisan megrendelhető tervezési feladat. Az opció megrendelésének hiányában a tenderdokumentációt a tenderterv alapján és részleges kiviteli terv alapján kell elkészíteni.

A Nyertes Ajánlattevő feladata a 80. sz. vasútvonalon a Kőbánya felső (bez.) – Rákosliget forgalmi kitérő (bez.) vasúti vonalszakasz és a 205. sz. Ferencváros (kiz.) – Kőbánya felső (kiz.) vonalszakasz teljes körű infrastruktúra felújításának megtervezése.

A Nyertes AT feladatát képezi továbbá a vonalakhoz kapcsolódó valamennyi vasúti szakági tervezés, így a vasúti pálya, műtárgy, vasúti erősáram, geotechnika, biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás, távközlés, váltófűtés, térvilágítás, FET-HETA, magasépítés szakágak tervezése.

Kapcsolódó feladat a 120a vonalon Madárdombnál és Strázsahegynél és/vagy Kőbánya-Kertvárosnál új vasúti megálló tervezése, Gyömrő állomás kapacitásbővítése, Budapest-Keleti biztosítóberendezés módosítása.

Tervezési feladat az utóbbiakon túl a forgalmi-üzemi vizsgálat, erősáramú szimuláció, közműkiváltási és vízelvezetési terv, környezetrendezési terv, bontási terv, kisajátítási munkarészek készítése.

A Nyertes AT köteles továbbá a teljeskörű engedélyeztetés lefolytatására, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzésére.

A tervezési feladat magában foglal:

— 9,6 vonalkm vágány- és felsővezeték átépítést villamosított országos közforgalmú vasútvonalon (ezen belül 1 db 1,8 vonalkm és 1 db 4,3 vonalkm hosszúságú állomásköz található), a következők szerint:

— Kőbánya felső állomás 1,4 vonalkm,

— Kőbánya felső – Rákos állomás közötti nyíltvonal hossza: 1,8 vonalkm,

— Rákos állomás hossza: 1,9 vonalkm,

— Rákos – Rákosliget közötti nyílt vonal hossza: 4,3 vonalkm,

— 3 vasútállomás átépítését, tervezetten összesen 121 csoport kitérővel, villamosított országos közforgalmú vasútvonalon

— 3 új vasúti megállóhely létesítését P+R parkolóval és hozzájáró úttal,

— 1 új közúti felüljáró létesítését, kapcsolódó út- és csomópont építéssel,

— 1 új különszintű gyalogos-kerékpáros műtárgy létesítését,

— 1 új vasúti rakodó létesítését,

— 11 vasúti híd rekonstrukcióját,

— 2 db térközi közlekedésre alkalmas, elektronikus vagy jelfogó-függéses vasúti új állomási vasúti biztosítóberendezés tervezését, a kapcsolódó nyíltvonali térközszakaszokkal együtt (a teljeskörű kiviteli tervezési opció megrendelése esetén is csak elvi létesítési elvi engedély szintig kell megtervezni),

— 2 db térközi közlekedésre alkalmas vasútvonalon meglévő állomási vasúti biztosítóberendezés vágányút-átalakítással járó módosítását (a teljeskörű kiviteli tervezési opció megrendelése esetén is csak elvi létesítési elvi engedély szintig kell megtervezni),

— az érintett vonalszakaszon a vonatbefolyásolás és a központi forgalomirányítás tervezését.

Jelen projekt közvetlen jogi és finanszírozási hátterét a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020 (VIII. 14.) Korm.határozat biztosítja.

AK a tárgyi kb. von. támogatási kérelmet nyújtott be az IKOP-2.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú programban. AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). A Támogatási Szerződés megkötésre került 2021. április 20. napján. A Támogatási Szerződéssel kapcsolatos azonosítóadatok az alábbiak:

— a Projekt azonosítószáma: IKOP-2.1.0-15-2020-00055,

— a Támogatási Szerződés iktatószáma: IKT-2020-200-I1-00000053/0000015

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.1.–M.2.4. pontokban megadott szakemberek többlettapasztalata (hónap száma) / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő egyoldalú döntésével megrendelheti az AF III.2.2) pontjának 6. részszámla által lefedett feladatok részét képező teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítését, mint opcionális tervezői feladatot a teljes nettó ajánlati ár 25 %-ával egyező mértékű Opcionális Díjrészlet terhére a Szerződés II. számú melléklet (Tervezési ütemterv) szerinti 1–8. soraiban feltüntetett (az AF III.2.2) pontjának 1–5. részszámláihoz társított) feladatok időtartama alatt (vagyis a Szerződés hatályba lépésétől számított 480 naptári napon belül) bármikor a Szerződéstervezetben (Ajánlati Dokumentáció II. kötet) foglaltak szerint.

Opció részét képező feladatok:

Bírálati teljeskörű kiviteli tervek elkészítése és leszállítása bírálat céljából. Vízjogi létesítési terv, vezetékjogi terv.

Feladatleírás szerinti végleges teljeskörű kiviteli tervek elkészítése és leszállítása, melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (MÁV Zrt. támogató véleményének megszerzése, és annak Megrendelő felé történő igazolása). Megvalósíthatósági tanulmány frissítése. Kisajátítási tervek záradékoltatása.

Vízjogi és vezetékjogi engedélyek megszerzése.

Végteljesítés.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IKOP-2.1.0-15 – Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 26 hónap időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 790 naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl, mely a következő alidőszakokból áll:

— szerződés hatályba lépésétől számított 480 naptári nap (opció megrendelése nélküli, ún. alapmennyiség teljesítési határideje),

— a szerződés hatályba lépésétől számított 480 naptári napon belül megrendelt opció esetén a szerződés hatályba lépésétől számított 790 naptári nap teljesítési határidő áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére (tehát az opcionális feladatok teljesítésére maximum az eredeti, 480 naptári nap időtartamú határidőn túl maximum további 310 naptári nap áll rendelkezésre).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 230-567177
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Kőbánya felső (bez.) – Rákos – Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése és a Rákos (kiz.) – Gyömrő (bez.) vonalszakasz utasforgalmi létesítményeinek fejlesztése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/05/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
National registration number: EKRSZ_69479771
Postal address: Lövőház utca 37.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1024
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telephone: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internet address: http://www.fomterv.hu
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ring Mérnöki Iroda Kft.
National registration number: EKRSZ_68162706
Postal address: Kassák Lajos utca 81.
Town: Budapest
NUTS code: HU1 Közép-Magyarország
Postal code: 1134
Country: Hungary
E-mail: vallalkozas@rmi.hu
Telephone: +36 305314047
Fax: +36 17901178
Internet address: http://www.rmi.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 505 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Geodézia, kisajátítási tervek készítése, környezetvédelem, zöldfelület tervezés, geotechnikai részfeladatok, építészet, látványtervek készítése, területrendezés, vasúti távközlés tervezés, lőszermentesítési tervezési feladatok, forgalomszámlálás, villamos felsővezeték és optikai tervek készítésében való részvétel, felsővezetéki oszloptranszformátorok tervezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok, műtárgytervezés egyes részfeladatai, látványtervek készítésének egyes részfeladatai, útépítés és forgalomtechnika tervek készítésében való részvétel, forgalmi - üzemi vizsgálat, vágányzári technológia elkészítésében való részvétel, vasúti pálya, kábelalépítmény, pályakeresztezési tervek készítésében való részvétel. villamos felsővezeték és optikai tervek készítésében való részvétel, felsővezetéki oszloptranszformátorok tervezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok, műtárgytervezés egyes részfeladatai, látványtervek készítésének egyes részfeladatai, útépítés és forgalomtechnika tervek készítésében való részvétel, forgalmi - üzemi vizsgálat, vágányzári technológia elkészítésében való részvétel, vasúti pálya, kábelalépítmény, pályakeresztezési tervek készítésében való részvétel. forgalomszámlálás egyes részfeladatai, forgalmi modellezés egyes részfeladatai, geodéziai részfeladatok, kisajátítási tervek készítésében való részvétel, városrendezés egyes részfeladatai, geotechnikai részfeladatok, biztosítóberendezési tervek készítésében való részvétel, távközlési tervek készítésében való részvétel, villamos felsővezeték és optikai tervek készítésében való részvétel, felsővezetéki oszloptranszformátorok tervezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok, felsővezetéki energia távvezérlés, FET-HETA tervezéshez kapcsolódó részfeladatok, villamos váltófűtés tervezéshez kapcsolódó részfeladatok, térvilágítás tervek készítésben való részvétel, közvilágítás tervek készítésében való részvétel, műtárgytervezés egyes részfeladatai, építészet egyes részfeladatai, látványtervek készítésének egyes részfeladatai, zöldfelület (növénytelepítés, zöldfelület rendezés, tájépítészet favédelem, fakivágás) tervezésében való részvétel, talajvédelmi tervek készítésében való részvétel, humuszgazdálkodási tervek készítésében való részvétel, rekultivációs tervek készítsének egyes részfeladatai, útépítés és forgalomtechnika tervek készítésében való részvétel,zajrezgésvédelmi létesítmények tervezésében való részvétel, környezetvédelem egyes részfeladatai, közműtervezés egyes részfeladatai, vízépítés tervek készítésében való részvétel, forgalmi - üzemi vizsgálat, vágányzári technológia elkészítésében való részvétel, zavartatási vizsgálat egyes részfeladatai, erősáramú szimuláció egyes részfeladatai, ERD egyes részfeladatai, lőszermentesítés egyes részfeladatai, tenderdokumentáció összeállításában való részvétel, vasúti pálya, kábelalépítmény, pályakeresztezési tervek készítésében való részvétel. felsővezetéki oszloptranszformátorok tervezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok, látványtervek készítésének egyes részfeladatai, vasúti pálya, kábelalépítmény, pályakeresztezési tervek készítésében való részvétel, geotechnikai részfeladatok, villamos felsővezeték és optikai tervek készítésében való részvétel, műtárgytervezés egyes részfeladatai, útépítés és forgalomtechnika tervek készítésében való részvétel, forgalmi - üzemi vizsgálat, vágányzári technológia elkészítésében való részvétel.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontjában foglaltak alapján az Ajánlatkérő az alábbiakban közli a közbeszerzési eljárásban egyedüli ajánlattevő közös ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét):

Nyertes közös ajánlattevő (konzorciumvezető): FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (rövidített cégnév: FŐMTERV Zrt., székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószám: 13842217-2-41)

Nyertes közös ajánlattevő (konzorciumi tag): Ring Mérnöki Iroda Tervező, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: RING Mérnöki Iroda Kft., székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., adószám: 12767564-2-41)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/05/2021