A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 257326-2021

21/05/2021    S98

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 098-257326

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozicz Árpád
E-mail: kozicz.arpad@bfk.hu
Telefon: +36 204419536
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Városliget környezetének közlekedésfejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001386862020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan. Ajánlattevő feladata a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom elvezetését szolgáló, egyúttal a Rákosrendező vasútállomást övező barnamezős terület fejlesztését is elősegítő gyűrűs közlekedési kapcsolat és ennek részeként a Szegedi út vonalában a XIII. kerületi Béke teret és a XIV. Kerületi Kassai teret összekötő új közúti és villamosvasúti felüljáró, valamint az új gyűrűs szakasz megközelítéséhez szükséges útkapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése. Ajánlattevő feladata továbbá a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom csökkentése érdekében a Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Mexikói út csomópontban létesülő két P+R funkciójú, összesen legalább 1500 férőhellyel rendelkező parkolóházhoz kapcsolódó közlekedési kapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése.

A tervezési folyamat megalapozó vizsgálatok készítésével, forgalmi modellezéssel, koncepcionális tervezéssel indul, mely együttesen kezeli a tervezett beruházásokat és vizsgálja azok várható hatásait. Az ezt követő tanulmánytervezési fázis komplex, a Szegedi úti felüljáró és a P+R parkolóházak megközelítésének tervezésének előkészítésén túl kiterjed a Hősök tere gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedés előkészítésére is, a fejlesztések hatásait ugyanis együttesen szükséges megvizsgálni. A Hősök tere gépjárműmentesítésének továbbtervezése - engedélyezési és kiviteli terv szinten - jelen tervezésnek nem képezi tárgyát, de a forgalmi modellezés, az előzetes vizsgálatok (változatelemzés, döntéselőkészítés) és a tanulmánytervek erre vonatkozóan is elkészítendők. A Szegedi úti felüljáró tekintetében a tervezési folyamat során kiemelten kezelendő a műtárgy városszerkezeti és közlekedéshálózati illeszkedésének biztosítása érdekében a közlekedési szempontokon túl az urbanisztikai, tájépítészeti szempontok összehangolása, és mindezek mellett a térség kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztéseinek figyelembe vétele - ideértve különösen a váci vasútvonal fejlesztését és az M1 millenniumi földalatti vasút potenciális meghosszabbítását –, a XIII. és XIV. kerület lakóterületeinek és Rákosrendező vasútállomás térségének lehetséges átalakulási-fejlődési irányait. A P+R parkolóházak közlekedési kapcsolatainak tervezése során vizsgálandó a Kacsóh Pongrác úti felüljárórendszer közlekedési szerepe a fejlesztések - kiemelten a Kós Károly sétány lezárásának - figyelembe vételével, a felüljáró műszaki átalakíthatósága, gyalogos kapcsolatok biztosítására aluljáró létesítésének lehetőségével, kerékpáros szempontok érvényesítése, átvezetések megoldása.

A tervezés során városi környezetről lévén szó, kiemelten figyelembe veendők a gyalogos, kerékpáros közlekedők szempontjai, a közösségi közlekedés és erre való módváltás ösztönzése, a rérrendezés, lehetőség szerint a zöldfelületek növelése, funkcionalitás, városképbe illeszthetőség.

Tervező feladata a tanulmánytervek elkészítése során Megrendelői döntés szerint kiválasztott változatokra minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek, tendertervek készítése, továbbá a kivitelezéshez szükséges összes, jogerős építési engedély és szükséges hozzájárulás megszerzése. A tervezési feladat kiterjed minden olyan kapcsolódó tervdokumentáció és alátámasztó munkarész elkészítésére is, melyek egyrészről a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzéséhez, másrészről az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez szükségesek. Tervező feladata a fentieken túl a projekt tervezéséhez és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalához szükséges egyeztetetések lebonyolítása, részvételiségre irányuló tevékenységekben Megrendelő támogatása, vizualizációs feladatok ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 728 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát utca 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan.

Ajánlattevő feladata a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom elvezetését szolgáló, egyúttal a Rákosrendező vasútállomást övező barnamezős terület fejlesztését is elősegítő gyűrűs közlekedési kapcsolat és ennek részeként a Szegedi út vonalában a XIII. kerületi Béke teret és a XIV. kerületi Kassai teret összekötő új közúti és villamosvasúti felüljáró, valamint az új gyűrűs szakasz megközelítéséhez szükséges útkapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése. Ajánlattevő feladata továbbá a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom csökkentése érdekében a Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Mexikói út csomópontban létesülő két P+R funkciójú, összesen legalább 1500 férőhellyel rendelkező parkolóházhoz kapcsolódó közlekedési kapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése.

A tervezési folyamat megalapozó vizsgálatok készítésével, forgalmi modellezéssel, koncepcionális tervezéssel indul, mely együttesen kezeli a tervezett beruházásokat és vizsgálja azok várható hatásait. Az ezt követő tanulmánytervezési fázis komplex, a Szegedi úti felüljáró és a P+R parkolóházak megközelítésének tervezésének előkészítésén túl kiterjed a Hősök tere gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedés előkészítésére is, a fejlesztések hatásait ugyanis együttesen szükséges megvizsgálni. A Hősök tere gépjárműmentesítésének továbbtervezése - engedélyezési és kiviteli terv szinten - jelen tervezésnek nem képezi tárgyát, de a forgalmi modellezés, az előzetes vizsgálatok (változatelemzés, döntéselőkészítés) és a tanulmánytervek erre vonatkozóan is elkészítendők.

A Szegedi úti felüljáró tekintetében a tervezési folyamat során kiemelten kezelendő a műtárgy városszerkezeti és közlekedéshálózati illeszkedésének biztosítása érdekében a közlekedési szempontokon túl az urbanisztikai, tájépítészeti szempontok összehangolása, és mindezek mellett a térség kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztéseinek figyelembe vétele - ideértve különösen a váci vasútvonal fejlesztését és az M1 millenniumi földalatti vasút potenciális meghosszabbítását -, a XIII. és XIV. kerület lakóterületeinek és Rákosrendező vasútállomás térségének lehetséges átalakulási-fejlődési irányait. A P+R parkolóházak közlekedési kapcsolatainak tervezése során vizsgálandó a Kacsóh Pongrác úti felüljárórendszer közlekedési szerepe a fejlesztések - kiemelten a Kós Károly sétány lezárásának - figyelembe vételével, a felüljáró műszaki átalakíthatósága, gyalogos kapcsolatok biztosítására aluljáró létesítésének lehetőségével, kerékpáros szempontok érvényesítése, átvezetések megoldása.

A tervezés során városi környezetről lévén szó, kiemelten figyelembe veendők a gyalogos, kerékpáros közlekedők szempontjai, a közösségi közlekedés és erre való módváltás ösztönzése, a térrendezés, lehetőség szerint a zöldfelületek növelése, funkcionalitás, városképbe illeszthetőség.

Tervező feladata a tanulmánytervek elkészítése során Megrendelői döntés szerint kiválasztott változatokra minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek, tendertervek készítése, továbbá a kivitelezéshez szükséges összes, jogerős építési engedély és szükséges hozzájárulás megszerzése. A tervezési feladat kiterjed minden olyan kapcsolódó tervdokumentáció és alátámasztó munkarész elkészítésére is, melyek egyrészről a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzéséhez, másrészről az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez szükségesek.

Tervező feladata a fentieken túl a projekt tervezéséhez és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalához szükséges egyeztetetések lebonyolítása, részvételiségre irányuló tevékenységekben Megrendelő támogatása, vizualizációs feladatok ellátása.

A Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztések projekt során az alábbi mennyiségi tartalommal kell számolni:

1. komplex tanulmány kidolgozása minden közlekedési szakág vonatkozásában, összközlekedési forgalmi modellezéssel (EFM),

2. 1,8 km új kétvágányú villamospálya,

3. 3 pár új akadálymentes villamosmegállóhely,

4. min. 3500 m közúttervezési feladat,

5. 700 m hosszú új felüljáró műtárgy tervezése, melynek legnagyobb támaszköze 80-100 m, és a felüljáró - a támaszközök összességében - legalább 7, de pontosan az elkészítendő Tanulmányterv által meghatározott számú vágányt áthidal

6. meglévő csomóponti felüljáró műtárgyak áttervezése (Ógyalla utcai felüljáró, Kacsóh Pongrác úti felüljáró)

7. gyalogos és kerékpáros infrastruktúra tervezés a közúti tervezésekkel párhuzamosan

8. térrendezés, zöldfelületi tervezés

Elvégzendő tervezési feladatok:

— Előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció leszállítása és az illetékes Hatóság részére a szükséges példányszámban történő benyújtása, a benyújtás Megrendelő felé történő igazolása. Amennyiben a Hatóság előírja, Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, A környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel,

— Műszaki koncepciót véglegesítő megalapozó vizsgálatok elvégzése, koncepcionális tervezés,

— Tanulmánytervek készítése, döntéselőkészítő tanulmányok, változatelemzés,

— Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata, szükséges adatszolgáltatása és közreműködés a módosításban,

— Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése,

— Kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása,

— Bírálati engedélyezési tervek elkészítése és tervbemutatójának megtartása, beérkezett észrevétel átvezetése,

— Engedélyezési tervek készítése valamennyi szakág vonatkozásában,

— Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetési Határok tervének elkészítése és jóváhagyatása,

— Bontási és felújítási tervek készítése,

— Megvalósításhoz szükséges összes jogerős engedély, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást, megszerzése valamennyi terv esetén - építési engedély megszerzése,

— Közművek tekintetében az engedélyek megszerzéséhez szükséges teljeskörű engedélyezési dokumentáció elkészítése, elvi engedélyek beszerzése,

— Kiviteli tervek készítése valamennyi szakág vonatkozásában, minden engedély és hozzájárulás megszerzése,

— Megvalósításhoz szükséges, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési tenderdokumentáció elkészítése (3., 4., 5. kötet),

— Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése,

— Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásához háttéranyag előállítása minden tervfázisban (látványtervek, infografikák, egyéb szükséges adatok).

A mennyiségek, lehatárolások irányadók, a pontos értékeket, követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M2.1.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.2.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M2.3.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M2.4.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik közlekedésmérnök/építőmérnök vagy azzal egyenértékű képzettséggel és legalább 36 hónap közlekedési forgalmi modellezésben szerzett tervezői gyakorlattal. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megjelölt 650 munkanap alatt 650 naptári napot ért. A tervezőre vonatkozó határidőket annak ismeretében állapította meg Ajánlatkérő, hogy a tervezői feladatok a 2006. évi LIII. tv. szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz kapcsolódik. Amennyiben az építési és egyéb hatósági engedélyezési eljárások megindítását megelőző 30. napig a beruházás mégsem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak, úgy ezen tény a Kbt. 141.§ (4) a) pontja szerinti körülménynek minősül.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 005-006131
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Városliget környezetének közlekedésfejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internetcím: http://www.specialterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 598 550 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 728 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Vágányépítés, megállóhelyek, peronépítés; áramellátás(felsővezeték, áramellátás, áramvisszavezetés; vasúti villamos villamos berendezések, áramellátás tervezése); közúti infrastruktúra tervezés; villamos vasúti tanulmányterv készítésében való közreműködés; vasúti keresztezések tervezése; útépítési- és forgalomtechnikai tervek készítése; geodézia; geotechnikai fúrások és labor; kisajátítás; távközlés; közművek; közvilágítás; biztosító berendezés; zöldfelület rendezés; építészet; városrendezés; közúti jelző; költség-haszon elemzés; forgalmi modellezés; áramellátási szimuláció.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG

Székhely:1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.

Adószám: 11901486-2-41

2. "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG Székhely: 1052 Budapest, Bécsi utca 5. V.em.4-5.

Adószám: 10336706-2-41

3. UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

Adószám: 10554885-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2021