Építési beruházás - 2576-2019

04/01/2019    S3

Magyarország-Lakitelek: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

2019/S 003-002576

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_25874994
Postai cím: Felsőalpár 3.
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor Istvánné
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Telefon: +36 76549049
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfolakitelek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Építési beruházás

Hivatkozási szám: EKR000099202018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyitott termálfürdő, kemping és kiszolgáló épületek, zárt termálfürdő és kapcsolódó gyógyászat megépítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 545 794 780.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45215110 Gyógyfürdő építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyitott termálfürdő, kemping és kiszolgáló épületek megépítése: Mennyiségi értékek: bejárati épület építés 295,36 m2, 2 db vizesblokk épület építés 2*67,94 m2 = 135,88 m2, vízgépház épület építés 133,27 m2, K1 barlangmedence építés (kupolás) 102,1 m2, 47 db kemping beálló, K2 jelű ülőmedence, vízfelület 101,25 m2, K3 jelű élménymedence, vízfelület 411,26 m2, K4 jelű gyermekmedence, vízfelület 76,64 m2, K5 jelű Kneipp medence 3,14 m2,

Zárt termálfürdő és kapcsolódó gyógyászat megépítése, mennyiségi érték: 2 952 m2-es épület.

Főporta megépítése: mennyiségi érték: 41,53 m2 alapterületű épület.

30 napos sikeres próbaüzemmel és betanítással a jogerős használatbavételi engedélytől számítottan, továbbá 30 napos felügyeleti nyomon követéssel.

Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a «vagy azzal egyenértékű» minden esetben értendő. Részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az előírt napi késedelmi kötbért meghaladóan vállalt többlet napi késedelmi kötbér mérték / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az előírt jótállást meghaladóan vállalt többlet jótállási időtartam / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: ISO 9001 tanúsítvány megléte / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés időtartama a II.2.7. alatt csak az építési kivitelezés időtartamát rögzítette, de nem tartalmazta a jogerős használatbavételi engedély birtokában történő 30 napos próbaüzemet (mely magába foglalja a betanítás idejét), és a további 30 napos felügyeleti — nyomkövető — üzemmód időtartamát. A 20 hónapos kivitelezési határidő a szerződéskötést követő munkaterület átadásától számítandó.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 115-260754
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Termálfürdő, gyógyászat, kemping építés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt. 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 021 327 486.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 545 794 780.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Vízgazdálkodási építmények felelős műszaki vezetése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési szerződés a feltételes eljárásra és a további támogatási szerződésre tekintettel csak feltételesen volt megköthető.

A kérelem i) pontjában adott ajánlatkérői válasz helyesen: «igen» /A hirdetmény ellenőrzésére vonatkozóan./

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/01/2019