Árubeszerzések - 257687-2022

13/05/2022    S93

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

2022/S 093-257687

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fretsch Orsolya
E-mail: fretsch.orsolya@volanbusz.hu
Telefon: +36 202296297
Fax: +36 202296297
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

VOLÁNBUSZ - Formaruhák beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001665882021
II.1.2)Fő CPV-kód
18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Formaruhák beszerzése a VOLÁNBUSZ Zrt. részére adásvételi keretszerződés keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 150 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
18230000 Különféle felsőruházat
18234000 Nadrág
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

A felhívás II.2.14) pontjában foglaltak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Formaruházati termékek szállítása összesen nettó 1 150 000 000,- Ft keretösszeg mértékéig.

A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva hozzávetőlegesen 62 345 darab, tételenként részletezve a Közbeszerzési Dokumentumokban (a továbbiakban: KD-ban).

A kalkulált mennyiségi adatok az ajánlattevő (továbbiakban: AT) árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges mennyiségre Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) lehívási kötelezettséget nem vállal. AK a teljes keretösszegre vállal lehívási kötelezettséget. Nyertes ajánlattevő a Szerződés hatálya alatt leadott Megrendeléseket teljesíteni köteles.

A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A teljesítés fő helyszíne:

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., 6000 Kecskemét, Csáktornyai út 4-6., 6724 Szeged, Bakay N. út 48., 6500 Baja, Nagy István út 39., 7400 Kaposvár, Füredi utca 180., 7100 Szekszárd, Tartsay utca 4., 7622 Pécs, Siklósi utca 1., 3527 Miskolc, József Attila út 70., 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12., 4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6., 9027 Győr, Ipar utca 99., 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 99., 8200 Veszprém, Pápai utca 30., 9700 Szombathely, Körmendi út 92., 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 24., 3300 Eger, Mátyás király út 134., 3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139., 8000 Székesfehérvár, Bögöndi utca 14., 2800 Tatabánya, Csaba utca 19., 1091 Budapest, Üllői út 131., 1133 Budapest, Árbóc u. 1-3. Agora 1. épület, 1119 Budapest, Somogyi u. 35., 2700 Cegléd Mozdony u. 6., 2315 Szigethalom, Mű út 3., 2600 Vác, Deákvári fasor 4., 2030 Érd, Budai út 13., 2100 Gödöllő, Szabadság út 8., 2200 Monor, Fő tér 2.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 251-668486
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

VOLÁNBUSZ - Formaruhák beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22242419242
Postai cím: Dózsa György Út 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.gabor@kezmu.hu
Telefon: +36 202161049
Fax: +36 13221600
Internetcím: http://www.erfo.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Pro-Team" Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 22305004215
Postai cím: Lujza Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@prorehab.hu
Telefon: +36 303839649
Fax: +36 42506310
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22260336242
Postai cím: Csömöri Út 50-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.gabor@kezmu.hu
Telefon: +36 204929214
Fax: +36 12520456
Internetcím: https://kezmu.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 150 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban az alábbi közös ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

Ajánlattevő neve (vezető ajánlattevő): ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1076 Budapest Dózsa György Út 48.

Adószáma: 22242419-2-42

Ajánlattevő neve (közös ajánlattevő): Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1147 Budapest Csömöri Út 50-60.

Adószáma: 22260336-2-42

Ajánlattevő neve (közös ajánlattevő): "Pro-Team" Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Lujza Utca 4.

Adószáma: 22305004-2-15

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt, 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/05/2022