Építési beruházás - 258001-2019

04/06/2019    S106

Magyarország-Budapest: Közút építése

2019/S 106-258001

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 078-184698)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF — Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Rémik Éva
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 12053512
Fax: +36 12053513

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://nif.hu/

A felhasználói oldal címe: http://nif.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miskolc tehermentesítő út I. és II. ütem («Y» híd)

Hivatkozási szám: EKR000048222019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty utca) és II. ütemére («Y» híd) vonatkozó kiegészítő tervezési feladatok elvégzése és a kivitelezési feladatok megvalósítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 078-184698

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

A nyertes ajánlattevő feladatai:

Miskolc, Vörösmarty utca kapacitásbővítő fejlesztése mintegy 570 m egybefüggő hosszban. Új, háromsávos, jelzőlámpával szabályozott turbó típusú körforgalom építése a Király és a Vörösmarty utcák keresztezésében. A Soltész Nagy Kálmán és a Vörösmarty utca keresztezésében a meglévő jelzőlámpás csomópont átépítése.

Előregyártott és monolit vasbeton szerkezetű, vasút feletti, 12+4 támaszú, három ágú (ún. Y-híd), megvalósítása 268+69 m szerkezeti hosszban. A híd két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 38,03 m.

Kisfaludy utca korrekciója és burkolatépítése 175 m hosszban, valamint a Vörösmarty utca új szakaszának kialakítása 160 m hosszban a Selyemréti átkötésig, 1 db új jelzőlámpás csomópont kialakításával.

Selyemréti átkötés megvalósítása 340 m hosszban, új, 27 m szerkezeti hosszúságú Szinva-patak híd kialakításával. Továbbá a Pfaff Ferenc utca megközelítését biztosító útszakaszok kialakítása.

Az Y-híd projektelem esetében a kiviteli terveket is el kell készíteni.

A felsoroltakon felül nyertes ajánlattevő feladata az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, szállító utak tervei, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, lehatárolási terv felülvizsgálat, fakivágási terv elkészítése is.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Helyesen:

A nyertes ajánlattevő feladatai:

Miskolc, Vörösmarty utca kapacitásbővítő fejlesztése mintegy 570 m egybefüggő hosszban. Új, háromsávos, jelzőlámpával szabályozott turbó típusú körforgalom építése a Király és a Vörösmarty utcák keresztezésében. A Soltész Nagy Kálmán és a Vörösmarty utca keresztezésében a meglévő jelzőlámpás csomópont átépítése.

Előregyártott és monolit vasbeton szerkezetű, vasút feletti, 12+4 támaszú, három ágú (ún. Y-híd), megvalósítása 268+69 m szerkezeti hosszban. A híd két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 38,03 m.

Kisfaludy utca korrekciója és burkolatépítése 175 m hosszban, valamint a Vörösmarty utca új szakaszának kialakítása 160 m hosszban a Selyemréti átkötésig, 1 db új jelzőlámpás csomópont kialakításával.

Továbbá a Pfaff Ferenc utca megközelítését biztosító útszakaszok, valamint egy 100 férőhelyes felszíni P+R parkoló kialakítása.

Az Y-híd projektelem esetében a kiviteli terveket is el kell készíteni.

A felsoroltakon felül nyertes ajánlattevő feladata az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, szállító utak tervei, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, lehatárolási terv felülvizsgálat, fakivágási terv elkészítése is.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 03/06/2019
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 18/07/2019
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 03/06/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 18/07/2019
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról
A következő helyett:

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. § (3)–(5) és (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Helyesen:

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 68. § (1b)–(1d) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentáció I–V. kötetei is módosításra kerültek.