Szolgáltatások - 258115-2016

27/07/2016    S143

Luxemburg-Luxembourg: AO 10651 Közbeszerzési hirdetmények feldolgozása a Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához (HL S) kiadványban történő közzététel céljára

2016/S 143-258115

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Kiadóhivatala
Postai cím: 2, rue Mercier
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postai irányítószám: 2985
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Mr Wojciech Kałamarz
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Fax: +352 292942672
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://publications.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1348
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

AO 10651 Közbeszerzési hirdetmények feldolgozása a Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához (HL S) kiadványban történő közzététel céljára

Hivatkozási szám: AO 10651.
II.1.2)Fő CPV-kód
79970000 Kiadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

E pályázati felhívás tárgya a HL S kiadványban közzéteendő közbeszerzési és egyéb hirdetmények feldolgozása (azaz előkészítés, bevitel, fordítás, lektorálás, egységes szerkezetbe foglalás és adminisztratív nyomon követés (a kétszeri közzététel megelőzése, hiányzó információk iránti kérelmek indítása és minőségjavítási ajánlások kezdeményezése stb.)). A feldolgozás a közbeszerzési hirdetmények életciklusát követi a hirdetményeknek a Kiadóhivatalhoz történő beérkezésétől kezdve a közzétételre kész állapot elérésével, vagy érvénytelenítésükkel bezárólag.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 35 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
75130000 Kormányzati kisegítő szolgáltatások
79530000 Fordítási szolgáltatások
79821100 Korrektúrázási szolgáltatások
72312100 Adat-előkészítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
A teljesítés fő helyszíne:

A szolgáltatásnyújtás estében a nyertes ajánlattevő helyiségei. Értekezletekre kerülhet sor a Kiadóhivatal helyszínén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

E pályázati felhívás tárgya a HL S kiadványban közzéteendő közbeszerzési és egyéb hirdetmények feldolgozása (azaz előkészítés, bevitel, fordítás, lektorálás, egységes szerkezetbe foglalás és adminisztratív nyomon követés (a kétszeri közzététel megelőzése, hiányzó információk iránti kérelmek indítása és minőségjavítási ajánlások kezdeményezése stb.)). A feldolgozás a közbeszerzési hirdetmények életciklusát követi a hirdetményeknek a Kiadóhivatalhoz történő beérkezésétől kezdve a közzétételre kész állapot elérésével, vagy érvénytelenítésükkel bezárólag.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 35 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 69
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a pályázati dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/10/2016
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/10/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd a pályázati dokumentációban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A közbeszerzési dokumentumok a következő e-pályázási weboldalról (TED-weboldal) tölthetők le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1348

A további tájékoztatás iránti kérelmeket kizárólag az „e-tendering” oldalon keresztül lehet benyújtani.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2016