Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 258345-2021

21/05/2021    S98

Lithuania-Vilnius: Architectural design services

2021/S 098-258345

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
National registration number: 190756087
Postal address: Didžioji g. 4
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-01128
Country: Lithuania
Contact person: Arūnas Steponėnas
E-mail: arunas.steponenas@lndm.lt
Telephone: +370 52628030
Fax: +370 52126006
Internet address(es):
Main address: www.lndm.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6350
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=577356
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=577356&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Biudžetinė įstaiga
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso ir jo prieigų Vilniaus g. 24, Vilniuje, tarptautinis atviras architektūrinio projekto konkursas

II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.4)Description of the procurement:

Konkurso tikslai:

1) išrinkti geriausiai paveldosaugos, urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose, atitinkančią Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso ir jo prieigų Vilniaus g. 24, Vilniuje, projekto architektūrinę idėją;

2) po architektūrinės idėjos išrinkimo su konkurso laimėtoju neskelbiamų derybų būdu įsigyti projektinių pasiūlymų, techninio projekto ir tvarkybos darbų projekto, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto parengimo, statybą ir tvarkybą leidžiančių dokumentų gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

1) bendra architektūrinė koncepcija ir architektūros išraiška, jos kokybė;

2) urbanistinių sprendinių kokybė;

3) pastatų komplekso funkcionalumas, racionalus programos išdėstymas;

4) istorinės, kultūrinės vertės išsaugojimas ir atskleidimas;

5) potencialas projektą realizuoti siūlomais etapais pagal planuojamą biudžetą.

Konkurso vertinimo komisija įvertins visus architektūrinius projektus ir skirs balus nuo 100 iki 1. 100 reikš maksimalų atitikimą vertinimo kriterijams, 1 – minimalų.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 02/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
English, Lithuanian
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

Konkurso laimėtojams skiriamos premijos:

— I vieta – 12 000 EUR,

— II vieta – 8 000 EUR,

— III vieta – 5 000 EUR.

IV.3.2)Details of payments to all participants:

Piniginės premijos konkurso laimėtojams išmokamos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po galutinių konkurso rezultatų paskelbimo. Perkančioji organizacija neįsipareigoja kompensuoti jokių galimų mokesčių ar kitų išlaidų, jei jų atsirastų konkurso laimėtojo šalyje dėl gautos piniginės premijos.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:
Mindaugas Pakalnis
Rolandas Palekas
Jan Belina Brzozowski
Siiri Valner
Dr. Arūnas Gelūnas
Dr. Lolita Jablonskienė
Jolanta Jurašienė
Aurimas Sasnauskas (atsarginis narys)
Dr. Mindaugas Staniūnas (atsarginis narys)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Visas projekto pasiūlymas turi būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Numatoma tęsti paslaugų pirkimą dėl projektinių pasiūlymų, techninio projekto ir tvarkybos darbų projekto, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto parengimo, BIM modelio parengimo (jeigu bus reikalinga atsižvelgiant į projekto rengimo metu galiojančias tai reglamentuojančias teisės normas), statybą ir tvarkybą leidžiančių dokumentų gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos neskelbiamų derybų būdu. Neskelbiamos derybos organizuojamos į jas pirmiausia kviečiant I vietos laimėtoją. Nepavykus deryboms su I vietos laimėtoju, neskelbiamos derybos bus vykdomos su II vietos laimėtoju. Nepavykus deryboms su II vietos laimėtoju, neskelbiamos derybos bus vykdomos su III vietos laimėtoju. Į neskelbiamas derybas laimėtojai kviečiami CVP IS priemonėmis, atskiru raštišku pranešimu. Projektavimo sutartis gali apimti du atskirus pirkimo objektus, dėl kurių gali būti sudaromos dvi sutartys: zoną „A“ – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus naudojamą sklypą ir jame esančius pastatus, bei zoną „B“ – planuojamas tvarkyti sklypo (komplekso) prieigas. Konkurse privalo būti pateikti vientisi viso ploto „A“ ir „B“ atskirų zonų sutvarkymo pasiūlymai.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52688037
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/05/2021