Építési beruházás - 258401-2017

06/07/2017    S127

Magyarország-Győr: Magasépítési munka

2017/S 127-258401

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15514
Postai cím: Orgona utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
E-mail: szekely.katalin@gyorszol.hu
Telefon: +36 96511420
Fax: +36 96511656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyorszol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gyorszol.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://vanin.hu/cikk/55/gyorszol.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ludvigné Paczolay Ildikó
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com
Telefon: +36 12251585
Fax: +36 12251585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyorszol.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15514
Postai cím: Orgona u. 10. tetőtér A319 iroda
Város: Győr
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 96511420
E-mail: szekely.katalin@gyorszol.hu
Fax: +36 96511656
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyorszol.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés Árpád parkolóház és balett-terem építésére a „Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben” című TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001 számú, pályázat keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés Árpád parkolóház és balett-terem építésére a „Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben” című TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001 számú, pályázat keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45213312 Parkolóház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr, Árpád út 44. (6989. hrsz.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az épületben nyitott gépjárműtároló és a Győri Balett számára egy balett terem funkciójú egység kerül kialakításra pince+földszint+4 szint magasságban, az 5. – tető- – szintet zöldtetőként kialakítva, félszint eltolásos szerkesztés szerint:

— 205 db – ezen belül 5 db mozgáskorlátozott – parkolóhely, integrált parkolás informatikai rendszer telepítésével, beüzemelésével, ezen belül 6 db elektromos töltőállomás, továbbá motorparkoló és kerékpártároló kialakítása;

— 2 db, egyenként 8 személyes, 630 kg teherbírású, hidraulikus, gépház nélküli, személyfelvonó – nyertes ajánlattevő tervezésében, engedélyeztetésében és kivitelezésében;

— 453 m2 Balett Stúdió: balett terem (223 m2) és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (öltözők, fürdők, mosókonyha, stb.).

Az épület tartószerkezete vízzáró vasbetonfalakkal körbe zárt, a terep alatt egy szint mélységű pincéből és a ráépülő, földszint +5 szint magasságú felépítményi részből áll:

— alapozás tömörített homokos kavicságyon készülő monolit vasbeton lemezalap. Felépítményi tartószerkezeti rendszer: monolit vasbeton pillérek, falak, általuk alátámasztott vasbeton síklemez. Liftek, légtechnikai aknák, lépcsők tartószerkezete: monolit vasbeton. (összesen: 4 600 m3 beton bedolgozás);

— a lépcsőház fűtetlen terület: 20,0 cm vastag nútféderes mészhomok tégla falazat rendszerazonos habarccsal. A parkolóházi területeken kialakított hőszigetelt-fűtött terek térelhatárolása: 30,0 cm vtg. jó hőszigetelő képességű kerámia kézi falazóelemekkel, hőszigetelő falazó habarccsal;

— a homlokzati kialakítás: szerelt szálcement homlokzat (összesen: 700 m2);

— a monolit vasbeton szerkezetek a nyertes ajánlattevő által, betontechnológus bevonásával, készített betontechnológiai tervnek megfelelően készítendők. Munkaterület lehatárolásának, meglévő közművek feltárást követő megvédésének, illetve magas vízállás esetén az alkalmazandó víztelenítési megoldásának tervezése a nyertes ajánlattevő feladata;

— balett-terem (223m2): tartószerkezeti szempontból eldilatált módon készül (alaplemezen kívül az összes felmenő szerkezet különálló), megfelelő hang- és hőszigeteléssel, külön akusztikai kialakítással (összesen: 275m2). Belső területeken gipszkarton és mészhomok tégla falazatok, teremben kombinált sportpadló, balettszőnyeg fedéssel;

— a III. és IV. emelet Teleki László utcai oldalán, illetve a IV. emelet keleti oldalán, továbbá az egész 5. – tető- – szinten – összesen: 1 276 m2 – intenzív zöldtető, ennek megfelelő szigetelési rendszerrel, automata öntözési rendszerrel, arra vonatkozó vállalással, hogy az intenzív zöldtetőn és egyéb zöld területen elhelyezésre kerülő növények elpusztulása és/vagy megsemmisülése esetén feltétel nélkül, a pusztulás és/vagy megsemmisülés okának és okozójának vitatása nélkül a vállalásnak megfelelő számú növény cserére, pótlásra kerül, mely vállalás szerinti kontingens kimerülését követően a szerződéstervezetben meghatározott jótállási kötelezettség szerint köteles a teljesítésre e körben is;

— a megvalósításához szükséges kulcsszemélyzet – így különösen az alkalmassági feltételekben előírt, illetve az értékelés alá vont szakértelmekkel rendelkező szakemberek – biztosítása.

Részekre történő ajánlattétel biztosítása mellőzésének indoka: közbeszerzés tárgya szerinti kivitelezési munka egy építmény és nem építmények megépítésére vonatkozik. A parkolóház magában foglalja a balett termet, közös tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, közös közműellátás, így a parkolóház és a balett terem műszakilag, kivitelezés-technológiailag, megbonthatatlan egységet képez.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata / Súlyszám: 22
Minőségi kritérium - Név: 2.1. (A szempont megnevezése a VI.4.3) pontban található.) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. (A szempont megnevezése a VI.4.3) pontban található) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az ajánlattevő által a kivitelezés teljesítésébe bevonásra kerülő szakember (1fő) zöldtető kialakítási/építési munkákban szerzett gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min. 0/max. 7 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 3. Cserenövények biztosítására többlet-vállalás szerinti mennyiség (db; Kbt. 77.§ (1) szerint max. 230 db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő; Kbt. 77.§ (1) szerint min. 0/max. 5 fő) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben” című pályázat keretében – TOP-6.4.1-15-GY1 – Fenntartható városi közlekedésfejlesztés.
II.2.14)További információk

Becsült értéknél – II.1.5, II.2.6 pontokban – technikai érték került megadásra.

II.2.5 pont esetében:

— Pontszám 0-10-ig;

— Módszer:

o 1.é.sz.: fordított arányosítás;

o 2., 3.,4.é.sz.: egyenes arányosítás;

A 2.é.sz. tekintetében megnevezhető szakemberekre vonatkozó előírások az ajánlati dokumentáció 6.2.2.2 pont/40.oldal találhatók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási módok:

Ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők mindegyikének külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét -azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kormányrendelet előírja- feltünteti az ESPD megfelelő részeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására -amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek való megfelelés- mely szerv jogosult

A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok esetében az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat fogad el.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont].

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Igazolás az ajánlatban:

Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi;

— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kormányrendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Igazolás az ajánlatban:

Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. Az előírt feltételek szigorúbban a minősített ajánlattevőkre előírtaknál, az igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint váltható ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

P1) valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) nyilatkozat(ok), amiből megállapítható, hogy „a pénzforgalmi számláin az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő”. (Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)a) Továbbá a gazdasági szereplő nyilatkozata arról, hogy valamennyi számlavezető pénzintézményétől, valamennyi nem törölt pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta az igazolását.

P2) nyilatkozata a teljes (P2.1), valamint a beszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák) tevékenységből származó (P2.2) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről legfeljebb az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)c) Elegendő azon év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést igazolni kívánja(k). Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 19.§(3) szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3).).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, ha:

P1) valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a pénzforgalmi számláin az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő. (Sorba állítás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. §. 25. pont.);

P2) rendelkezik az előző legfeljebb 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg összesen legalább:

P2.1) 1 700 000 000 HUF mértékű teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel;

P2.2) 1 275 000 000 HUF mértékű beszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

Alanyi kör:

III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt.65.§(6)).

III.1.2./P2.1) és P2.2) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§(6)).

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).

Fogalommagyarázat:

Magasépítési munka: minden olyan építési beruházási tevékenység, mely magasépítési létesítmények (Lakóépületek, Középületek, Ipari épületek, Mezőgazdasági épületek) kivitelezésére (építés, felújítás, rekonstrukció, stb.) irányul, valamennyi kapcsolódó szakági tevékenységgel együtt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kormányrendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Igazolás az ajánlatban:

Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. Az előírt feltételek szigorúbban a minősített ajánlattevőkre előírtaknál, az igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint váltható ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.

M1) jogszabály szerinti igazolása(i) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi – a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett – építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kormányrendelet 21.§(2)a), 22.§(3)).

M2) nyilatkozata – mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat – azon szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kormányrendelet 21.§(2)b)) Benyújtandók továbbá a nevezett szakemberek által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat tartalmazó nyilatkozat(ok), rendelkezésre állási nyilatkozat(ok), valamint a képzettséget igazoló dokumentum(ok). Az M2.2) alkalmassági követelmény esetében a képzettség és szakmai tapasztalat igazolására elfogadott adott esetben a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása vagy a jogosultság elérési útvonalának megadása is.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3). Ajánlatkérő a Kbt.65.§(10) alapján előírja, hogy a felelős műszaki vezetői feladatott, mint alapvető fontosságú feladatot, maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezze el.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolt – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – lezárt, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, alábbi szerződéssel/szerződésekkel

M1.1) amely(ek) olyan monolit vasbeton szerkezet építést is tartalmazó kivitelezési munkára vonatkozott/vonatkoztak amely(ek) keretében – összesen – legalább 3 400 m3 beton bedolgozást, és 500 m2 szerelt szálcement homlokzat- és 900 m2 intenzív zöldtető építést is végeztek;

M1.2) legalább 1 db, amely legalább 165 m2 kombinált sportpadló kivitelezésére vonatkozott;

M1.3) legalább 1 db, amely legalább 200 m2 alapterületű speciális akusztikai feltételeknek megfelelő tér kialakítására/építésére vonatkozott;

M1.4) legalább 1 db, amely legalább 150 db parkolóhelyhez kialakított parkolás technikai rendszer szállítására és telepítésére vonatkozott.

M2) rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonandó szakemberekkel:

M.2.1) 1 fő, aki rendelkezik beton technológus szakmérnök képzettséggel, és a képzettség megszerzését követően legalább 3 éves szakmai tapasztalattal,

M2.2) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Alanyi kör:

III.1.3./M1)-M2): közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§(6)):

III.1.3/M1): több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés bemutatásával is, amennyiben az egyébként valamennyi feltételnek megfelel. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb összegben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része volt legalább az előírt mértékű/értékű és tartalmú teljesítés is, és ez a vonatkozó igazolásból megállapítható;

III.1.3/M2): 1 szakember több pozícióra jelölhető. M2.1)): Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű képzettséget is. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell, melyre vonatkozó előírást a dokumentáció (6.1 pont/31-32. oldal) tartalmazza. M2.2): az előírt jogosultság meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.

Elegendő annak a gazdasági szereplőnek benyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 65.§ (7), (9) és (11)).

Fogalommagyarázat:

Karakterkorlátozás miatt ajánlati dokumentáció 6.1 pontjában (31-32. oldal).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mellékkötelezettségek, biztosítékok (Kbt.134.§(6)a) szerint).

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.

Teljesítési biztosíték (5 % – Kbt.134.§(2)), jóteljesítési biztosíték (5 %) a jótállás előírt időtartamára (Kbt.134.§(3)). Kbt.134.§(5) nyilatkozat ajánlat része.

Finanszírozási feltételek.

Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Részben saját forrásból, részben támogatásból, melynek támogatási intenzitása: 100 %, utófinanszírozással.

Jogszabályok:

— Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7),

— 322/2015 (X.30) Kr. 30-32/A.§,

— 272/2014. (XI. 5.) Kr.,

— Art. 36/A.§,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— Ptk. 6:130.§(1)-(2).

Előleg: 5 %, de max 75 MFt; elszámolás 1. rész-számlában.

Számlázás: 5 rész- és 1 végszámla, melyeket köteles megbontani – az ajánlat elkészítésére rendelkezésre bocsátott költségvetéseknek megfelelően – támogatásból elszámolható és el nem számolható tartalomra.

Tartalékkeret: 5 %.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban (szerződés tervezet).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/08/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 08/10/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/08/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

9024 Győr, Orgona u. 10. tetőtér A309 tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Ajánlati biztosíték:

Ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke: 17 000 000 Ft. Mód: befizetés (OTP Bank 11737007-20735216-00000000 számlára), vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. Közös ajánlattevőknek elegendő egyszer. Lásd még Kbt.54.§(4)-(7).

2.A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

3.Az ajánlatok leadás a felhívás I.1 pontjában megadott helyszínen, de az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 percben a bontás helyeként megjelölt helyiségben.

4.Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett alvállalkozóra.

5.Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint; konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.

6.Tájékozódási kötelezettség: a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§(4) szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A Kbt.73.§(4) alapján nem kell a vonatkozó információkat feltüntetni az ajánlatban, ajánlatkérő csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban foglaltak nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) szerinti követelményeknek.

7.Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

8.Ajánlatkérő előírja, így az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Kbt.66.§ (6)).

9.Ajánlattevőnek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum;

b. vagy – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

10.A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

11.Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét. Kereskedelmi-szakmai ajánlat benyújtása elvárás.

12.Irányadó idő: A teljes jelen felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyar helyi idő (CET) szerint értendő.

13.Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte (Kbt.131.§(4)).

14.Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

15.FAKT: Ádámné Egri Judit (lsz: 00239).

16.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) rendelkezzen a megkötendő szerződés időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább 500 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/káresemény értékű, szakmai (magasépítési kivitelezés) felelősségbiztosítással. Ennek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.

17.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontot.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás II.2.5) ponthoz:

2.1. értékelési szempont megnevezése: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.2) pont szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó, tartószerkezeti átalakítási/építési munkákban szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min. 0/max. 60 hónap).

2.2. értékelési szempont megnevezése: Az ajánlattevő által a kivitelezés teljesítésébe bevonásra kerülő szakember (1fő) sportpadló és/vagy speciális akusztikai feltételeknek megfelelő tér kialakítási/építési munkákban szerzett gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min. 0/max. 5 hónap).

Folytatás a VI.3) ponthoz:

18.Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

19.Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje: az ajánlattételi határidő lejártának napjáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 10:00-14:00, pénteken 10:00-12:00 között a felhívás I.3) pontjában „Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó” címszó alatt megadott helyszín, az ajánlattételi határidő lejártának napján: 10:30 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívás IV.2.7 pontjában a bontásra megjelölt helyszín.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/07/2017