Szolgáltatások - 258519-2018

16/06/2018    S114    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Meghívásos eljárás 

Írország-Dunsany: Létesítményüzemeltetési szolgáltatások nyújtása az Európai Bizottság írországi Meath megyében lévő Dunsany városában található épületei számára

2018/S 114-258519

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Európai Bizottság — DG Sante
Co. Meath
Dunsany
Grange
Írország
Kapcsolattartó személy: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
NUTS-kód: IE062

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3640
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Létesítményüzemeltetési szolgáltatások nyújtása az Európai Bizottság írországi Meath megyében lévő Dunsany városában található épületei számára

Hivatkozási szám: SANTE/2018/F6/08
II.1.2)Fő CPV-kód
90919000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Bizottság szerződést kíván kötni az írországi Meath megyében lévő Grange, Dunsany helyszínen található irodalétesítményében szükséges létesítményüzemeltetési szolgáltatások nyújtására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 800 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: IE062
A teljesítés fő helyszíne:

A helyszín Dublintól kb. 45 km-re észak-nyugatra található, a Trim városából vezető főút (R 154) mentén található telephelyen.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A létesítmény az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának ad otthont. A telephely jellemzői:

— nagy konferencialétesítmény tolmácsolási és tartalékberendezésekkel,

— zárt irodák legfeljebb 250 alkalmazott számára,

— 3 kommunikációs (comms) terem,

— konyha és étkezésre szolgáló létesítmények,

— irattárak,

— bölcsőde / gyermekgondozó épületek és szolgáltató létesítmény, amelyek a fő komplexum mellett, de különállóan helyezkednek el.

A telephelyen tartózkodhat az Európai Bizottság személyzete és a különböző szolgáltatók (pl. létesítménygazdálkodási operatív személyzet, biztonsági, bölcsődei szolgáltatók és étkezési személyzet), számuk kb. elérheti a 190-et. Az általuk végzett munka jellege azonban megköveteli, hogy bizonyos időszakokban az irodán kívül dolgozzanak. Ennek eredményeként a telephelyen tartózkodók száma hétköznapokon és szabadságidőszakban változó lehet. Ritkán fordul elő, hogy a telephelyen egy időben tartózkodók száma meghaladja a 140-et.

A szerződés tárgya létesítményüzemeltetési szolgáltatások nyújtása a grange-i telephely számára.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 800 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Egy alkalommal 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kérdéseket kizárólag az alábbi címre lehet benyújtani: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3402

A jelentkezéseket elektronikusan kell benyújtani a SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu e-mail-címen

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/07/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 01/04/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2021-2022

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Felhívjuk az érdekelt felek figyelmét, hogy a felhívás célja azon jelentkezők kiválasztása, akik megkapják a dokumentációt és az ajánlat benyújtására szóló felhívást. Az eljárás 2 külön szakaszból áll. Az első szakaszban a hirdetményre válaszul küldött részvételi kérelmeket a közbeszerzési dokumentumokban jelzett kritériumok alapján egy kiválasztási bizottság fogja értékelni. Valamennyi olyan jelentkező, aki megfelel a feltüntetett normának, felkerül a szűkített listára, majd felkérik ajánlat benyújtására. Azokat a jelentkezőket, akik nem kerülnek fel a szűkített listára az 1. szakaszt követően, tájékoztatják az eljárásból való kizárás okairól.

2) NB: Részvételi kérelmük benyújtásakor az érdekelteknek szigorúan be kell tartaniuk a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket. Emellett az érdekelt felek kötelesek:

— jelentkezéseiket a IV.2.2. pontban feltüntetett határidőig elküldeni. A IV.2.2. pontban megadott határidőt követően beérkezett jelentkezések automatikusan elutasításra kerülnek,

— csatolni a közbeszerzési dokumentumokban kért dokumentumokat és információkat.

A jelentkezőknek részvételi kérelmüket a következő e-mail-címre kell elküldeniük: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu, az I.1. pontban meghatározottak szerint.

3) Kérjük az érdekelteket, hogy ebben a szakaszban ne kérjenek további információt. Az I.3. pontban szereplő weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

4) A szűkített listára felkerült jelentkezők számára várhatóan helyszíni szemlét szerveznek a grange-i helyszín megtekintése céljából. Azonban a jelentkezők ezzel kapcsolatos költségeit az Európai Bizottság nem fogja megtéríteni. Ajánlattevőnként legfeljebb 3 képviselő vehet részt a helyszíni szemlén. A helyszíni szemlén való részvétel nem kötelező.

5) A TUPE, vagyis az üzletátruházásra vonatkozó 1977. évi irányelv – amelyet Írország jogába a vállalkozások jogutódlása esetén a foglalkoztatás védelméről szóló 1980. évi európai közösségi rendelet ültetett át – védi a munkavállalók jogait az alkalmazó vállalat új tulajdonoshoz kerülése esetén és alkalmazandó a szóban forgó szerződésre.

A főbb vonatkozó írországi jogszabályok többek között az alábbiak:

— az Európai Tanács 2001/23/EK irányelve, amelyet Írország jogába a vállalkozások jogutódlása esetén a foglalkoztatás védelméről szóló SI 131/2003 európai közösségi rendelet révén ültettek át – VI. melléklet,

— a munkavállalókról szóló 2006. évi törvény (a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció) – VII. melléklet.

6) A költségvetési rendelet 104. cikkének (f) bekezdésével, valamint a költségvetési rendelet alkalmazási szabályainak 104. cikkének (f) bekezdésével, 134.1. cikkének (e) bekezdésével és 134.4. cikkével összhangban az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság fenntartja a jogot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az esetleges nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel olyan új szolgáltatások vagy munkálatok esetén, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások vagy munkálatok megismétlését jelentik, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta. Amennyiben az intézmények saját felelősségükre ítélik oda a szerződéseket, az említett eljárás kizárólag az eredeti szerződés végrehajtása alatt, de legkésőbb az eredeti szerződés aláírását követő három év alatt alkalmazható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Törvényszék
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Lásd a VI.4.1. pontot
Luxembourg
Luxemburg
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/06/2018