Szolgáltatások - 260154-2016

28/07/2016    S144

Magyarország-Budapest: Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 144-260154

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 17595144
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mtva.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés – Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
72212100 Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés – Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 894 200 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése 20 hónapos időtartamra.

Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének célja, hogy az MTVA audiovizuális vagyonát és élő tartalmait az interneten jelenítse meg és juttassa el a végfelhasználókhoz (mobilakalmazások, megjelenítést menedzselő, szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató tartalomkezelő és portálrendszer, külső és belső rendszerkapcsolatok, tartalomtovábbító rendszer).

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladatai:

1. Videó kiszolgáló rendszer üzemeltetése – ennek keretében on-line élő audio/videó tartalmak és VoD tartalmak előállítása és kiszolgálása szolgáltatás formájában (min. magyarországi 100 Gbps és min. nemzetközi irányú 5 Gbps sávszélesség, Digital Right Management (DRM) szolgáltatás, GeoIP szűrés, Tokenizáció, min. 100 000 konkurens látogató egyidejű kiszolgálása).

2. Az MTVA audiovizuális v.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlatkérő által meghatározott mintafeladatra és az ahhoz kapcsolódó erőforrás tervre vonatkozó szakmai ajánlat értékelése / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: Komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszer teljes körű üzemeltetésének és fejlesztésének megkezdésére vállalt határidő a rendszerre vonatkozó dokumentáció átadásától számítva / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 062-106293
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés – Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése tárgyában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Antenna Hungária Zrt.
Postai cím: Petzvál József u. 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vinczev@ahrt.hu
Telefon: +36 14642105
Fax: +36 14642523
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft.
Postai cím: Lukács utca 4. 3/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: info@appsters.hu
Telefon: +36 703752286
Internetcím: http://www.appsters.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Smart Media Technologies Hungary Kft.
Postai cím: Fehérvári út 126.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: avamos@smartmedia.hu
Telefon: +36 209434678
Internetcím: http://www.smartmedia.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 894 200 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VI.3.1.) Jelen tájékoztató II.1.7. és V.2.4. pontjában feltüntetett végleges ajánlati a becsült érték került feltüntetésre.

Az ajánlati ár az alábbi elemekből tevődik össze:

I. Üzemeltetési havidíj: 29 550 000 HUF + Áfa/hó (a 20 hónapra megajánlott havidíjak – 591 000 000 HUF – összegének 1/20-ad része);

II. Fejlesztői feladatok napidíja: 105 200 HUF + Áfa/fejlesztői nap [a fejlesztői feladatok napidíjának (100 000 HUF + Áfa) és a koordinációs feladatok ellátásáért fizetendő díjnak (5 200 HUF + ÁFA) az összesített értéke.

VI.3.2) A nyertes közös ajánlattevők adószáma:

Antenna Hungária Zrt.: 10834730-2-44.

Appsters Kft.: 22988197-2-41.

Smart Media Kft.: 12515556-2-43

VI.3.3) Valószínűsíthető alvállalkozó igénybevétele az alábbi területen: MTVA audiovizuális vagyonának és tartalmainak interneten történő megjelenítését és kapcsolódó szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2016