Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 260154-2016

28/07/2016    S144

Magyarország-Budapest: Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 144-260154

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 17595144
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mtva.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés – Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
72212100 Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés – Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 894 200 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése 20 hónapos időtartamra.

Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének célja, hogy az MTVA audiovizuális vagyonát és élő tartalmait az interneten jelenítse meg és juttassa el a végfelhasználókhoz (mobilakalmazások, megjelenítést menedzselő, szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató tartalomkezelő és portálrendszer, külső és belső rendszerkapcsolatok, tartalomtovábbító rendszer).

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladatai:

1. Videó kiszolgáló rendszer üzemeltetése – ennek keretében on-line élő audio/videó tartalmak és VoD tartalmak előállítása és kiszolgálása szolgáltatás formájában (min. magyarországi 100 Gbps és min. nemzetközi irányú 5 Gbps sávszélesség, Digital Right Management (DRM) szolgáltatás, GeoIP szűrés, Tokenizáció, min. 100 000 konkurens látogató egyidejű kiszolgálása).

2. Az MTVA audiovizuális v.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlatkérő által meghatározott mintafeladatra és az ahhoz kapcsolódó erőforrás tervre vonatkozó szakmai ajánlat értékelése / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: Komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszer teljes körű üzemeltetésének és fejlesztésének megkezdésére vállalt határidő a rendszerre vonatkozó dokumentáció átadásától számítva / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 062-106293
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés – Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése tárgyában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Antenna Hungária Zrt.
Postai cím: Petzvál József u. 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vinczev@ahrt.hu
Telefon: +36 14642105
Fax: +36 14642523
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft.
Postai cím: Lukács utca 4. 3/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: info@appsters.hu
Telefon: +36 703752286
Internetcím: http://www.appsters.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Smart Media Technologies Hungary Kft.
Postai cím: Fehérvári út 126.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: avamos@smartmedia.hu
Telefon: +36 209434678
Internetcím: http://www.smartmedia.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 894 200 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VI.3.1.) Jelen tájékoztató II.1.7. és V.2.4. pontjában feltüntetett végleges ajánlati a becsült érték került feltüntetésre.

Az ajánlati ár az alábbi elemekből tevődik össze:

I. Üzemeltetési havidíj: 29 550 000 HUF + Áfa/hó (a 20 hónapra megajánlott havidíjak – 591 000 000 HUF – összegének 1/20-ad része);

II. Fejlesztői feladatok napidíja: 105 200 HUF + Áfa/fejlesztői nap [a fejlesztői feladatok napidíjának (100 000 HUF + Áfa) és a koordinációs feladatok ellátásáért fizetendő díjnak (5 200 HUF + ÁFA) az összesített értéke.

VI.3.2) A nyertes közös ajánlattevők adószáma:

Antenna Hungária Zrt.: 10834730-2-44.

Appsters Kft.: 22988197-2-41.

Smart Media Kft.: 12515556-2-43

VI.3.3) Valószínűsíthető alvállalkozó igénybevétele az alábbi területen: MTVA audiovizuális vagyonának és tartalmainak interneten történő megjelenítését és kapcsolódó szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2016