Árubeszerzések - 26028-2019

18/01/2019    S13    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik

2019/S 013-026028

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 704897530

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2018/3

Hivatkozási szám: EKR000705532018
II.1.2)Fő CPV-kód
34110000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2018/3

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50111100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát utca 12-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya flottakezelési szolgáltatás beszerzése legfeljebb 6+6 db (6 db szedán, 6 darab kombi), az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti személygépjárművek 8. kategóriába sorolt felső-közép kategóriás, azonos típusú gépjárműre.

Ajánlatkérő 6 db (3+3) gépjárművet kíván beszerezni a keretmegállapodás első ütemében, illetőleg az első ütemben leszállítandó gépjárműveken felül legfeljebb további 6 darab gépjármű erejéig jogosult tovább bővíteni a gépjárműflottát a keretmegállapodás hatálya alatt, legfeljebb nettó 110 000 000,- HUF keretösszeg erejéig.

Ajánlatkérő legalább 12, legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket; a keretmegállapodás első ütemében beszerzendő 6 db gépjárművet Ajánlatkérő 48 hónapos időtartamra veszi bérbe.

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni, azaz a keretmegállapodás megkötését követően az egyes beszerezni kívánt gépjárművek vonatkozásában írásbeli konzultációt követően történik a szerződéskötés.

A konzultációra szóló felhívásban az Ajánlatkérő fel fogja hívni nyertes ajánlattevőt a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban tett ajánlata kiegészítésére, melynek a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbbnek kell lennie. Az írásbeli konzultáció során tett ajánlatához nyertes ajánlattevő a konzultációra szóló felhívásban meghatározott határidőig kötve lesz. Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: fogyasztás vegyes / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz:

Minőségi kritérium:

2. Fogyasztás vegyes (liter/100 km) Súlyszám: 10

2.1. „A” típusú gépjármű - Súlyszám: 5

2.2. „B” típusú gépjármű - Súlyszám: 5

1. Nettó ár (képzett érték, HUF) - Súlyszám összesen: 90

1.1. „A” típusú gépjármű - Súlyszám: 45

1.2. „B” típusú gépjármű - Súlyszám: 45

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 188-424446
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2018/3

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az V.1. ponthoz:

Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelenné lett nyilvánítva, tekintettel arra, hogy az eljárásban benyújtott valamennyi ajánlat érvénytelennek minősült.

Ajánlattevőkre vonatkozó információk:

1. Pepco Prémium Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Töltés utca 11.) adószám: 23841176206

2. Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Fáy utca 27.) adószám: 10880652244

3. Zenit-Auto Rent Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, Miskolctapolcai Út 25-27.) adószám: 26120627205

4. LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zrt. (1113 Budapest, Bocskai Út 134-146) adószám:10948479244

5. Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi Út 161) adószám: 13329170209

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/01/2019