Supplies - 260704-2021

25/05/2021    S99

Poland-Lębork: Medical clothing

2021/S 099-260704

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Postal address: ul. Juliana Węgrzynowicza 13
Town: Lębork
NUTS code: PL636 Słupski
Postal code: 84-300
Country: Poland
Contact person: Leszek Kaiser
E-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl
Telephone: +48 598635249
Internet address(es):
Main address: www.szpital-lebork.com.pl
Address of the buyer profile: http://platformazakupowa.pl/spszoz_lebork/aukcje
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/457574
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa środków ochrony osobistej

Reference number: ZP-PN/UE/19/21
II.1.2)Main CPV code
33199000 Medical clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony osobistej do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 246 810.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony osobistej do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 70 150.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.05.04.02-22-0001/21

II.2.14)Additional information

Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony osobistej do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 700.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.05.04.02-22-0001/21

II.2.14)Additional information

Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony osobistej do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 54 570.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.05.04.02-22-0001/21

II.2.14)Additional information

Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony osobistej do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 140.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.05.04.02-22-0001/21

II.2.14)Additional information

Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony osobistej do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 250.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.05.04.02-22-0001/21

II.2.14)Additional information

Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zamian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2021
Local time: 10:05
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

— dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt w postaci deklaracji zgodności wydanej przez producenta, certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) oraz formularza powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu,

— katalogu lub folderu (lub wyciągu z katalogu lub folderu) potwierdzającego, że zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, zawierającego nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy zaoferowanych środków ochrony osobistej,

— zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – raportu z badań na zgodność masek z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 przeprowadzonych przez niezależne laboratorium, potwierdzającego deklarowany poziom filtracji bakteryjnej (dotyczy części nr 1 oraz 4),

— próbek oferowanego asortymentu w ilości wskazanej w Arkuszu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ).

Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2021