Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 261246-2016

29/07/2016    S145

Belgium-Brüsszel: Szabadalmi díjakkal és védjegymegújításokkal kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 145-261246

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Joint Research Centre (JRC) – Resources
Postai cím: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
Postai cím: Annankatu 18
Város: Helsinki
NUTS-kód: FI SUOMI / FINLAND
Postai irányítószám: 00121
Ország: Finnország
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szabadalmi díjakkal és védjegymegújításokkal kapcsolatos szolgáltatások.

Hivatkozási szám: JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
II.1.2)Fő CPV-kód
79140000 Jogi tanácsadói és Ismeretterjesztő szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szabadalmi jogok és a védjegyek fenntartása érdekében a regisztrációs irodák számára időszakos kifizetéseket kell végrehajtani. Az EU-nak olyan portfóliója van, amely 800 szabadalmi kérelemből és regisztrációból és 600 védjegy-regisztrációból áll. A szóban forgó fizetési szolgáltatásokat szakosodott vállalatok kínálják.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79120000 Szabadalmi és szerzői jogi tanácsadó szolgáltatások
79110000 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati felhívás célja szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó portfólió kezelésének az uniós intézmények, az Európai Bizottság főigazgatóságai és szolgálatai, a végrehajtó ügynökségek és az Európai Unió ügynökségei és szervei számára történő biztosítására irányuló keretszerződés kötése. A szolgáltatás nem terjed ki az Európai Unió szellemi tulajdonhoz kapcsolódó portfóliójának megújítására, illetve az éves fenntartási díjak kezelésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés az első 24 hónapot követően 2 alkalommal, egyenként 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/09/2016
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/09/2016
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatkérő I.1) „Postacím” szakaszban megadott brüsszeli irodáiban.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Lásd a közbeszerzési dokumentáció I.3. szakaszában megadott internetcímet.

Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló módosított bizottsági rendelet 134. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlatkérő az eredeti szerződés megkötésétől számított 3 éven belül ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat hasonló szolgáltatások megismétléséből álló (az eredeti szerződéses érték legfeljebb 50 %-ának megfelelő értékű) további szolgáltatásoknak a szerződést elnyerő gazdasági szereplőktől való beszerzésére.

Az ajánlattevők kérésére az ajánlatkérő kizárólag a szerződés jellegének tisztázása céljából további információkat bocsáthat rendelkezésre.

A további információkra irányuló kéréseket írásban kell feltenni, kizárólag az e-tendering weboldalon: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742; a „Questions and answers” (Kérdések és válaszok) fülön, a „Create a question” (Kérdés létrehozása) fülre kattintva.

Az ajánlatkérő nem köteles válaszolni azokra a – további információk iránti – kérelmekre, amelyek a pályázatbenyújtási határidő előtti öt munkanapon belül érkeznek.

Az ajánlatkérő tájékoztatást adhat az érdekelt feleknek a pályázati felhívásban előforduló bármely tévedésről, pontatlanságról, kihagyásról vagy más szöveghibáról.

Bármely további információ, ideértve a fent említett információkat is, a fent megnevezett e-tendering weboldalon kerül közzétételre. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/07/2016