A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 261490-2022

17/05/2022    S95

Magyarország-Zalaegerszeg: Magasépítési munka

2022/S 095-261490

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Mariann
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Telefon: +36 92502131
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.zalaegerszeg.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás, építés

Hivatkozási szám: EKR001110382018
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás,építés,parkoló építés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45210000 Magasépítési munka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 4-6.

Helyrajzi szám: 3623/1, 3623/2, 3013, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3026, 3025, 3011, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3027, 3023/2, 3022, 3019, 3020, 3021.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Mindszentyneum rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának módosítása, a Mindszenty Múzeum és a hozzá kapcsolódó felszíni parkoló szükséges engedélyeinek megszerzése, kivitelezése a kapcsolódó környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt az alábbi fő paraméterek mentén:

1. Mindszentyneum áttervezése, engedélymódosításA Mindszentyneum épületére jogerős építési engedély, valamint kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A régészeti feltárások során feltárt 320, és 307 str. számú téglaégető kemencék, mint épített örökségi elemek megtartását és a szükséges állagmegóvó intézkedések elvégzését rendelte el a hatóság.

Emiatt a tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé.

Főbb paraméterek:telek területe: 1445 m2

tervezett beépített terület: 1224 m2

tervezett épület kialakítása: pince + 3 szint + tetőtér

épület hasznos alapterület: 3753 m2

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsájtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint „Koncepció vázlat téglaégető kemencék bemutatásához” terv alapján az engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt szükséges engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok beszerzésével, különös tekintettel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (2) a) pontjára.

- az engedélyeztetésben, engedélymódosításban való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül)

2. Mindszentyneumhoz kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló szükséges engedélyeinek beszerzéseA felszíni parkoló építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll. Az igénybe vett ingatlanok tulajdonba kerülése, illetve a szükséges telekalakítások elvégzése folyamatban van. Ezek megtörténte után szükséges a Helyi építési szabályzat módosítása, mely szintén Ajánlatkérő feladata (várhatóan 2019. II. negyedéve). Ezen folyamatok után nyertes Ajánlatadó feladata a szükséges engedélyek és a szükséges szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése.

3. Mindszentyneum és a hozzá kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló kivitelezési munkái

Meghatározó paraméterek:

- Mindszentyneum hasznos alapterülete: 3753 m2. Pince + 3 szint + tetőtér szintelrendezésű múzeum épület vasbeton lemezalapozással, résfalas munkagödör határolással, teherhordó vasbeton pillérvázzal, monolit és előregyártott vasbeton faltartókkal, monolit vasbeton síklemez födémmel. A tetőszerkezet a belső terek felett jellemzően monolit vasbeton koporsófödém.nA monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 2227 m3 mennyiségben készülnek.

A földszinten található az előcsarnok, a jegypénztár és egy ajándékbolt, illetve a 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, két kisebb szekcionálható teremmel együtt.

Az állandó kiállítási terek további funkciókkal kiegészülve, mint a múzeumpedagógiai helyiségek és filmvetítő, az 1. és 2. emeleten kerültek elhelyezésre. A legfelső tetőtéri szinten kaptak helyet az időszaki kiállítás terei, a pinceszinten pedig az előcsarnokot kiszolgáló kiegészítő funkciók, mint a ruhatár és a mosdóblokkok.

Kiállítótér: 1. emelet: Mindszenty kiállítás 494,86 m2

2. emelet: egyházüldözés kiállítás 494,24 m2

tetőtér: időszaki kiállítótér: 161,85 m2Összesen: 1150,95 m2

- Mindszentyneumhoz tartozó felszíni parkoló: 99 személygépkocsi és 3 autóbusz befogadására alkalmas

Tartalékkeret mértéke: az ellenszolgáltatás 3%-a.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 630
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 118-288795

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás,építés,parkoló építés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 483 913 110.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/05/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45210000 Magasépítési munka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 4-6.

Helyrajzi szám: 3623/1, 3623/2, 3013, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3026, 3025, 3011, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3027, 3023/2, 3022, 3019, 3020, 3021.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Mindszentyneum rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának módosítása, a Mindszenty Múzeum és a hozzá kapcsolódó felszíni parkoló szükséges engedélyeinek megszerzése, kivitelezése a kapcsolódó környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt az alábbi fő paraméterek mentén:

1. Mindszentyneum áttervezése, engedélymódosításA Mindszentyneum épületére jogerős építési engedély, valamint kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A régészeti feltárások során feltárt 320, és 307 str. számú téglaégető kemencék, mint épített örökségi elemek megtartását és a szükséges állagmegóvó intézkedések elvégzését rendelte el a hatóság.

Emiatt a tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé.

Főbb paraméterek:telek területe: 1445 m2

tervezett beépített terület: 1224 m2

tervezett épület kialakítása: pince + 3 szint + tetőtér

épület hasznos alapterület: 3753 m2

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsájtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint „Koncepció vázlat téglaégető kemencék bemutatásához” terv alapján az engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt szükséges engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok beszerzésével, különös tekintettel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (2) a) pontjára.

- az engedélyeztetésben, engedélymódosításban való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül)

2. Mindszentyneumhoz kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló szükséges engedélyeinek beszerzéseA felszíni parkoló építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll. Az igénybe vett ingatlanok tulajdonba kerülése, illetve a szükséges telekalakítások elvégzése folyamatban van. Ezek megtörténte után szükséges a Helyi építési szabályzat módosítása, mely szintén Ajánlatkérő feladata (várhatóan 2019. II. negyedéve). Ezen folyamatok után nyertes Ajánlatadó feladata a szükséges engedélyek és a szükséges szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése.

3. Mindszentyneum és a hozzá kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló kivitelezési munkái

Meghatározó paraméterek:

- Mindszentyneum hasznos alapterülete: 3753 m2. Pince + 3 szint + tetőtér szintelrendezésű múzeum épület vasbeton lemezalapozással, résfalas munkagödör határolással, teherhordó vasbeton pillérvázzal, monolit és előregyártott vasbeton faltartókkal, monolit vasbeton síklemez födémmel. A tetőszerkezet a belső terek felett jellemzően monolit vasbeton koporsófödém.nA monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 2227 m3 mennyiségben készülnek.

A földszinten található az előcsarnok, a jegypénztár és egy ajándékbolt, illetve a 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, két kisebb szekcionálható teremmel együtt.

Az állandó kiállítási terek további funkciókkal kiegészülve, mint a múzeumpedagógiai helyiségek és filmvetítő, az 1. és 2. emeleten kerültek elhelyezésre. A legfelső tetőtéri szinten kaptak helyet az időszaki kiállítás terei, a pinceszinten pedig az előcsarnokot kiszolgáló kiegészítő funkciók, mint a ruhatár és a mosdóblokkok.

Kiállítótér: 1. emelet: Mindszenty kiállítás 494,86 m2

2. emelet: egyházüldözés kiállítás 494,24 m2

tetőtér: időszaki kiállítótér: 161,85 m2Összesen: 1150,95 m2

- Mindszentyneumhoz tartozó felszíni parkoló: 99 személygépkocsi és 3 autóbusz befogadására alkalmas

Tartalékkeret mértéke: az ellenszolgáltatás 3%-a.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 905
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 154 532 862.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az Alapszerződés - II. és III. sz. szerződésmódosítással módosított - IV. pont 1. alpontja a következőket rögzíti:

„1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje (tervezés és kivitelezés) a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 720 nap + 70 nap + 71 nap, azaz összesen 861 naptári nap az alábbiakra figyelemmel:

1.1. Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés határideje a Múzeum esetében:

- Az esetlegesen szükséges módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és átadásának határideje: a szerződés hatályba lépéséről szóló megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. naptári nap.

- A módosított komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződés hatályba lépéséről szóló megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. naptári nap.

- A kivitelezés és belsőépítészet megvalósítása: a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 720 nap + 70 nap + 71 nap, azaz összesen 861 naptári nap.

1.2. Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés határideje a parkoló esetében:

- Az engedélyezési tervdokumentáció telekalakítások miatt szükséges módosításának elkészítése és a jogerős építési engedély megszerzésének határideje: a következő feltételek (az érintett ingatlanok Megrendelő tulajdonába kerülése, a szükséges telekalakítások elvégzése és a Helyi építési szabályzat módosítása) együttes teljesüléséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90 naptári nap.

- A kivitelezés megvalósítása: a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 720 naptári nap.”

Az Alapszerződés IV. pont 1. alpontja a következők szerint módosul:

„1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje (tervezés és kivitelezés) a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 720 nap + 70 nap + 71 nap + 44 nap, azaz összesen 905 naptári nap az alábbiakra figyelemmel:

1.1. Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés határideje a Múzeum esetében:

- Az esetlegesen szükséges módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és átadásának határideje: a szerződés hatályba lépéséről szóló megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. naptári nap.

- A módosított komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződés hatályba lépéséről szóló megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. naptári nap.

- A kivitelezés és belsőépítészet megvalósítása: a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 720 nap + 70 nap + 71 + 44 nap, azaz összesen 905 naptári nap.

1.2. Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés határideje a parkoló esetében:

- Az engedélyezési tervdokumentáció telekalakítások miatt szükséges módosításának elkészítése és a jogerős építési engedély megszerzésének határideje: a következő feltételek (az érintett ingatlanok Megrendelő tulajdonába kerülése, a szükséges telekalakítások elvégzése és a Helyi építési szabályzat módosítása) együttes teljesüléséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90 naptári nap.

- A kivitelezés megvalósítása: a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 720 naptári nap.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. április 14.

A jelen szerződés teljesítésekor zajló orosz-ukrán háborúra tekintettel a beszállítói láncban ellátási problémák léptek fel, mely következtében a Szerződéssel érintett belsőépítészeti installációs elemek kivitelezéséhez szükséges alapanyagok szállítása - a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból - jelentősen csúszik. A beszállító tájékoztatása alapján az egyedi nagy méretű MDF lapok beszerzése ellehetetlenült a már kiépített beszállítói hálózaton keresztül, így új beszállítók felkutatásával, lehetett a szerződés tárgyát képező installációk alapanyagait biztosítani.

Az ER-FA 2000. Faipari Kft. 2022. február 02-án adott ajánlata alapján az egyedi nagyméretű MDF lapok leszállítását a megrendelést követő 4 héten belül vállalta, mely több szervízajtó és vitrin alapanyagaként szolgált. ER-FA 2000. Faipari Kft.2022. február 28-án jelezte, hogy az orosz-ukrán háború következtében ellátási problémák merültek fel, a beszállítást az ajánlatában vállat határidőre nem tudja teljesíteni, így új beszállítók felkutatása, egyedi megrendelések leadása vált szükségessé. Az eredetileg 2022. március 28. napjára tervezett MDF lap beszállítása így meghiúsult és az új beszállító, a Boules Kft. ajánlata alapján az installációgyártás számára 2022. április 26-án áll majd rendelkezésre. A beszállítás csúszásán (29 nap) túlmenően további időigényt jelent, hogy a helyettesítő termék táblaméret nem egyezik meg az eredeti beszállító által biztosítani tudott mérettel, így azt toldani, felületkezelni szükséges, amey további 15 nap időigényt jelent a kész installációs elem helyszínre szállításáig.

Ezen nehézségek miatt az eredeti ütemterv a belsőépítészeti installációk, valamint a szerződésben vállalt műszaki tartalom teljes elkészültét 44 nappal késlelteti.

Ezen körülmény indokolja a teljesítési határidő 44 naptári nappal való meghosszabbítását.

"Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (4) c) pontjának rendelkezéseivel az alábbiak szerint:

Az ellátási láncolatban az orosz-ukrán háború folytán fellépő akadályoztatást Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre. (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c. pontja ca, alpont)

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a módosítás kizárólag a teljesítési határidőre terjed ki. (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c. pontja cb, alpont)

A szerződés módosítása nem okoz ellenérték növekedést, tekintettel arra, hogy a módosítás kizárólag a teljesítési határidőt érinti. (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c. pontja cc, alpont)"

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 154 532 862.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 154 532 862.00 HUF