We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 261674-2022

Submission deadline has been amended by:  330232-2022
17/05/2022    S95

Poland-Toruń: Spare parts for goods vehicles, vans and cars

2022/S 095-261674

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Postal address: ul. Świętego Józefa 53-59
Town: Toruń
NUTS code: PL Polska
Postal code: 87-100
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl
Telephone: +48 566794011
Fax: +48 566793682
Internet address(es):
Main address: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych, olejów silnikowych oraz akcesoriów i opon do pojazdów samochodowych Zamawiającego

Reference number: W.Sz.Z:TZ-280-42/22
II.1.2)Main CPV code
34330000 Spare parts for goods vehicles, vans and cars
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie Nr 1 – dostawa części zamiennych do pojazdów marki MERCEDES (2010, 2017, 2020),

Zadanie Nr 2 – dostawa części zamiennych do pojazdów marki VOLKSWAGEN (1998, 2010, 2011,

2015),

Zadanie Nr 3 – dostawa ogumienia,

Zadanie Nr 4 – dostawa olejów,

Zadanie Nr 5 – dostawa akcesoriów i wyposażenia elektrycznego,

Zadanie Nr 6 – dostawa części zamiennych do pojazdów marki KIA PICANTO (2014),

Zadanie Nr 7 – dostawa części zamiennych do pojazdów marki VOLKSWAGEN (2019);,

1.2. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe określają Załączniki od Nr 2/1 do 2/7 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34330000 Spare parts for goods vehicles, vans and cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 47-51.

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34330000 Spare parts for goods vehicles, vans and cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 47-51.

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34351100 Tyres for motor cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 47-51.

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/3 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
09211100 Motor oils
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 47-51.

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/4 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
34330000 Spare parts for goods vehicles, vans and cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 47-51.

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/5 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
34330000 Spare parts for goods vehicles, vans and cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 47-51.

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/6 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
34330000 Spare parts for goods vehicles, vans and cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 47-51.

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/7 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W niniejszym post.- na podstawie art.139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwal. podm. wykonawcy, którego oferta została najw. oceniona, w zakresie braku podstaw wykl. oraz spełniania warunków udziału w post. - tzw. „procedura odwrócona”.

W tej sytuacji, wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą ośw., o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp (JEDZ) - ośw. to wymagane będzie wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najw. oceniona. Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców dwóch odr. ośw. wstępnych w zakresie braku podstaw do wykl., o których mowa w form. OFERTA w pkt. VII i VIII.

1. Zdolność do wyst. w obrocie gosp..

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2. Uprawnienia do wykon. określonej dział. gosp. lub zaw., o ile wynika to z odr. przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Podstawy wykl. z post. oraz podm. środki dow. na potw. braku podstaw do wykl.

Z post. o udzielenie zam. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

-art.108 ust.1 Pzp (przesłanki oblig.),

-art.109 ust.1 pkt. 4, 7-10 Pzp (przesłanki fakult.).

-art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczeg. rozw. w zakresie przeciwdz. wsp. agresji na Ukrainę .....,

-art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozp. Rady (UE) 2022/576 z 8.04.2022 r. w spr. zm. rozp.Rady (UE) nr

833/2014 z 31.07.2014 r. dot. środków ogr. w związku z dział. Rosji ...........”.

4. Podm. środki dow. na potw. braku podstaw do wykl. w zakresie, o którym mowa: w art.108 ust. 1 oraz 109

ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczeg. rozw. ....., art. 5k ust. 1 na mocy art.

1 pkt 23 rozp. Rady (UE) 2022/576 z 8.042022 r. w spr.zmiany rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dot.

środków ogr. w związku z dział. Rosji .....

Zamawiający przed wyborem najkorz. oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najw. oceniona, do

złożenia w wyzn. terminie, wstępnego ośw.w formie jedn.dokumentu (JEDZ) - Zał. 8 do SWZ, z uwagi na zast.

procedury odwróconej na podstawie art.139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni

akt. na dzień złożenia podm. środków dow., którymi są:

1) Informacja z KRK w zakresie:

a) art.108 ust.1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art.108 ust.1 pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 Pzp, o braku przyn. do tej samej grupy kapit. w

rozum. ustawy z 16.02.2007 r.

o ochronie konk. i kons., z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop.

do udziału w post., albo ośw. o przyn. do tej samej grupy kapit. wraz z dokum. lub inf. potw. przyg.oferty, oferty

częściowej lub wniosku o dop. do udziału w post. niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej

grupy kapit.

Wzór ośw. wg Zał.6 do SWZ.

3) Oświadczenia Wykonawcy o akt. inf. zawartych w ośw., o którym mowa art.125 ust.1 ustawy, w zakresie

podstaw wykl. z post. wskazanych przez Zamaw., o których mowa w:

a) art.108 ust.1 pkt 3 Pzp,

b) art.108 ust.1 pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka zapob.,

c) art.108 ust.1 pkt 5 Pzp, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakł. konk.,

d) art.108 ust.1 pkt 6 Pzp.

e) art.109 ust.1 pkt 7–10 Pzp.

Wzór ośw. wg w Zał. 7 do SWZ.

4) Odpis lub inf. z KRS lub CEIDG, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy sporządzone nie wcześniej niż 3 mies.

przed jej złożeniem, jeżeli odr. przepisy wymagają wpisu do rej. lub ewid.

5) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykl.. z post. na podstawie art.7 ust.1 ustawy z 13.04.2022 r. o

szczeg. rozw.....

6) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykl. z post. na art. 5k ust. 1 na mocy art.1 pkt 23 rozp. Rady

(UE) 2022/576 z 8.04.2022 r. w spr. zm. rozp.Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dot. środków ogr....

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, wstępnego oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie części samochodowych lub innych akcesoriów samochodowych o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

- Zadanie Nr 1 – 161.781,60zł brutto,

- Zadanie Nr 2 – 128.458,20zł brutto,

- Zadanie Nr 3 – 23.940,00zł brutto,

- Zadanie Nr 4 – 9.510,00zł brutto,

- Zadanie Nr 5 – 33.120,30zł brutto,

- Zadanie Nr 6 – 6.915,00zł brutto,

- Zadanie Nr 7 – 50.232,00zł brutto,

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum

2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

9.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

9.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz

z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9.7. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Wykonawca w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udestępniających zasoby, wskazuje czy polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadajacym ponad 10% wartości zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa

Załącznik Nr 5 (wzór umowy) do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 10:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

9.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane części posiadają zaświadczenie producenta, że zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów oraz możliwości dostarczenia zaświadczenia producenta w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego .

b) oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności na każdy oferowany rodzaj opony wykonanej zgodnie z normami europejskimi oraz możliwości dostarczenia deklaracji w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego .

c) oświadczenie o posiadaniu certyfikatu zgodności z kartą producenta pojazdu dla oferowanego oleju silnikowego, filtrów oraz klocków hamulcowych oraz możliwości dostarczenia certyfikatu w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego – dot. Zadania Nr 3.

d) oświadczenie o zapłacie akcyzy od nabytych olejów – dot. Zadania Nr 4.

2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości dla poszczególnych

zadań w wysokości określonej w SWZ.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie

podmiotowych środków dowodowych… – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr

sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych….

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie

podmiotowch środków dowodowych…– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

– nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…, lub gdy

dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109

ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5. Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2022