Szolgáltatások - 262276-2018

19/06/2018    S115    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Rendszermegvalósítás-tervezési szolgáltatások

2018/S 115-262276

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK04825
Postai cím: Kacsa utca 15-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Márkus Csaba
E-mail: markus.csaba@itthon.hu
Telefon: +36 14888743
Fax: +36 14888799

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu

A felhasználói oldal címe: http://itthon.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kialakítása

II.1.2)Fő CPV-kód
72224100 Rendszermegvalósítás-tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Ajánlatkérő egy komplex informatikai rendszer beszerzését tervezi, amely rendszer alapját egy olyan adatkommunikációs folyamat jelenti, amely képes egyszerre több ezer végpontból érkező adatok fogadására, strukturált és biztonságos mentésére, valamint hatósági és statisztikai célú igények kiszolgálására. Ezt a folyamatot több egymással kommunikáló rendszerből kell felépíteni. A beszerzésre kerülő Rendszerben az adatszolgáltató a szálláshelyeinek és vendégeinek kezelésére alkalmas rendszer (továbbiakban: szálláshelykezelő rendszer) előre programozott eljárásban, automatikusan, meghatározott struktúrájú és mennyiségű adatokat továbbít a Rendszer felé.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 940 635 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72224100 Rendszermegvalósítás-tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.), illetve Magyarország közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzés célja egy Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kialakítása. A beszerzés keretében szállítandó fő elemek az alábbiakban kerülnek ismertetésre:

Főbb mennyiségek:

A Rendszer gerincét egy olyan központi anonimizált és aggregált adatközpont jelenti, amely lehetővé teszi a szálláshely-szolgáltatók működésük során keletkezett deperszonalizált adatainak egységes, strukturált gyűjtését, valamint modularitásának köszönhetően képes kiszolgálni változó hatósági és statisztikai célú igényeket.

A Rendszer alapvető funkciói 3 funkciócsoportra bonthatók.

1) Adatbeviteli csatornák: azok a meghatározott csatornák, amelyeken keresztül az Adatszolgáltatók a meghatározott, működési adataikat feltöltik.

a) MTÜ egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás, korlátozott funkcióval bíró szálláshely kezelő rendszer.

b) Automatikus adatimport, a szálláshely-kezelő rendszereket automatikus adatfeltöltési lehetősége, standardfogadó oldali interfész kialakításával.

c) Automatikus adatfeltöltés egyedi megállapodás alapján a szálláshely-szolgáltatókat aggregáló, online szálláshely-megosztó platformokkal való integráció.

2) Adatfeldolgozás: az Ajánlatkérő a saját ágazati elemzéseihez szükséges infrastruktúra integrálása, és folyamatok kialakítása, valamint a szektor szereplői számára interaktív adat és elemzés lekérdező felületek,illetve azokon megjeleníthető adatbázis riportok kialakítása.

3) Külső adatszolgáltatás: a központi adatbázisból az Önkormányzatok, szálláshely-szolgáltatók számára webes felületen elérhetővé kell tenni az adatok lekérdezését, valamint a Központi Statisztikai Hivatal(későbbiekben KSH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (későbbiekben NAV) felé történő adatszolgáltatásra adatkommunikációs interfész kiépítése.

a) Önkormányzatok és a szálláshely-szolgáltatók számára web alapú, interaktív adatlekérdező felületbiztosítása a műszaki leírás szerinti funkcionalitással Üzleti Intelligencia modul részeként.

b) Adóügyi adatok gyűjtésére és hosszútávú archiválására képes rendszer komponensek kialakítását a projektkeretében meg kell valósítani.

Kiegészítő funkciók és tevékenységek:

— NAV adattovábbító komponens specifikációja és kialakítása 120 szakértői/fejlesztői embernapos erőforrás keretben,

— KSH adattovábbító komponens specifikációja és kialakítása,

— Üzleti Intelligencia komponens specifikációja és kialakítása 100 szakértői/fejlesztői embernapos erőforrás keretben.

A kialakítandó rendszer felhasználói adatbázisa egyrészt a hazai szálláshely-szolgáltatói piac méretéből adódóan várhatóan 50 ezer Adatszolgáltató, ami 50 ezer konkurens felhasználót jelenthet, másrészt az önkormányzatok felhasználói, ami további 3 200 felhasználót tesz ki, harmadrészt az Ajánlatkérő számára fenntartott maximum 50 felhasználó.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 35
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 249-525381
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kialakítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Postai cím: Montevideo utca 16/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Telefon: +36 13991020
Fax: +36 13991021
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 979 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 940 635 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. További ajánlattevők:

Érvénytelen:

Ajánlattevő neve: Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság.

Ajánlattevő székhelye:1145 Budapest, Törökőr u. 2.

Adószám:12218778-2-42.

Ajánlattevő neve: Fornax SI Nagyvállalati Megoldások Kft.

Ajánlattevő székhelye:1123 Budapest, Táltos u. 1.

Adószám:24278353-2-43.

Ajánlattevő neve: RacioNet Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.

Adószám:13846606-2-44.

2. Alvállalkozók:

TREL Hálózatépítő Kft. (1037 Budapest, Montevideó u. 16/A.; adószáma: 12063846-2-51).

MobilSign Kft. (1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.; adószáma: 25010714-243).

Naviscon Zrt. (1037 Budapest, Montevideó u. 16.; adószáma: 14750863-2-41).

Smart Metering Kft. (8862 Semjénháza, Ady Endre út 61.; adószáma: 25554441-2-20).

3. Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve:Sagemcom Magyarország Kft.

Ajánlattevő székhelye:1037 Budapest, Montevideo u. 16/a.

Adószám:10568723-2-51.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2018