Szolgáltatások - 262909-2020

05/06/2020    S108

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 108-262909

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998330
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe: http://www.kemenyferencprogram.org/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ, valamint a Ferencvárosi Szabadidős és Sportpark teljes körű tervezése

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ, valamint a Ferencvárosi Szabadidős és Sportpark teljes körű tervezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Szolgáltatásmegrendelés

CPV Kód:

71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások

71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások

71321000-4 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

71323100-9 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

A Ferencvárosi, a Csepeli és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megépülő Ferencvárosi Szabadidő- és Sport Park megépítésével a környezetkárosító gyárak helyén egy több mint 10 hektáros, rendezett Duna-partot és a nagyközönség számára is nyitott sportközpontot vehetnek birtokba a budapestiek, a terület szebb, zöldebb, egészségesebb lesz.

Az érintett kerületi önkormányzatok javaslatai, a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kormány egyetértésével többlet műszaki tartalom kialakítása érdekében bővültek a tervezési feladatok. A többlet műszaki tartalom többek között az Atlétikai Központ panorámás futókörét a duna parti sétánnyal összekötő a közvetlen külső megközelítést is lehetővé tevő gyalogosrámpa, a csaknem 2 ezer négyzetméteres homokos Duna-parti plázs, a csaknem 3 ezer négyzetméteres játszótér, az óvoda, egy új, 25 méteres kültéri medence, a szoborpark, a kutyafuttató, a szabadtéri mozi és a kültéri fittneszcentrum tervezése jelenti.

Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78 helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telephelyén létesítendő Atlétikai Központ és a Ferencvárosi Szabadidős és Sportpark megvalósítása érdekében ellátandó tervezési feladatok:

Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78 helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telephelyén létesítendő Budapesti Atlétikai Központ megvalósítása érdekében ellátandó tervezési feladatok:

I. Tervezési előkészítő feladatok, előzetes vizsgálatok, szakvélemények

II. Bontással kapcsolatos feladatok

III. Tervezési feladatok

1. energetikai alapkoncepció készítése,

2. közlekedési tanulmányterv készítése,

3. vonatkozó szabályozási tervek módosításában való közreműködés,

4. telekalakítási feladatokban való közreműködés,

5. koncepcióterv készítése,

6. engedélyezési terv és tervdokumentáció készítése,

7. engedélyzetetési feladatokban való küzreműködés,

8. kiviteli terv és tervdokumentáció készítése,

9. tervperezentációk készítése,

10. látványtervek, animációk készítése,

11. BREEAM minősítéshez szükséges feladatok ellátása,

12. BIM modellezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,

13.tervezői művezetés ellátása (külön megrendelés alapján – opcionális rész).

A közbeszerzés tárgyával és mennyiségével kapcsolatos további részletkövetelményeket a Műszaki Leírás (ajánlattételi dokumentáció III. kötet) tartalmazza.

Jelen projekt a A Déli Városkapu Fejlesztési Program – korábbi projektnevén Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program – keretén belül valósul meg.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/03/2018
Befejezés: 31/12/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 079-177247

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ, valamint a Ferencvárosi Szabadidős és Sportpark teljes körű tervezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Napur Architect Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Laktanya u. 33/A fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 723 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. sz. szerződésmódosítás megkötésének napja: 2020.5.27.

A Szerződés Megrendelői pozíciójában lévő KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.(székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 12–26., cégjegyzékszám: 01-10-048661, adószáma: 25416316-2-41) cégneve és székhelye 2020. február 17. napján megváltozott. A Megrendelő új cégneve: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az új székhelye pedig 1027 Budapest,Horvát utca 14-26. A tárgyi Szerződésmódosításban átvezetésre került a Megrendelő új cégneve és székhelye.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvén (Kbt.) 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/06/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatásmegrendelés

CPV Kód:

71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások

71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások

71321000-4 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

71323100-9 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78 helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telephelyén létesítendő Atlétikai Központ és a Ferencvárosi Szabadidős és Sportpark megvalósítása érdekében ellátandó tervezési feladatok:

I. Tervezési előkészítő feladatok, előzetes vizsgálatok, szakvélemények

II. Bontással kapcsolatos feladatok

III. Tervezési feladatok

1. energetikai alapkoncepció készítése,

2. közlekedési tanulmányterv készítése,

3. vonatkozó szabályozási tervek módosításában való közreműködés,

4. telekalakítási feladatokban való közreműködés,

5. koncepcióterv készítése,

6. engedélyezési terv és tervdokumentáció készítése,

7. engedélyzetetési feladatokban való küzreműködés,

8. kiviteli terv és tervdokumentáció készítése,

9. tervperezentációk készítése,

10. látványtervek, animációk készítése,

11. BREEAM minősítéshez szükséges feladatok ellátása,

12. BIM modellezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,

13.tervezői művezetés ellátása (külön megrendelés alapján - opcionális rész).

A közbeszerzés tárgyával és mennyiségével kapcsolatos további részletkövetelményeket a Műszaki Leírás (ajánlattételi dokumentáció III. kötet) tartalmazza.

A szerződés műszaki tartalma kiegészül az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti kiegészítő tartalommal.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/03/2018
Befejezés: 31/12/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 031 752 500.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Napur Architect Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Laktanya u. 33/A fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az eredeti – az Atlétikai Központ tervezésére irányuló – projekt nem drágult. A szerződés végösszege a plusz funkciók kialakításához szükséges többlettervezési összeggel növekedett. A plusz feladatok az érintett kerületi önkormányzatok javaslatai, a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kormány egyetértése mellett kerültek be a tervezési feladatok közé. A többlet műszaki tartalmat az Atlétikai Központ panorámás futókörét a Duna parti sétánnyal összekötő a közvetlen külső megközelítést is lehetővé tevő gyalogosrámpa, a csaknem 2 ezer négyzetméteres homokos Duna-parti plázs, a csaknem 3 ezer négyzetméteres játszótér, az óvoda, egy új 25 méteres kültéri medence, a szoborpark, a kutyafuttató, a szabadtéri mozi és a kültéri fittneszcentrum tervezése jelenti.

A Felek az 1. sz. Szerződésmódosítással a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (előre nem látható körülményekre tekintettel) nettó 308 752 500 Ft-tal növelték a Tervezési Díjat, illetve részlegesen módosították a műszaki tartalmat és a tervjóváhagyási folyamatot. Az 1. sz. szerződésmódosítás megkötésének napja: 2020.5.27.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek az 1. sz. Szerződésmódosítással a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (előre nem látható körülményekre tekintettel) nettó 308 752 500,-Ft-tal növelték a Tervezési Díjat, illetve részlegesen módosították a műszaki tartalmat és a tervjóváhagyási folyamatot. Az utóbbiakon túl egyéb szerződéses feltételt nem módosítottak a Felek az 1. sz. Szerződésmódosítás folytán. Az eredeti projekt nem drágult, a szerződés végösszege a plusz feladatra szánt összeggel növekedett.

Az utóbbiak szerinti 1. sz. szerződésmódosítás kielégíti a (Közbeszerzési Hatóság irányadó útmutatójában (KÉ. 2019. évi 227. szám;

2019. november 26.) foglaltakkal összhangban) a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási jogszabályi kritériumokat.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 723 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 031 752 500.00 HUF