Építési beruházás - 263095-2018

20/06/2018    S116

Magyarország-Miskolc: Építési munkák

2018/S 116-263095

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kisely Alexandra
E-mail: kisely@eszker.eu
Telefon: +36 46512710
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.miskolc.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000164212018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt. miskolci iroda
Postai cím: Kazinczy u. 6. 2/2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kisely Alexandra
E-mail: kisely@eszker.eu
Telefon: +36 46791916
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.miskolc.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000164212018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miskolctapolcai Strandfürdő fejlesztése II. ütem

Hivatkozási szám: EKR000164212018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

MVP - Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem (Kivitelezés költsége + kiviteli terv készítése).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 600 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45262800 Épületbővítési munka
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3519 Miskolc, Aradi sétány Hrsz: 45578.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.

Vállalkozó feladatát képezi különösen:

— kiviteli tervek és vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése árazott és árazatlan költségvetéssel, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lebonyolítása,

— az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,

— valamennyi kiviteli terv kidolgozásánál figyelembe kell venni az Építtető / Megbízó által meghatározott építési költség keretet,

— Vállalkozó feladatát képezi a területen lévő meglévő épületek, építmények bontása,

— a kapcsolódó eszközök beszerzése és beépítése a belső építészeti tervek alapján,

— a munkákat oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve az Ajánlatban vállalt paramétereket,

— üzempróba elvégzése, betanítások lefolytatása, illetve dokumentálása, üzemeltetési engedélyek beszerzése,

— megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,

— a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

Alapkoncepció ismertetése az építési engedélyes tervdokumentáció alapján.

A helyszíni adottságait figyelembe véve terveztük meg az 5 ellipszis alakú épületegyüttest, melyek egymással is kapcsolatban állnak a nyaktagokon keresztül.

— Az 1-es ellipszis földszinti főbejárata az Aradi sétányról nyílik. Pinceszintjén a személyzeti öltöző, gépészet műhely és egyéb szociális helyiség került kialakításra. Emeleti részén irodák kerültek kialakításra,

— A 2-es ellipszis földszintjén egy 500 adagos konyha kap helyet, látványkonyhával, melynek pinceszintjére az öltöző került,

— A 3-as ellipszis a fő fürdőcsarnok, pinceszintjén található az összes uszodatechnikához szükséges berendezés, elektromos, gépész helyiség. Sakkmedence, pezsgőmedence, élménymedence, wellnessmedence épül a beltérben, egy kültéri medencével,

— A 4-es ellipszis a tinédzsereknek épül: 3 csúszdával ellátott medence, és egy élmény medence készül,

— Az 5-ös ellipszis kizárólag csak kisgyermekeknek készült 2 kültéri gyermekmedencével, vizes játszótérrel kiegészítve,

— nyaktagok: az ellipsziseket összekötő nyaktagokban kávézó, vizes blokkok kerülnek kialakításra.

Az épületen belüli közlekedést monolit vasbeton lépcsőkkel, és liftekkel kerül megoldásra.

Beépítés.

— telek területe: 2 7692 m2,

— tervezett bruttó terület: 6 638,61 m2,

— tervezett nettó hasznos terület: 11 0338,43 m2 (pince-, földszint, 1 emelet),

— járda, úttest, parkoló 6 143,00 m2,

— külső medence vízfelülete 291,00 m2,

— terasz 236,00 m2,

— térburkolatok 1 160,00 m2,

— teljes takart terület 14 464,78 m2,

— zöldfelület 12 061,22 m2,

— beépítés mértéke: 25,04 % / beépítés megengedett mértéke: 40 %,

— zöldfelület mértéke: 45,47 % / zöldfelület minimális mértéke: 40 %,

— építmény magassága:11,69 m.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

— alapozás, vázszerkezet, födém: az épületek monolit vasbetonvázzal készültek. Alkalmazott alapozási mód 40 cm vasbeton lemezalap,

— medencék: alap és oldalfala vízzáró vasbetonból készül,

— szigetelések: műszaki leírás alapján,

— falazatok: válaszfalak Porotherm NF 10 cm vastagságban, 3,0 m magasság felett koszorú merevítéssel, ill. gipszkartonfalak,

— nyílászárók: Külső homlokzati nyílászárók Schüco, belső ajtók: vegyes kivitelben,

— burkolatok, felületképzések: műszaki leírás alapján (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jogerős építési engedélyes tervdokumentáció és műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdését alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama a kötelező 24 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (24 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő építész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő gépész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő villamos szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő vízgazdálkodási szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 600 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bek alapján kerül megindításra.

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül.

Részleteka dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő),alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.A megkövetelt igazolási mód:Egységes európai közbeszerzési dokumentum.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.

Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság:

A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ alapján a magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlatban EEKD nyilatkozatot kell benyújtani az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 67. §). Az alkalmassági követelménynek való megfelelés dokumentummal történő igazolása ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri a részletes információk megadását az EEKD dokumentum IV. részében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek..Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra: P/1.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (fürdő építés és vagy átalakítás és vagy bővítés) szerinti árbevétel nyilatkozat.P/2. Kr. 19.§ (1) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napján a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan pénzügyi intézményi nyilatkozat. P/3 Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az eredménykimutatást.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elegendő egyszerű nyilatkozat (alfapont). P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (fürdő építés és vagy átalakítás és vagy bővítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 200 000 000 HUF összeget.

A Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az Ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pont szerinti követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bek. szerint.

Amennyiben Ajánlattevő a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. § (11) bek.-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek.-re.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

Nyilatkozat:az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

— volt-e a pénzforgalmi számlán 15 napot meghaladó sorbaállítás az eljárást megindító felhívás.

Megküldésétől visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás.

Időpontjáig terjedő időszakban.

„Sorbaállítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevőnek vagy az ajánlattevő jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.

A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (fürdő építés és vagy átalakítás és vagy bővítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 200 000 000 HUF-ot.

Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elegendő egyszerű nyilatkozat (alfapont).

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:

M/1 Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a teljesítés helyét,

— a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,

— az építési beruházás főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,

— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciamunkák közös ajánlattevői formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők általvégzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

M/2.Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia),

— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, melynek értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.A Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdés alkalmazandó.

Kr. 24. § (1)bekezdés is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult alábbi referenciával:

— minimum 1 db kiviteli tervezés és kivitelezés tárgyú referenciával, melynek tárgya minimum 1 db legalább 200 m2 vízfelületet érintő, minimum 3 medence építésére vonatkozó, a szükséges gépészeti kialakítását is magába foglaló fürdő kiviteli terv szintű tervezése és kivitelezése és legalább 1 db minimum 8 000 m2 hasznos alapterületet érintő, minimum földszint + 1 épületszint magasságot elérő, építészet, statika, épületgépészet, erősáram és gyengeáram alap szakágakra kiterjedő épület kiviteli terv szintű tervezésére és kivitelezésére vonatkozó referenciával.

M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik.

M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki.

— a végzettség terén:

A 266/2013. (VII.11.) Kr szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kr 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

És a szakmai gyakorlat terén:

A 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kr 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki.

— a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Kr szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kr 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

És a szakmai gyakorlat terén:

A 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kr 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki.

— a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Kr szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kr 1. melléklete IV./2. rész 5. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

És a szakmai gyakorlat terén:

A 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kr 1. melléklete IV./2. rész 5. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki.

— a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Kr szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kr-ben meghat végzettséggel vagy érvényes „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és a szakmai gyakorlat terén:

A 266/2013. Kr szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal, vagy érvényes „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció 13. pontja tartalmazza.

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő kormányzati támogatásból biztosítja.

A támogatás mértéke: 100 %. a finanszírozás formája: utófinanszírozás.

A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. A Kbt. 135. § (8) bek alapján 5 % előleg biztosíték nélkül. Végszámlában elszámolandó. 7 számla: terv 100 %, kivite 15, 15, 15,15, 20,20 %-ánál.a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Mellékkötelezettségek: jótállási bizt 5 % a Kbt. 134. §(6) bek alapján, kötbér amennyiben felelős: késedelmi kötbér 0,5 %/nap, A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.Meghiúsulási kötbér 20 %. Hibás teljesítési kötbér 0,05 % amennyiben felelős a dokumentációban meghatározott esetben.Jótállás megajánlás szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/08/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/08/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.

2. A pontszám mindhárom szempont vonatkozásában: 0-10. Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítást, a minőségi szempontok tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz.

3. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

4. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozat is).

5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

7. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

8. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire.

10. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, cégszerűen aláírva, továbbá csatolni kell a dokumentáció mellékletében található xls formában is. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részének tekinti az árazott költségvetést.

11. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart.

12. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 100 000 000,-Ft/káresemény, 1 000 000 000,- HUF/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

13. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

14. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113) és Bakondi Attila (lajsromszám:00418).

15. Az Ajánlati biztosíték mértéke: nettó 15 000 000,- HUF, azaz nettó Tizenötmillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő CIB Banknál vezetett 100700086-42689106-55400008 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével. A Kbt. 54. § szerint.

16. AK minősített aj-től szigorúbban határozta meg a P1., P2., P3 és M1, M2 feltételeket.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/06/2018