Services - 265566-2021

27/05/2021    S101

Luxemburg-Luxemburg: Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen.

2021/S 101-265566

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Finnish translation unit TB/17 0027
Postitoimipaikka: Luxemburg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Suomen kielen käännösyksikkö
Sähköpostiosoite: FreelanceFI@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.curia.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/fi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79530000 Käännöspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintasopimus käsittää 17 osa-aluetta (ks. kohta II.2). Kaikkien osa-alueiden tarjouskilpailu on jatkuva, ja uusia hakemuksia voidaan hyväksyä koko hankintasopimuksen voimassaolon aikana. Puitesopimukset tehdään osa-alueittain. Puitesopimukset ovat voimassa vuoden, ja niitä voidaan jatkaa hiljaisesti kolmella (3) uudella vuoden pituisella jaksolla. Kultakin osa-alueelta tehtävien puitesopimusten enimmäismäärä ilmoitetaan eriä koskevissa tiedoissa. Sopimusosapuolista laaditaan luettelo, johon heidät merkitään paremmuusjärjestyksessä arviointiperusteiden perusteella. Tämä luettelo määrittelee alustavan järjestyksen, jonka mukaan sopimusosapuoliin otetaan yhteyttä tiettyjen töiden tarjoamiseksi. Tämä järjestys tarkistetaan säännöllisin väliajoin, jotta se kuvastaisi tarjottujen palvelujen tosiasiallista laatua. Järjestystä voidaan muuttaa myös hankintasopimuksen voimassaoloaikana uusien puitesopimusten tekemisen johdosta tai olemassa olevien puitesopimusten irtisanomisen johdosta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ranska FR

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä ranskasta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 50 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 44,60 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Englanti EN

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä englannista suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 50 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 37,09 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Saksa DE

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä saksasta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 50 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 39,14 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Italia IT

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä italiasta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 50 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 42,92 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Espanja ES

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä espanjasta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 50 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 38,77 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Hollanti NL

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä hollannista suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 20 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 53,21 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Puola PL

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä puolasta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 50 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 52,13 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tsekki CS

Osa nro: 8
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tsekistä suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 10 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 52 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tanska DA

Osa nro: 9
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tanskasta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 10 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 67 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kreikka EL

Osa nro: 10
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä kreikasta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 10 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 52,20 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Viro ET

Osa nro: 11
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä virosta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 10 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 52,20 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Unkari HU

Osa nro: 12
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä unkarista suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 10 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 52 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Portugali PT

Osa nro: 13
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä portugalista suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 20 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 45,03 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Slovakki SK

Osa nro: 14
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä slovakista suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 10 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 52 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ruotsi SV

Osa nro: 15
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä ruotsista suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 20 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vuonna 2020 kyseisestä osa-alueesta maksettu keskihinta oli 35,83 EUR (kokonaishinta kuluineen lähdekielen standardisivulta, joka sisältää 1 500 merkkiä ilman välilyöntejä). Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Bulgaria BG

Osa nro: 16
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä bulgariasta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 10 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Romania RO

Osa nro: 17
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Useiden puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä romaniasta suomeen. Tältä osa-alueelta voidaan tehdä enintään 10 puitesopimusta. Tarjouskilpailu on jatkuva.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Unionin tuomioistuin voi hylätä kohtuuttoman kalliina tai halpoina pidetyt tarjoukset.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tähän tarjouskilpailuun voivat osallistua yhdenvertaisin edellytyksin kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka kuuluvat Euroopan unionin perussopimusten soveltamisalan piiriin, ja kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, joka on tehnyt Euroopan unionin kanssa erityisen sopimuksen julkisten hankintojen alalla, kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin. Ehdokkaiden on ilmoitettava valtio, johon ne ovat sijoittautuneet, ja esitettävä vaadittava näyttö kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti.

Ehdokkaan on allekirjoitettava (kohdassa I.3 mainitusta internetosoitteesta saatava) poissulkemis- ja valintaperusteita koskeva vakuutus siitä, että mikään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 136–140 artiklassa mainituista tilanteista ei koske sitä. Jos ehdokas on oikeushenkilö (tai konsortioon kuuluva oikeushenkilö), näitä perusteita sovelletaan sekä ehdokkaaseen että kuhunkin ehdokkaan esittämistä palveluntarjoajista.

Ehdokkaan on esitettävä selvitys myös seuraavista seikoista:

* jos ehdokas on oikeushenkilö (tai konsortioon kuuluva oikeushenkilö), sen on:

— esitettävä selvitys kotipaikastaan ja toimitettava siitä todistus,

— esitettävä selvitys oikeudellisesta asemastaan ja toimitettava siitä todistus, esimerkiksi kaupparekisteriote, arvonlisäverorekisteriote tai jäljennökset sen valtion lainsäädännön mukaisista yhtiön perustamisasiakirjoista, jossa ehdokkaalla on kotipaikka,

— selvitys henkilöistä, joilla on valtuudet edustaa ehdokasta, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä.

* Luonnollisen henkilön (tai konsortioon kuuluvan luonnollisen henkilön) on:

— esitettävä vakuutus, että hän toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana näiden palvelujen toimittamisessa,

— esitettävä selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta.

Hakemukset on laadittava siten, että ne voidaan arvioida täydellisesti, täsmällisesti ja mahdollisimman nopeasti ja että niiden perusteella voidaan valita ne ehdokkaat, joita pyydetään esittämään tarjous. Sellaisten ehdokkaiden hakemukset, jotka eivät toimita riittävästi tietoja täyttämällä (kohdassa I.3 mainitusta Internet-osoitteesta saatavilla olevia) pakollisia lomakkeita ja liittämällä tarjoukseensa vaadittuja asiakirjoja ja todistuksia, voidaan hylätä.

Hakemuksen jäljennöksiä on toimitettava niiden osa-alueiden lukumäärää vastaava määrä, joita hakemus koskee; myös ehdokkaan pätevyyden arvioimiseksi tarvittavat tiedot on toimitettava osa-aluekohtaisesti.

Ehdokkaat, joiden puitesopimuksen unionin tuomioistuin on irtisanonut puutteellisen laadun johdosta, voidaan myös sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle kyseessä olevalla osa-alueella.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ei mitään.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Jokaisen ehdokkaana olevan luonnollisen henkilön ja jokaisen palvelun tarjoamiseen osallistuvan luonnollisen henkilön on täytettävä seuraavat tekniset ja ammatilliset vähimmäiskelpoisuusehdot:

— asetuksen 794/2004 mukainen oikeustieteen maisterin tutkinto, aikaisempi oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu vastaava oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja lain 1093/2007 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu ETA-kelpoisuuskoe tai

— muu korkeakoulututkinto ja kolmen (3) vuoden kokemus oikeudellisten tekstien kääntämisestä tai

— muu vastaava tutkinto kielten alalla ja kolmen (3) vuoden kokemus oikeudellisten tekstien kääntämisestä ja

— suomen kielen ja suomalaisen oikeudellisen terminologian täydellinen hallinta ja

— lähdekielen hyvä osaaminen (osa-alueittain), mikä on osoitettava asiakirjoilla tai muilla yksityiskohtaisilla tiedoilla.

Oikeustieteellinen koulutus katsotaan eduksi kaikilla osa-alueilla.

Kaikki relevantti työkokemus otetaan huomioon.

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

— oikeustieteellinen koulutus (todistukset, taso, kyseessä oleva oikeusjärjestys),

— yliopisto- tai korkeakoulutasoinen koulutus (todistukset),

— muu koulutus (todistukset),

— työkokemus oikeudellisten tekstien kääntäjänä (todistukset, erikoistuminen),

— suomen kielen hallinta (kuinka saavutettu, todistukset),

— lähdekielen hallinta (kuinka saavutettu, todistukset),

— kääntämisen kannalta merkityksellinen tietotekniikan osaaminen,

— yksityiskohtainen curriculum vitae.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Työsuoritusten laadun on sopimusasiakirjojen mukaisesti oltava sellainen, että tekstiä voidaan välittömästi hyödyntää julkaistuna tai muuten. Sopimusosapuolen on näin ollen taattava, että:

— teksti on unionin tuomioistuimen antamien erityisohjeiden mukainen,

— kohdekieltä käytetään oikein, tarkasti ja täsmällisesti,

— kohdekielen asianmukaista oikeudellista kieltä ja terminologiaa käytetään tarkasti,

— viiteasiakirjoissa (lähde- ja kohdekieli) käytettyä oikeudellista terminologiaa noudatetaan tarkasti,

— merkityksellistä lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä lainataan tarkasti,

— tarpeellisia (unionin ja kansallisia) oikeudellisia tietokantoja hyödynnetään,

— unionin tuomioistuimen tekstinlaadintasäännöt sisältäviä käsikirjoja (Vademecum ym.) noudatetaan soveltuvin osin,

— unionin tuomioistuimen (oikeudenkäyntimenettelyihin liittyvien) asiakirjojen luottamuksellisuutta kunnioitetaan,

— tekstit toimitetaan sovitussa, tilauslomakkeessa ilmoitetussa määräajassa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 450
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/09/2021
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 12 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Tarjouskilpailu on jatkuva. Uusi hankintailmoitus on tarkoitus julkaista viimeistään 42 kuukautta ensimmäisten puitesopimusten voimaantulon jälkeen.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Allekirjoitetut osallistumishakemukset on lähetettävä sähköpostitse (allekirjoitettu ilmoittautumislomake skannattuna liitteenä) tai kirjeitse (allekirjoitettu ilmoittautumislomake). Linkkejä on line -tallennustiloihin ei hyväksytä.

Ehdokkaita, joita pidetään pätevyyden arvioinnin perusteella kyvykkäimpinä täytäntöönpanemaan hankintasopimus, pyydetään tekemään tarjous (vähintään viisi (5) hakijaa kutakin osa-aluetta kohti sillä edellytyksellä, että valintakriteerit täyttäviä hakijoita on riittävästi).

Kaikkien osa-alueiden tarjouskilpailu on jatkuva, ja hankintasopimusta täytäntöön pantaessa arvioidaan säännöllisin väliajoin hakemusten saapumisen määräajan päätyttyä saapuneita hakemuksia sillä edellytyksellä, että sopimusosapuolten enimmäismäärää ei ole tällä osa-alueella saavutettu.

Tähän tarjouskilpailuun osallistuminen on maksutonta. Osallistuminen ei anna ehdokkaalle/tarjoajalle oikeutta vaatia minkäänlaista korvausta aiheutuneista kustannuksista.

Valituille hakijoille lähetetään sähköposti, joka hallinnollisista syistä on laadittu englanniksi tai ranskaksi ja jossa heitä pyydetään tekemään tarjous.

Käännettävät tekstit kattavat eri oikeudenaloja ja liittyvät unionin tuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin. Tekstien pituus ja niiden kiireellisyys vaihtelevat. Esimerkkejä käännettävistä tekstityypeistä löytyy unionin tuomioistuimen internetsivuilta www.curia.europa.eu

Sopimusosapuolia pyydetään kääntämään käännöstyökaluilla esikäsiteltyjä tekstejä. Valittuja tarjouksen tekijöitä pyydetään ilmoittamaan valmiutensa omaksua tämä käännöstyökalu, jos se osoittautuu jonkin tietyn työn osalta tarpeelliseksi. Jos ne eivät ole valmiita tähän, ne luopuvat oikeudestaan saada sellaisia töitä, joiden yhteydessä tätä vaaditaan, riippumatta heidän sijoituksestaan sopimusosapuolten luettelossa.

Kohdat, jotka on jo käännetty kokonaisuudessaan tai osittain ja jotka toimitetaan sopimusosapuolelle käännettävässä asiakirjassa tai erikseen, vähennetään sivujen määrästä puitesopimuksessa esitettyjen yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: SEUT 263 artiklan mukainen kahden (2) kuukauden määräaika, joka alkaa päätöksen julkaisemisesta tai siitä, kun se on annettu asianomistajalle tiedoksi, taikka jollei päätöstä ole julkaistu tai annettu tiedoksi, kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut siitä tiedon.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/05/2021