There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 265569-2021

27/05/2021    S101

Luksemburg-Luxembourg: Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde

2021/S 101-265569

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: Plateau de Kirchberg (TB/21 0018)
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Eesti tõlkeosakond
E-post: FreelanceET@curia.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.curia.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/et
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde

II.1.2)CPV põhikood
79530000 Tõlketeenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Hange koosneb 6 osast (vt hanketeate osa II.2). Hankeosade puhul on hankemenetlus alaline, uusi osalemistaotlusi võidakse vastu võtta kogu hankemenetluse vältel. Raamlepingud sõlmitakse hankeosade kaupa. Raamlepingud sõlmitakse 1 aastaks, neid võidakse uuendada vaikival kokkuleppel 3 korda 1 aasta kaupa. Iga hankeosa raames sõlmitavate raamlepingute maksimaalne arv on kindlaks määratud. Hankelepingu sõlmimise kriteeriumide alusel koostatakse nimekiri paremusjärjestuse põhjal. See nimekiri määrab kindlaks lepingupartnerite algjärjestuse ning nendega võetakse ühendust konkreetse tõlketöö tellimiseks, arvestades nende tõlkemahtusid ning võimalikku spetsialiseerumisvaldkonda. Järjestus vaadatakse regulaarselt läbi, et see kajastaks osutatud teenuste tegelikku kvaliteeti. Samuti võib paremusjärjestust muuta uute raamlepingute sõlmimise või kehtivate raamlepingute lõpetamise korral.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

FR

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
79530000 Tõlketeenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Mitmete raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks prantsuse keelest eesti keelde. Käesoleva hankeosa raames sõlmitakse maksimaalselt 30 raamlepingut. Hankemenetlus on alaline.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 30
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Aastal 2020 makstud keskmine hind antud hankeosa kohta oli 25,89 EUR (täishind, mis hõlmab kõiki tasusid 1 500 tähemärgist koosneva standardlehekülje kohta lähtekeeles, välja arvatud tühikud). Kohus jätab endale õiguse lükata tagasi ülemäära kallid või ebaharilikult madalad pakkumused.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

DE

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
79530000 Tõlketeenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Mitmete raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks saksa keelest eesti keelde. Käesoleva hankeosa raames sõlmitakse maksimaalselt 30 raamlepingut. Hankemenetlus on alaline.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 30
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Aastal 2020 makstud keskmine hind antud hankeosa kohta oli 26,89 EUR (täishind, mis hõlmab kõiki tasusid 1 500 tähemärgist koosneva standardlehekülje kohta lähtekeeles, välja arvatud tühikud). Kohus jätab endale õiguse lükata tagasi ülemäära kallid või ebaharilikult madalad pakkumused.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

EN

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
79530000 Tõlketeenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Mitmete raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks inglise keelest eesti keelde. Käesoleva hankeosa raames sõlmitakse maksimaalselt 30 raamlepingut. Hankemenetlus on alaline.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 30
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Aastal 2020 makstud keskmine hind antud hankeosa kohta oli 25,66 EUR (täishind, mis hõlmab kõiki tasusid 1 500 tähemärgist koosneva standardlehekülje kohta lähtekeeles, välja arvatud tühikud). Kohus jätab endale õiguse lükata tagasi ülemäära kallid või ebaharilikult madalad pakkumused.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

ES

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
79530000 Tõlketeenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Mitmete raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks hispaania keelest eesti keelde. Käesoleva hankeosa raames sõlmitakse maksimaalselt 30 raamlepingut. Hankemenetlus on alaline.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 30
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Aastal 2020 makstud keskmine hind antud hankeosa kohta oli 19,45 EUR (täishind, mis hõlmab kõiki tasusid 1 500 tähemärgist koosneva standardlehekülje kohta lähtekeeles, välja arvatud tühikud). Kohus jätab endale õiguse lükata tagasi ülemäära kallid või ebaharilikult madalad pakkumused.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

IT

Osa nr: 5
II.2.2)CPV lisakood(id)
79530000 Tõlketeenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Mitmete raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks itaalia keelest eesti keelde. Käesoleva hankeosa raames sõlmitakse maksimaalselt 30 raamlepingut. Hankemenetlus on alaline.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 30
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Aastal 2020 makstud keskmine hind antud hankeosa kohta oli 20,84 EUR (täishind, mis hõlmab kõiki tasusid 1 500 tähemärgist koosneva standardlehekülje kohta lähtekeeles, välja arvatud tühikud). Kohus jätab endale õiguse lükata tagasi ülemäära kallid või ebaharilikult madalad pakkumused.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

PL

Osa nr: 6
II.2.2)CPV lisakood(id)
79530000 Tõlketeenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Mitmete raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks poola keelest eesti keelde. Käesoleva hankeosa raames sõlmitakse maksimaalselt 30 raamlepingut. Hankemenetlus on alaline.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 30
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Aastal 2020 makstud keskmine hind antud hankeosa kohta oli 24,56 EUR (täishind, mis hõlmab kõiki tasusid 1 500 tähemärgist koosneva standardlehekülje kohta lähtekeeles, välja arvatud tühikud). Kohus jätab endale õiguse lükata tagasi ülemäära kallid või ebaharilikult madalad pakkumused.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Käesolevas hankemenetluses võivad võrdsetel tingimustel osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes kuuluvad Euroopa Liidu aluslepingute reguleerimisalasse, ning kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes asuvad kolmandas riigis, kellega Euroopa Liit on avalike hangete valdkonnas sõlminud erikokkuleppe, selles kokkuleppes sätestatud tingimustel. Taotlejad peavad ära näitama oma asukohaliikmesriigi ja esitama kõnealuse riigi õiguse kohased tõendid.

Taotlejad peavad allkirjastama ausõnalise kinnituse (kättesaadav punktis I.3 märgitud veebiaadressil) hankemenetlusest kõrvalejätmise aluste puudumise ja valikukriteeriumide täitmise kohta, milles nad kinnitavad, et nad ei ole üheski Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 artiklites 136–140 nimetatud olukordadest.

Kui taotleja on juriidiline isik (või konsortsiumisse kuuluv juriidiline isik), kehtivad nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise kriteeriumid nii taotleja kui ka taotleja heaks tegutseva iga üksiku teenuseosutaja suhtes.

Lisaks tuleb esitada dokumendid alljärgnevalt loetletud andmete tõendamiseks:

— kui taotleja on juriidiline isik (või konsortsiumisse kuuluv juriidiline isik):

—— andmed ja tõend asukoha kohta;

—— andmed taotleja õigusliku vormi kohta ja seda tõendav dokument, nt äriregistri väljavõte, käibemaksukohuslaste registri väljavõte, koopiad dokumentidest, mille alusel juriidiline isik on asutatud või loodud, vastavalt taotleja asukohariigis kehtivatele nõuetele;

—— andmed isikute kohta, kellel on volitused esindada taotlejat, teha tema nimel otsuseid või nende üle järelevalvet teostada.

— kui taotleja on füüsiline isik (või konsortsiumisse kuuluv füüsiline isik):

—— avaldus isiku sõltumatuse kohta seoses hankelepinguga hõlmatud teenuste osutamisega;

—— teave taotleja käibemaksuga maksustamise kohta.

Osalemistaotlused tuleb koostada nii, et neid saaks hinnata täielikult, täpselt ja nii kiiresti kui võimalik, et välja selgitada taotlejad, kellele tehakse ettepanek esitada pakkumus. Osalemistaotlus võidakse tagasi lükata, kui taotleja ei esita kohustuslikus registreerimisvormis (kättesaadav punktis I.3 nimetatud veebiaadressil) lisatud dokumentide või esitatud tõenditega piisavalt teavet.

Taotlus tuleb esitada nii mitmes eksemplaris kui mitme hankeosa kohta see esitatakse ning taotleja suutlikkuse hindamiseks vajalik teave tuleb esitada iga hankeosa kohta eraldi.

Taotlejad, kellega sama hankeosa suhtes sõlmitud raamlepingu on Euroopa Kohus lõpetanud teenuse kvaliteedinõuete järgimata jätmise tõttu, võidakse samuti asjaomast hankeosa puudutavast hankemenetlusest kõrvaldada.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Ei kohaldu.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Iga füüsilisest isikust taotleja ning iga füüsiline isik, kes osutab lepingu esemeks olevaid teenuseid, peab vastama järgmistele tehnilistele ja kutsealastele miinimumnõuetele:

— Eesti ülikoolis omandatud kõrgharidus õigusteaduses (s.o magistrikraadile vastav kvalifikatsioon, lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse 6.6.2005 määruse nr 120 §-st 12); või

— muu akadeemiline kõrgharidus (s.o Eesti ülikooli puhul magistrikraadile vastav kvalifikatsioon, välismaa ülikooli puhul samaväärne kvalifikatsioon) ja vähemalt kaheaastane asjakohane töökogemus õigusalaste tekstide tõlkimisel;

— suurepärane eesti keele oskus;

— väga hea lähtekeele oskus (vastavalt hankeosale).

Kõrgharidus õigusteaduses on eelis iga hankeosa puhul.

Nende nõuete täitmise hindamiseks tuleb esitada järgmine teave ja dokumendid:

— detailne elulookirjeldus;

— juriidilise kõrghariduse omandamist tõendava ülikoolidiplomi ja akadeemilise õiendi koopia; või

— muus valdkonnas kõrghariduse omandamist tõendava ülikoolidiplomi ja akadeemilise õiendi koopia;

— vajaduse korral koopiad tõenditest, mis kinnitavad asjakohase töökogemuse olemasolu õigustekstide tõlkimisel (näiteks lepingute, tunnistuste, finantsdokumentide koopiad);

— teave laitmatu eesti keele oskuse ja selle omandamisviisi kohta (v.a Eesti kodanike puhul);

— koopia diplomist, tunnistusest või mis tahes muust asjakohasest tõendist, mis kinnitab vastava hankeosa lähtekeele oskust ja omandamisviisi.

III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Raamlepingute täitmisel peab tõlketööde kvaliteet võimaldama teksti kohest kasutamist kas avaldamiseks või muuks otstarbeks. Seega peab lepingu sõlminud tõlkija tagama:

— Euroopa Kohtu esitatud konkreetsetest juhistest kinnipidamise;

— sihtkeele õige, täpse ja selge kasutamise;

— täpse õiguskeele ja õige õigusterminoloogia kasutamise sihtkeeles;

— viidatavates dokumentides kasutatud õigusterminoloogia range järgimise (nii lähte- kui ka sihtkeeles);

— täpse viitamise asjakohastele õigusaktidele ja/või kohtutekstidele;

— vajalike õigusalaste andmebaaside kasutamise (nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriigi andmebaasid);

— Euroopa Kohtu vademeekumist kinnipidamise (vajaduse korral);

— tõlgete esitamise kokkulepitud ja tellimislehel näidatud tähtajal.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 180
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 03/09/2021
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 12 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:

Hange on alaline. Uus hanketeade avaldatakse eeldatavasti hiljemalt 42 kuud pärast esimeste raamlepingute jõustumist.

VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:

Allkirjastatud osalemistaotlused tuleb saata kas e-posti teel (lisades eestikeelse registreerimistaotluse vormi, mis on allkirjastatud ja skaneeritud, e-kirja manusesse) või kirja teel (eestikeelne allkirjastatud registreerimistaotluse vorm). Hüperlingid online-andmevõrgus ladustatud dokumentidele ei ole lubatud.

Taotlejate suutlikkusele antud hinnangu alusel tehakse väljavalitud taotlejatele ettepanek 1 pakkumuse esitamiseks (vähemalt 5 taotlejale iga hankeosa kohta tingimusel, et kvalifitseerimise tingimustele vastavate taotlejate arv on piisav).

Kuna hankemenetlus on alaline, hinnatakse hankemenetluse kestel regulaarsete ajavahemike järel uusi taotlusi, mis on saabunud pärast taotluste laekumise tähtaja möödumist eeldusel, et asjaomase hankeosa maksimaalne lepingupartnerite arv ei ole täitunud. Käesolevas hankemenetluses osalemine on tasuta ning seega ei anna see taotlejatele ega pakkujale õigust nõuda tekkinud kulude hüvitamist.

Väljavalitud taotlejatele tehakse pakkumuse esitamise ettepanek e-kirja teel, mis halduslikel põhjustel on koostatud kas inglise või prantsuse keeles. Tõlgitavad tekstid hõlmavad Euroopa Kohtu menetluses olevate kohtuasjadega seotud erinevaid õigusvaldkondi. Tekstid on erineva pikkusega ja sõltuvalt nende kiireloomulisuse astmest tõlketähtajad varieeruvad. Näiteid selle kohta, mis laadi tekste tuleb tõlkida, võib leida Euroopa Kohtu veebisaidilt http://www.curia.europa.eu

Lepingu sõlminud tõlkijad peavad mõnikord töötama tekstidega, mida on eelnevalt töödeldud tõlkeabiprogrammiga. Edukad pakkujad on kohustatud kinnitama, et on valmis tutvuma nimetatud programmiga, kui see osutub konkreetse töö tegemisel vajalikuks. Kui nad ei ole valmis seda tegema, kaotavad nad õiguse saada töid, mille tegemiseks on vaja seda programmi tunda, sõltumata sellest, kus nad lepingupartnerite paremusjärjestuses paiknevad.

Tekstiosad, mis on eelnevalt täielikult või osaliselt tõlgitud ning mis edastatakse tõlkijale tõlkimisele kuuluvas dokumendis või eraldi, arvatakse tõlgitavate lehekülgede arvust maha vastavalt raamlepingus sätestatud tingimustele.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: https://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Vastavalt ELTL artiklile 263 2 kuu jooksul vastavalt kas meetme avaldamisest või teatavaks tegemisest hagejale või nende puudumisel 2 kuu jooksul pärast päeva, mil hageja sellest teada sai.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/05/2021