Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 266014-2021

28/05/2021    S102

Magyarország-Dunaújváros: Magasépítési munka

2021/S 102-266014

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14664016
Postai cím: Táncsics Mihály utca 1/A.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
E-mail: sarolta.nemeth@kk.gov.hu
Telefon: +36 25795213
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kk.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ráckeresztúr EFOP412 kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000651402020
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Ráckeresztúron, a Hősök tere 4. szám alatti, 323 helyrajzi számú ingatlanon lévő Általános Iskola épületét kívánja a terveken ábrázolt módon bővíteni.

Az elbontandó épületrész hagyományos szerkezetű, vélhetően hagyományos sávalapokkal (feltárás a tervezés folyamán nem történt) hagyományos falazott szerkezetekkel, vasbeton födémmel, fa tetőszerkezettel, cserépfedéssel épült. A bontandó épületrész összesen 306,24 m2, az épületrész elbontandó helyiségei a műszaki leírásban szerepelnek.

A megmaradó földszinti épületrész helyiségei az alábbiak, (meglévő épület alaprajzon) összesen 382, 69 m2 alapterületű.

A megmaradó épületrészen elvégzendő munkák - részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza:

Bontási munkák

Falazat építés

Vízszigetelés, hőszigetelés

Nyílászárók beépítése

Válaszfalak kialakítása

Burkolási feladatok

Felületképzés, festés

Új építésű épületrész, földszint+emelet, valamint földszintes kialakításban - részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza:

Földszint alapterülete: 1189,44 m2

Emelet alapterülete: 625,06 m2

Kiemelt, jellemző mennyiségek:

­ burkolatbontás, PVC: 400,3 m2

­ padlóburkolat, hidegburkolat, vízszintes felületen, lábazattal: 810 m2

­ padlóburkolat, linóleum, lábazattal: 1000,9 m2

­ lépcsőburkolat: 43,2 fm

­ falburkolat beltérben, csempeburkolat: 396,5 m2

­ A tetőszigetelés vízszintes és függőleges felület összesen: 1489,4 m2

­ A homlokzati hőszigetelés mennyisége összesen (hőszig.rendszer + lábazat + szerelt burk mögötti felületek): 1261,98 m2

­ homlokzati nyílászárók mennyisége 375,3 m2

A fent felsorolt munkákat a kiviteli és engedélyes tervek és műszaki leírásban szereplő anyagok figyelembevételével szükséges elvégezni.

Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 505 682 871.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4., 323 helyrajzi szám

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Ráckeresztúron, a Hősök tere 4. szám alatti, 323 helyrajzi számú ingatlanon lévő Általános Iskola épületét kívánja a terveken ábrázolt módon bővíteni.

Az elbontandó épületrész hagyományos szerkezetű, vélhetően hagyományos sávalapokkal (feltárás a tervezés folyamán nem történt) hagyományos falazott szerkezetekkel, vasbeton födémmel, fa tetőszerkezettel, cserépfedéssel épült. A bontandó épületrész összesen 306,24 m2, az épületrész elbontandó helyiségei a műszaki leírásban szerepelnek.

A megmaradó földszinti épületrész helyiségei az alábbiak, (meglévő épület alaprajzon) összesen 382, 69 m2 alapterületű.

A megmaradó épületrészen elvégzendő munkák - részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza:

­ Bontási munkák

­ Falazat építés

­ Vízszigetelés, hőszigetelés

­ Nyílászárók beépítése

­ Válaszfalak kialakítása

­ Burkolási feladatok

­ Felületképzés, festés

Új építésű épületrész, földszint+emelet, valamint földszintes kialakításban - részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza:

Földszint alapterülete: 1189,44 m2

Emelet alapterülete: 625,06 m2

Kiemelt, jellemző mennyiségek:

­ burkolatbontás, PVC: 400,3 m2

­ padlóburkolat, hidegburkolat, vízszintes felületen, lábazattal: 810 m2

­ padlóburkolat, linóleum, lábazattal: 1000,9 m2

­ lépcsőburkolat: 43,2 fm

­ falburkolat beltérben, csempeburkolat: 396,5 m2

­ A tetőszigetelés vízszintes és függőleges felület összesen: 1489,4 m2

­ A homlokzati hőszigetelés mennyisége összesen (hőszig.rendszer + lábazat + szerelt burk mögötti felületek): 1261,98 m2

­ homlokzati nyílászárók mennyisége 375,3 m2

A fent felsorolt munkákat a kiviteli és engedélyes tervek és műszaki leírásban szereplő anyagok figyelembevételével szükséges elvégezni.

Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott MV-É szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott MV-ÉG szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3-M.2.3 pontban meghatározott MV-ÉV szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő, minimum 0 fő, maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-4.1.2-17-2017-00096

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 00,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 182-436186
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés Ráckeresztúr EFOP412 kivitelezés tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90058006
Postai cím: Röszkei út 46.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: bauszer@bauszer.hu
Telefon: +36 205747118
Internetcím: http://www.bauszer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 695 600 912.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 505 682 871.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉV szakember

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a alapján

a) nem releváns, az eljárás eredményes

b) BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 10557606206, székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei Út 46)

c) BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 10557606206, székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei Út 46), VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhelye: 7800 Siklós, Szentkút Utca 34., adószáma: 25575158202), SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13., adószáma: 14300327244), VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft., (székhelye: 6000 Kecskemét, Garay Utca 11., adószáma: 11374150403)

d) eljárásban nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/05/2021