We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 266649-2022

18/05/2022    S96

Lithuania-Vilnius: Diesel fuel

2022/S 096-266649

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB "Vilniaus viešasis transportas"
National registration number: 302683277
Postal address: Žolyno g. 15
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 10209
Country: Lithuania
Contact person: Dainius Voveris
E-mail: dainius.voveris@vilniausvt.lt
Telephone: +370 52394773
Internet address(es):
Main address: http://www.vvtr.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/27121
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=638017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=638017&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dyzelinių degalų tiekėjo degalinėje pirkimas

II.1.2)Main CPV code
09134200 Diesel fuel
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas - dyzeliniai degalai tiekėjo degalinėje

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 940 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134200 Diesel fuel
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas - dyzeliniai degalai tiekėjo degalinėje

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Sąnaudos, patiriamos 1 mėnesio laikotarpiu kiekvieną dieną važiuojant užsipilti degalų į tiekėjo pasiūlyme nurodytą degalinę / Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 940 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą neilgesniam nei 12 mėnesių degalų pirkimo laikotarpiui

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo užpildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Pirkėjas PVM sąskaitas-faktūras apmokės per 30 kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę pirkėjas įgyja tik tuo atveju, jei jis tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas 20000 Eur dydžio užstatu arba neatšaukiama ir besąlygiška banko garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu 20000 Eur sumai.

Pirkėjui neturint galimybės išpilstyti degalų į transporto priemonių bakus sutartyje numatytomis sąlygomis dėl degalinės techninių ar kitų kliūčių ilgiau nei 3 valandas, tiekėjas, pirkėjui pareikalavus, už kiekvieną sekančią valandą moka Pirkėjui 2 000 eurų baudą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 09:45
Place:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2022