Szolgáltatások - 267094-2015

Normál nézet megjelenítése

30/07/2015    S145

Belgium-Brüsszel: Operatív pénzügyi informatikai rendszerek fejlesztése, megvalósítása és karbantartása (IT-DIMOS III)

2015/S 145-267094

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Költségvetési Főigazgatóság
Postai cím: avenue d'Auderghem 19, BRE2
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Címzett: Az R4 Egység vezetője
E-mail: budg-2015-po-01@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/call_tenders/call_tenders_DGbudg/call_tenders_en.cfm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1000

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Egységes Szanálási Testület (SRB)
Postai cím: rue de la Science 27
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium

Hivatalos név: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Postai cím: Schwarzenbergplatz 11
Város: Bécs
Postai irányítószám: 1040
Ország: Ausztria

Hivatalos név: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)
Postai cím: Wyattville Road, Loughlinstown
Város: Dublin 18
Ország: Írország

Hivatalos név: A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési irányítását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Postai cím: Rävala pst 4
Város: Tallinn
Postai irányítószám: 10143
Ország: Észtország

Hivatalos név: Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökség (ERCEA)
Postai cím: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium

Hivatalos név: ECSEL közös vállalkozás
Postai cím: avenue de la Toison d'Or 56–60
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1060
Ország: Belgium

Hivatalos név: Európai Iskolák Főtitkárságának Hivatala
Postai cím: rue Joseph II 30
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium

Hivatalos név: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Postai cím: Westhafenplatz 1
Város: Majna-Frankfurt
Postai irányítószám: 60327
Ország: Németország

Hivatalos név: Europol
Postai cím: Eisenhowerlaan 73
Város: Hága
Postai irányítószám: 2517 KK
Ország: Hollandia

Hivatalos név: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Postai cím: Neumann János utca 1/E.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország

Hivatalos név: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
Postai cím: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Város: Valletta
Postai irányítószám: MT-MRS 1917
Ország: Málta

Hivatalos név: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
Postai cím: Ottoplatz 1
Város: Köln
Postai irányítószám: 50679
Ország: Németország

Hivatalos név: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Postai cím: via Carlo Magno 1A
Város: Parma PR
Postai irányítószám: 43126
Ország: Olaszország

Hivatalos név: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)
Postai cím: place Charles Rogier 16
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium

Hivatalos név: Európai Központi Bank
Postai cím: Sonnemannstraße 20
Város: Majna-Frankfurt
Postai irányítószám: 60314
Ország: Németország

Hivatalos név: Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
Postai cím: 120 rue Marc Lefrancq
Város: Valenciennes
Postai irányítószám: 59300
Ország: Franciaország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Operatív pénzügyi informatikai rendszerek fejlesztése, megvalósítása és karbantartása (IT-DIMOS III).
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 7: Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Brüsszel.

NUTS-kód BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
maximum : 3

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: 1

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül: 77 000 000 EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Helyszíni („intra muros”) és helyszínen kívüli („extra muros”) szolgáltatások teljesítése az Európai Bizottság, valamint a keretszerződésekben meghatározott egyéb uniós intézmények, szervek és ügynökségek pénzügyi irányítási rendszerei számára biztosított, pénzügyi IT-rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére kiterjedő információtechnológiai segítségnyújtás terén.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
77 000 000 EUR.
Becsült érték áfa nélkül: 77 000 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 3
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A közös ajánlatot benyújtó partnerek együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak az Európai Bizottság felé a szerződés teljes körű teljesítéséért. A további információkat lásd a pályázati dokumentációban.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Keretszerződések alkalmazása lépcsőzetes mechanizmus szerint. Bizonyos állásprofilok esetében, tanúsítványokat kell benyújtani. A részleteket lásd a pályázati dokumentációban.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges megfelelő gazdasági és pénzügyi kapacitásokkal rendelkeznek. Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szakmai felelősségbiztosítás igazolása:
legalább az utóbbi 2 lezárt pénzügyi évre visszamenően a mérlegek vagy azok kivonatainak, vagy az ezzel egyenértékű dokumentumok bemutatása (pl. amennyiben a mérleg közzétételét törvényi szabályozás nem írja elő abban az országban, ahol a gazdasági szereplő székhelye van);
eredménykimutatások az elmúlt 2 pénzügyi évre visszamenően;
az utóbbi 3 pénzügyi év során az SAP információtechnológiai szolgáltatások terén lebonyolított teljes forgalomra és a nem SAP-információtechnológiai szolgáltatások terén lebonyolított összforgalomra vonatkozó kimutatás, amelynek éves átlaga 23 000 000 EUR összeggel megegyező vagy meghaladja azt, illetve 15 000 000 EUR összeggel megegyező vagy meghaladja azt.
A küszöbértékeket az utóbbi 3 évre vonatkozó forgalmi adatok alapján fogják ellenőrizni (2012., 2013. és 2014. évi számadatok). Közös ajánlat (pl. konzorcium) esetében e küszöbértékeket a csoport összesített szintjén ellenőrzik.
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek a szerződés teljesítéséhez szükséges megfelelő műszaki és szakmai kapacitásokkal. Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az IT-tanácsadás terén dolgozók teljes, minimális összlétszáma (az ajánlattevő és az alvállalkozók):
500.
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
BUDG15/PO/01.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
6.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13.10.2015 - 10:00

Hely:

Költségvetési Főigazgatóság, avenue d'Auderghem 19, BRE2 épület, 07/405 tárgyaló, Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Pályázónként legfeljebb 1 képviselő.

Az ajánlatok felbontásának helyét a bontási ülés előtt legalább 1 héttel közlik az erre a célra létesített postafiókon keresztül: budg-2015-po-01@ec.europa.eu

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetcím: http://curia.europa.eu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
20.7.2015