Szolgáltatások - 267172-2019

10/06/2019    S110

Luxemburg-Luxembourg: Statisztikai szolgáltatások a bővítés, szomszédságpolitika és fejlesztési együttműködés terén

2019/S 110-267172

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság – Eurostat
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-2920
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Financial cell Directorates A and B
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/eurostat

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Statisztika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Statisztikai szolgáltatások a bővítés, szomszédságpolitika és fejlesztési együttműködés terén

Hivatkozási szám: ESTAT/B/2019/004
II.1.2)Fő CPV-kód
79330000 Statisztikai szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Statisztikai szolgáltatások a bővítés, szomszédságpolitika és fejlesztési együttműködés terén.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 195 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 4
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szemináriumok, workshopok és munkacsoportok az európai szomszédságpolitika déli partnerországai számára

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000 Statisztikai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tétel célkitűzése munkacsoport-találkozókkal és workshopokkal kapcsolatos 9 rendezvény megszervezése 2020 és 2021 között az európai szomszédságpolitika déli partnerországai számára.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 250 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A bővítési folyamatban részt vevő és az európai szomszédságpolitika által érintett országokból származó adatok összegyűjtése, hitelesítése és terjesztése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000 Statisztikai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázat célkitűzései a következők:

— az Eurostat nyilvános adatbázisa (Eurobase) nem uniós országokra vonatkozó átdolgozott rendszerének tesztelése, és a kérdőíveknek az átdolgozott rendszerhez való igazítása,

— adatgyűjtés és az Eurobase nem uniós országokra vonatkozó tartományainak feltöltése velük,

— a meglévő „Statistics Explained“ (SE) cikkek tartalmának felmérése, és javaslattétel a törlésükre vagy 2 vagy több SE-cikk összeolvasztására vagy tartalmuk új adatokkal való frissítésére,

— új SE-cikkek feltöltése és

— adatlapok készítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 575 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 38
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Képzési program a déli ESZP-országokban

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000 Statisztikai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

E szerződés fő célkitűzése tanfolyamok előkészítéséhez és szervezéséhez (a logisztikai elemeket is beleértve) biztosított segítségnyújtás a déli ESZP-országok és harmadik országok számára.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 250 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Magas szintű szemináriumok Kelet-Európa, a Kaukázus és Közép-Ázsia országainak felső vezetése számára

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000 Statisztikai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

E szerződés fő célkitűzése Kelet-Európa, a Kaukázus és Közép-Ázsia országainak (EECCA-országok) felső vezetése számára szervezett magas szintű szemináriumok szellemi tartalmának és logisztikai elemeinek megszervezéséhez biztosított segítségnyújtás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 120 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/07/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/07/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Eurostat

Room B3/464

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 2 képviselő lehet jelen.Kérjük, hogy azok a cégek, amelyek részt kívánnak venni, legkésőbb 48 órával korábban, e-mailben jelezzék szándékukat. Az értesítési tartalmak és eljárás részletes magyarázatát a műszaki dokumentáció 4.3.2. szakasza tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/06/2019