Szolgáltatások - 267180-2018

22/06/2018    S118

Belgium-Brüsszel: Multimédiás online tartalmak készítése

2018/S 118-267180

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: 60 rue Wiertz
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: DG Comm Finance Unit
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.europarl.europa.eu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3279
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: DG Comm Finance Unit
Postai cím: Montoyer 75
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.europarl.europa.eu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multimédiás online tartalmak készítése

Hivatkozási szám: COMM/AWD/2018/100
II.1.2)Fő CPV-kód
72212510 Kommunikációs szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A jelen ajánlati felhívás a Kommunikációs Főigazgatóság számára biztosított multimédiás online tartalmak készítésével, programozással és szakmai támogatással kapcsolatos.

A szerződés keretében nyújtandó szolgáltatások három fő kategóriára oszthatók:

— weboldalfelület- és alkalmazásfejlesztés - ez magában foglalja a back-end fejlesztést is,

— multimédiás termékek tervezése és kialakítása - ez magában foglalja a tervezést és a front-end fejlesztést is,

— interaktív támogatás és technológiák biztosítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretszerződés hatóköre a következő közbenső és végleges teljesítendő feladatkategóriákat tartalmazza, a projekttől és/vagy a módszertantól függően:

— koncepció,

— koncepcióigazolás,

— funkcionális elemzés,

— hangulattábla,

— weboldalfelület- és alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos termékek - ez magában foglalja a back-end fejlesztést is,

— online multimédiás termékek tervezésével és kialakításával kapcsolatos termékek - ez magában foglalja a tervezést és a front-end fejlesztést is,

— karbantartással és szakmai támogatással kapcsolatos szolgáltatások: helyszíni javítási szolgáltatásokat tartalmaz olyan üzemeltetési hibák esetén, amelyeket a parlament személyzete nem képes kezelni. Ezeket a helyszíni javítási szolgáltatásokat a szóban forgó helyszínnek megfelelő órabér alapon díjazzák. Az árak magukban foglalják a személyzet, berendezések, létesítmények költségeit és valamennyi egyéb közvetlen és közvetett költséget, az utazási, szállodai és ellátási költségeket is tartalmazóan,

— stb.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés az utolsó szerződő fél általi aláírás napján lép hatályba, időtartama 1 év. A szerződés éves szinten hallgatólagos megállapodással megújul, azonban időtartama nem haladhatja meg a hatálybalépésétől számított 4 évet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/09/2018
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/09/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Rue Belliard 80, 1000 Brussels

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd a pályázati dokumentációt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az európai ombudsman
Város: Strasbourg
Ország: Franciaország
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Parlament, Directorate-General for Communication
Postai cím: Rue Wiertz 60
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2018