TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 267539-2021

28/05/2021    S102

Poland-Zamość: Medical equipments

2021/S 102-267539

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 080-205303)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Postal address: ul. Pereca 2
Town: Zamość
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-400
Country: Poland
Contact person: Mariola Franczak
E-mail: mariola.franczak@upz.edu.pl
Telephone: +48 846383444
Internet address(es):
Main address: https://upz.edu.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.upz.edu.pl/page/610/zamowienia-publiczne.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UPZ w Zamościu

Reference number: AI.0920.01.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Kierunku Pielęgniarstwo UPZ w Zamościu, z podziałem na nw. części:

— część 1 zamówienia: Dostawa symulatorów, fantomów i trenażerów wraz z systemem do sterowania sesjami symulacyjnymi, rejestracji audio-video i debriefingu,

— część 2 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – pakiet A,

— część 3 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – pakiet B,

— część 4 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – pakiet C,

— część 5 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – pakiet D.

Przedmiot zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (dotyczy wszystkich części), oraz

— Załącznik nr 1.1 do SWZ – dot. części 1 zamówienia,

— Załącznik nr 1.2 do SWZ – dot. części 2 zamówienia,

— Załącznik nr 1.3 do SWZ – dot. części 3 zamówienia,

— Załącznik nr 1.4 do SWZ – dot. części 4 zamówienia,

— Załącznik nr 1.5 do SWZ – dot. części 5 zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 080-205303

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 02/06/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 14/06/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 30/08/2021
Read:
Date: 11/09/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 02/06/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 14/06/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: