Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 267971-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Közút építése

2022/S 098-267971

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000646992018
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45221240 Alagútépítés
45223700 Pihenőhely építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye - M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron OH közötti szakasz, 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő „ideiglenes” visszakötéssel)

- egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út (89+000 - ~ 92+950 km sz. között) új nyomvonalon történő megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel,

- 92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávos ideiglenes visszakötés a 84. számú főút 127+078 km szelvényébe.

A 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése - melyből

- 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonkét 2-2 forgalmi sáv átvezetésével),

- B915 jelű 28,0 m szabadnyílású - a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

- B921 jelű 12,06 m szabadnyílású - a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

- 1 db különszintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávos 8647. j. Sopron Észak-nyugati elkerülő út különszintű csomópontja).

8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

Új nyomvonalon 2x1 sávos út építése egybefüggően 3,6 km hosszon

- 3 db körforgalmú csomóponttal

- 5 db műtárggyal

- 1 db szintbeni vasúti átjáróval.

Meglévő 84. sz főút 2×2 sávos ~2 km-es szakaszának felújítása:

A 84. sz. főút a 127+078 - 128+320 km szelvényig 2x2 sávos szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két oldali padka 2,0-2,0 méter széles.)

84. sz főút 128+320 - 128+575 km sz. határátkelőhely területe:

2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopóréteg ráépítése.

A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni, ~1,5-1,5 méterrel, hogy a magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre emelni.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki ajánlatkérő.

Az ellenszolgáltatás 2%-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerződéses feltételek szerint.

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel a KD-ben részletezzetek szerint.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 110-267452

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97424824
Postai cím: Rómer Flóris Utca 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: gbolcskei@subterra.cz
Telefon: +36 706063059
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23435092
Postai cím: Dunapart hrsz 1605/2.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: boros.a@domper.hu
Telefon: +36 309886828
Fax: +36 33517601
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85882360
Postai cím: Budafoki út 187-189
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ladislav.conka@doprastav.hu
Telefon: +36 305335801
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 43 999 785 001.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. számú vállalkozási szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022. 05.04.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45221240 Alagútépítés
45223700 Pihenőhely építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye - M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron OH közötti szakasz, 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő „ideiglenes” visszakötéssel)

- egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út (89+000 - ~ 92+950 km sz. között) új nyomvonalon történő megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel,

- 92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávos ideiglenes visszakötés a 84. számú főút 127+078 km szelvényébe.

A 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése - melyből

- 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonkét 2-2 forgalmi sáv átvezetésével),

- B915 jelű 28,0 m szabadnyílású - a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

- B921 jelű 12,06 m szabadnyílású - a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

- 1 db különszintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávos 8647. j. Sopron Észak-nyugati elkerülő út különszintű csomópontja).

8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

Új nyomvonalon 2x1 sávos út építése egybefüggően 3,6 km hosszon

- 3 db körforgalmú csomóponttal

- 5 db műtárggyal

- 1 db szintbeni vasúti átjáróval.

Meglévő 84. sz főút 2×2 sávos ~2 km-es szakaszának felújítása:

A 84. sz. főút a 127+078 - 128+320 km szelvényig 2x2 sávos szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két oldali padka 2,0-2,0 méter széles.)

84. sz főút 128+320 - 128+575 km sz. határátkelőhely területe:

2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopóréteg ráépítése.

A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni, ~1,5-1,5 méterrel, hogy a magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre emelni.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki ajánlatkérő.

Az ellenszolgáltatás 2%-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerződéses feltételek szerint.

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel a KD-ben részletezzetek szerint.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 44 089 482 118.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23435092
Postai cím: Dunapart hrsz 1605/2.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: boros.a@domper.hu
Telefon: +36 309886828
Fax: +36 33517601
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85882360
Postai cím: Budafoki út 187-189
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ladislav.conka@doprastav.hu
Telefon: +36 305335801
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97424824
Postai cím: Rómer Flóris Utca 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: gbolcskei@subterra.cz
Telefon: +36 706063059
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Szerződő Felek a II.1. pontban leírt körülmények figyelembevételével a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel a terrakotta alagcsövek munkaterületen belüli feltárása során szükségessé váló, a lehumuszolt felületre történő töltésalapozás, majd drénpaplan alkalmazásával összefüggésben keletkező nettó 89 697 116,- Ft összegű Vállalkozói díjnövekmény figyelembe vételével mindösszesen nettó 44 089 482 117,- Ft + ÁFA összegre növelik, miközben a Szerződés 4.3.1 pont szerinti Tartalékkeret összege 790 298 584,- Ft-ra módosul. Szerződő Felek a Vállalkozói Díj növelésével összefüggésben a Szerződés 8.1.1 pontja szerinti Teljesítési Biztosíték összegét, valamint a 8.2.1 pont szerinti Jótállási Biztosíték összegét is növelik.

2. Mindezek figyelembevételével a Szerződés 4.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.1 A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető bruttó Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 44 089 482 117,- Ft + ÁFA.

3. A Szerződés 4.3.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:4.3.1 Tartalékkeret

A Tartalékkeret összege: 790 298 584,- Ft.

4. A Szerződés 8.1.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2 204 474 106,- Ft.

5. A Szerződés 8.2.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2 204 474 106,- Ft, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.

6. A Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján Megrendelő, továbbá a DÖMPER Kft. és a Pannon-Doprastav Kft. oldalán a számlavezető pénzügyi intézmény és számlaszám adatok az alábbiak szerint módosulnak:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt.) esetében:

„számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár

számlaszáma: 10023002-00337380-00000093”

DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (DÖMPER Kft.) esetében:

„számlavezető pénzügyi intézménye: UniCredit Bank Hungary Zrt.

számlaszáma (IBAN): HU36 1091 8001 0000 0005 1381 0000”

Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (Pannon-Doprastav Kft.) esetében:

„számlavezető pénzügyi intézménye: UniCredit Bank Hungary Zrt.

számlaszáma (IBAN): HU86 1091 8001 0000 0107 2410 0007”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Váll. 2021.05. 12. kelt levelében bejelentéssel élt a kiviteli terveken nem szereplő terrakotta alagcsövek projektre és a környező mezőgazdasági területekre gyakorolt esetleges hatásainak vizsgálata tárgyában. Váll. a kivitelezési munkák során altalaj teherbírási problémát tapasztalt és össz. 7 db terrakotta alagcső keresztezést tárt fel a humuszhatár alatt, melyek áztatták a töltéstalpat. Váll. a műszaki probléma megoldására geotechnikai szakértő bevonásával kieg. geotechnikai terveket készíttetett, mely szerint a tömörített altalajra egy réteg szűrő funkciójú GRK3 geotextília kerül beépítésre, majd töltésmagasságtól függően terepszintig, vagy terepszint +0,3 m szintig min. M-2 minőségű földműanyag épül be töltésalapozás céljából. Erre a felületre egy réteg drénpaplan kerül lefektetésre. A műszaki tart.vált-n túlmenően Megrendelő, a DÖMPER Kft. és Pannon-Doprastav Kft. szlavez pénzint. és szlasz megváltozott, mely adatváltozások átvezetése történik a szerződésmódosításban.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 43 999 785 001.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 44 089 482 118.00 HUF