Szolgáltatások - 268457-2021

28/05/2021    S102

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 102-268457

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MANEVI Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50918933
Postai cím: Szabadság tér 7. (Bank Center) Citi Torony 10.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Telefon: +36 302191069
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.manevi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt 5.§ (2) szerinti támogatott
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Máramarossziget Korona Szálló tervezés

Hivatkozási szám: EKR001270882020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tervezéssel érintett ingatlan Románia, Máramaros megye, Máramarossziget megyei jogú város Szabadság tér 8. alatt található, Máramarossziget telekkönyvben 51821 lapszámon, 886 számon bejegyezve, mely A1 alatti 51821 kataszteri számú 3 050 m2 belterületből és A1.1 alatti 51821-C1 kataszteri számú Tisa vagy Korona néven ismert hotel ingatlanból áll. Az ingatlan történelmi műemlék, illetve a történelmi műemlékek jegyzékébe MM-II-m-A-04718 számon van bejegyezve. Az ingatlan jelenleg használaton kívüli, elhanyagolt állapotban van. Az Ingatlan teljes felújításának eredményeképpen az Ingatlanban ismét egy működő és magas színvonalú 28 szobás (4 lakosztály, 16 superior és 8 standardszoba), 4 csillagos besorolású szálloda alakítandó ki, bárral, sörkerttel, étteremmel, kerthelyiséggel.

A tervezési feladat építési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése – romániai építésügyi szokványok, szabványok és szabályok figyelembevételével – egy 4 csillagos szálloda teljes körű felújítása és átalakítása tekintetében műszaki leírásban részletezett tartalommal.

A tervdokumentációt a román jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, olyan módon, hogy azok alkalmasak legyenek a román építési tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi engedély beszerzésére. Abban az esetben, ha nincs irányadó román jogszabályi vagy szabvány előírás, a magyar jogszabályi vagy szabvány előírás az irányadó.

Az ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan kivitelezési munkái árazott és árazatlan költségvetése elkészítése román és magyar nyelven, valamint a kiviteli műszaki leírások készítés magyar és román nyelven.

Az ingatlan a román jogszabályok szerint műemlék, és a tervek elkészítésekor Ajánlattevő ennek megfelelően köteles eljárni. Ajánlattevőnek feladata szakvélemény készítése is, az épület jellegére tekintettel melyre tekintettel AK felhívja ATk figyelmét, hogy erre kizárólag román műemlékvédelmi szakmérnök jogosult. Az ajánlattevő feladata a tervezői művezetés biztosítása is a szerződéstervezet szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 89 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: RO114 Maramureş
A teljesítés fő helyszíne:

Románia, Máramaros megye, Máramarossziget megyei jogú város Szabadság tér 8.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezéssel érintett ingatlan Románia, Máramaros megye, Máramarossziget megyei jogú város Szabadság tér 8. alatt található, Máramarossziget telekkönyvben 51821 lapszámon, 886 számon bejegyezve, mely A1 alatti 51821 kataszteri számú 3 050 m2 belterületből és A1.1 alatti 51821-C1 kataszteri számú Tisa vagy Korona néven ismert hotel ingatlanból áll. Az ingatlan történelmi műemlék, illetve a történelmi műemlékek jegyzékébe MM-II-m-A-04718 számon van bejegyezve. Az ingatlan jelenleg használaton kívüli, elhanyagolt állapotban van. Az Ingatlan teljes felújításának eredményeképpen az Ingatlanban ismét egy működő és magas színvonalú 28 szobás (4 lakosztály, 16 superior és 8 standardszoba), 4 csillagos besorolású szálloda alakítandó ki, bárral, sörkerttel, étteremmel, kerthelyiséggel.

A tervezési feladat építési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése - romániai építésügyi szokványok, szabványok és szabályok figyelembevételével - egy 4 csillagos szálloda teljes körű felújítása és átalakítása tekintetében műszaki leírásban részletezett tartalommal.

A tervdokumentációt a román jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, olyan módon, hogy azok alkalmasak legyenek a román építési tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi engedély beszerzésére. Abban az esetben, ha nincs irányadó román jogszabályi vagy szabvány előírás, a magyar jogszabályi vagy szabvány előírás az irányadó.

Az ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan kivitelezési munkái árazott és árazatlan költségvetése elkészítése román és magyar nyelven, valamint a kiviteli műszaki leírások készítés magyar és román nyelven.

Az ingatlan a román jogszabályok szerint műemlék, és a tervek elkészítésekor Ajánlattevő ennek megfelelően köteles eljárni. Ajánlattevőnek feladata szakvélemény készítése is, az épület jellegére tekintettel melyre tekintettel AK felhívja ATk figyelmét, hogy erre kizárólag román műemlékvédelmi szakmérnök jogosult. Az ajánlattevő feladata a tervezői művezetés biztosítása is a szerződéstervezet szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. pont M2 a) szerinti szakember műemlék tervezési projektben műemlékvédelmi szakmérnökként szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 10 projekt) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2.A III.1.3. pont M2 b) szerinti szakember szálláshely, középület vagy oktatási épület tervezési projektben építészmérnökként szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 5 projekt) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pont Ár értékelési szempont alszempontjai:

3. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50

3.1. A tervezési díj (nettó HUF)/Súlyszám: 40

3.2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/óra)/Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 245-607517
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Máramarossziget Korona Szálló tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DMB Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_16352607
Postai cím: Frankel Leó út 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@dmbmuterem.hu
Telefon: +36 208280926
Internetcím: http://www.dmbmuterem.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervdokumentáció romániai honosításához kapcsolódó dokumentumok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

További ajánlattevők adatai:

1. Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.; adószám: 14055003-2-43) Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest Stefánia Út 81.; adószám: 14541744-2-42)

2. S.C. Atelier FKM S.R.L. (400145 Cluj Napoca, Somesului utca 35 5150/I/1, adószáma: RO14952346); Viador Átrium Stúdió Kft. (1143 Budapest, Gizella Út 51-57.; adószám: 25427536-2-42)

3. Földes és Társai Építésziroda Kft. (1026 Budapest, Nyúl utca 4.; adószám: 10921144-2-42)

4. A DMB Műterem Kft nyertes ajánlattevő adószáma: 23701207241

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat a Kbt. hatodik fejezete szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/05/2021