Árubeszerzések - 268862-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Műtőtermi műszerek

2022/S 098-268862

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosító szám: 15309769243
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stein Karolina
E-mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Telefon: +36 300197808
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oncol.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi szintű
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Operációs mikroszkóp beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000013552022
II.1.2)Fő CPV-kód
33162200 Műtőtermi műszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés „Operációs mikroszkóp beszerzése” tárgyban.

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmú operációs mikroszkóp beszerzés. Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban KD) és szerződéstervezetben.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 78 579 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33162200 Műtőtermi műszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen beszerzés tárgya: 1 darab operációs mikroszkóp az alábbiak szerint:

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab operációs mikroszkóp feltelepített szoftverekkel, valamint a készülék működtetéséhez, karbantartásához és a szoftverekhez szükséges magyar nyelvű, papíralapú használati utasítással együtt történő leszállítását, beüzemelését és a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

Nyertes AT feladata felhasználói szintű oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 2 órás (1 x 120 perces) időtartamban a gyártói és eladói előírásokkal összhangban legalább 2 fő részére, az AK által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Nyertes AT köteles biztosítani

Nyertes AT a szoftverek vonatkozásában időben és felhasználószámban korlátlan felhasználási jogot köteles biztosítani AK részére, melynek ellenértékét a jelen szerződés szerinti vételár magában foglalja.

AK rögzíti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetet nyújt a Nyertes AT oldalán különösen (de nem teljes körűen):

- az eszköz rendeltetési helyre történő leszállítása költségeire;

- tartalmazza a göngyöleg elszállításának és a hulladékkezelésnek a közvetlen és közvetett költségeit is;

- magában foglalja a jelen szerződés szerinti a szoftverfelhasználási jog ellenértékét, valamint a vállalt jótállási idő alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét (ide értve a jótállási körbe tartozó okból meghibásodott alkatrészek cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is), az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat, kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a jótállás körébe tartozóan felmerülő egyéb költségeket is.

A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. rszp: A rendszer rendelkezik automatikus izoláció felhelyezését könnyítő, valamint automatikus izolációrögzítő funkcióval (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. rszp: A Mikroszkóp LCD kijelzőjén egy gombnyomásra- elvégezhető automatikus kiegyensúlyozási funkció (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. rszp: A fő objektívvel beállítható munkatávolság felső határa (min 500 mm, max 625 mm) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. rszp: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal (részletei a felhívás II.2.14) pontban) (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. rszp: Többlet garancia (min 0 hónap, max 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 75
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése, EFOP-2.2.22-20-2021-00002

II.2.14)További információk

A II.2.5. „Ár” értékelési szempont megnevezése „ Nettó ajánlati ár”

A II.2.5) 5. értékelési részszempont pontos megnevezése: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal: 360 fokban elforgatható, 0-180 fokban dönthető, a tubus a mikroszkópfej függőleges tengelyétől számított min. 4 cm-es vízszintes mozgatást tesz lehetővé az ergonomikus műtéti pozíció elérése céljából, változtatható pupillatávolság állítással (igen/nem)

II.2.13) pont folytatása: „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése”, támogatási intenzitás: 100%

AK a II.2.7. pontban megjelölt időtartam alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért, a szerződés hatálybalépésétől számítottan

A felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn (2022.05.31.), továbbá amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében nem növekedhet.

A teljesítés véghatárideje a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap, de legkésőbb 2022. május 31. napja, azzal, hogy Eladónak az eszközt legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 75 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. május 16. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre leszállítani, beüzemelni és lefolytatni 48 óra időtartamban a próbaüzemet. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti oktatási kötelezettségeit a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb 2022. május 31-ig köteles teljesíteni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 037-095018
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: OOI JSZ 213-1/2033/73
Elnevezés:

Operációs mikroszkóp beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Carl Zeiss Technika Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10548756213
Postai cím: Neumann János Utca 3. 3. emelet
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: antal.igaz@zeiss.com
Telefon: +36 306824349
Fax: +36 23802802
Internetcím: http://www.zeiss.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78 579 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve:Carl Zeiss Technika Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye:2040 Budaörs, Neumann János u. 3. 3. em.

Ajánlattevő adószáma:10548756-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022