There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 26976-2022

18/01/2022    S12

Netherlands-Steenbergen: Paper collecting services

2022/S 012-026976

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Steenbergen
National registration number: 481860842
Postal address: Buiten de Veste 1
Town: Steenbergen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4652 GA
Country: Netherlands
Contact person: Ilona van Middendorp - Kerbusch
E-mail: inkoop@gemeente-steenbergen.nl
Telephone: +31 167543434
Internet address(es):
Main address: http://www.gemeente-steenbergen.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/65750ed1c33f1508b8c6ef1f1d9ab8c1
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/65750ed1c33f1508b8c6ef1f1d9ab8c1
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inzameling en verwerking oud papier en karton

Reference number: siw008745
II.1.2)Main CPV code
90511400 Paper collecting services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De (gedeeltelijk met vrijwilligers) inzameling, afvoeren en verwerking van oud papier en karton (OPK). Zowel huis aan huis inzamelen als ledigen van de bovengrondse en ondergrondse OPK verzamelcontainers. Het beschikbaar stellen van een gesloten perscontainer voor de milieustraat

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

1. Het samen met vrijwilligers van verenigingen/diverse instanties, later genoemd ‘verenigingen’, in de kernen binnen de bebouwde kom huis-aan-huis inzamelen van OPK via minicontainers.

2. Het huis-aan-huis inzamelen van OPK via minicontainers in het buitengebied en het industrieterrein in Steenbergen. Bij deze inzameling worden geen vrijwilligers ingezet.

3. Het ledigen van de bovengrondse en ondergrondse OPK verzamelcontainers ten behoeve van appartementen en/of hoogbouw.

4. Het leveren van een inzamelwagen, chauffeur, en indien nodig beladers, ten behoeve van de OPK inzameling.

5. Het beschikbaar stellen van een gesloten perscontainer voor de milieustraat. Het legen, laden en transporteren van de container. Het betreft de huur van één container voor gebruik, rekening houdend met een wisselcontainer.

6. Het afvoeren van al het ingezamelde OPK, van zowel de huis-aan-huis inzameling, de ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers, als van de milieustraat.

7. Het verwerken van al het ingezamelde en/of aangeboden OPK, dat dient te worden uitgevoerd door een erkend bij PRN aangesloten bedrijf en door VPGI gecertificeerde (Erkenningsregeling OPK) verwerkingsinrichting ).

8. Het registreren van het OPK via weegbonnen/transportgeleideformulieren en rapporteren van gegevens.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst heeft een vaste looptijd van één jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 maart 2023. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van 1 jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging. (Zie beschrijvend document voor meer informatie)

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie beschrijving verlengingen

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Faillissement,

- Betaling van belastingen,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Fraude,

- Corruptie,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/02/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/02/2022
Local time: 11:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postal address: Postbus 90110
Town: Breda
Postal code: 4800 RA
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 765311308
Fax: +31 765311309
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/01/2022