A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 270616-2019

12/06/2019    S111

Belgium-Brüsszel: Fenntartható köz- és hivatalos étkeztetési szolgáltatások az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács számára

2019/S 111-270616

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, secrétariat général
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://tendering.consilium.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4929
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fenntartható köz- és hivatalos étkeztetési szolgáltatások az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács számára

Hivatkozási szám: UCA 19/026
II.1.2)Fő CPV-kód
55511000 Étkezdei és egyéb korlátozott vevőkörű büfészolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlati felhívás célja fenntartható köz- és hivatalos étkeztetési szolgáltatások beszerzése a Tanács Főtitkársága épületei számára Brüsszelben, valamint a kivételes esetben a Tanács épületein kívül, Belgium területén bárhol megrendezendő hivatalos eseményekre irányuló szolgáltatásnyújtás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55330000 Büfészolgáltatás
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
55512000 Büféüzemeltetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az igényelt szolgáltatások fenntartható köz- és hivatalos étkeztetési szolgáltatásokra irányulnak, elsősorban az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa által Brüsszelben (helyszín: rue de la Loi) elfoglalt épületek számára. Kivételes esetekben a Tanács épületein kívül, Belgium területén bárhol megrendezendő hivatalos eseményekre irányuló szolgáltatásokra is szükség lehet.

Ezzel szemben a szerződés nem terjed ki a belga területen kívül megrendezendő hivatalos eseményekre, nevezetesen a Tanács Luxembourgban tartott áprilisi, júniusi és októberi üléseire, vagy az EU Tanácsa soros elnöksége által az adott tagállamban megrendezett eseményekre.

Az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának segítséget nyújtó Tanács Főtitkársága 3 egymással szomszédos épületben (2018-ban) 2 770 embert foglalkoztatott.

Emellett a Tanács Főtitkársága évente több mint 7 500 munkaértekezletet szervez a Tanács előkészítő szervei számára, amelyeken rendszeresen számos küldött, újságírók, egyéb intézmények köztisztviselői, valamint egyéb megfelelően akkreditált látogatók jelennek meg, így a közétkeztetéshez hozzáférő részt vevő személyek száma naponta körülbelül 2 000 főre tehető:

— a fenntartható közétkeztetési szolgáltatások nevezetesen a következőket fedik le: a Tanács Főtitkársága 3 épületének önkiszolgáló éttermei, kávézói, bárjai, kávésarkai.

A közétkeztetési szolgáltatások emellett üzemeltetési koncesszió révén magukban foglalják a fizetős édesség-, élelmiszer-, meleg- és hidegital-automaták használatát.

— a fenntartható hivatalos étkeztetési szolgáltatások nevezetesen a következőket fedik le: a magas szintű eseményeken és hivatalos értekezleteken (kormányfői vagy kormányzati, minisztériumi, nagykövetségi szintű értekezletek) ételek és italok felszolgálása vagy egyéb szolgáltatások.

A szolgáltatások magukban foglalják a konyhai területek takarítását.

A Tanács Főtitkárságának tevékenysége évi 12 hónapon át, kb. 240 munkanapra terjed ki, változó munkabeosztásra épülően.

Esetenként az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa munkája kapcsán esti és éjjeli ülésekre, illetve szombaton, vasárnap és/vagy bizonyos munkaszüneti napokon tartott ülésekre is sor kerülhet.

A jelen ajánlati felhívás keretében különös figyelmet szentelnek az étkeztetési szolgáltatások fenntartható és környezetbarát jellegére, figyelembe véve a Tanács Főtitkárságánál érvényes EMAS-rendszer követelményeit.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés becsült volumene a pályázati dokumentációban szerepel: a pénzügyi jegyzék (a pályázati dokumentáció IV. melléklete) tünteti fel a 2018. évi eladási (a hivatalos étkeztetést is tartalmazóan) és a pénztárnál való áthaladással kapcsolatos (a Tanács Főtitkárságát nem kötelező, tisztán tájékoztató jellegű statisztikai adatok) statisztikákat. A kiválasztott jelentkezők számára kötelező helyszíni szemle kerül megszervezésre szeptemberben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a mellékelt dokumentumokat: nyilatkozat a kizárási és a kiválasztási kritériumokkal összefüggésben.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A szerződés időtartama 5 év, amely lehetővé teszi a gazdasági szereplőnek a stabilitás elérését és az infrastruktúrák (pl. felújítások, a berendezések ideiglenes lezárása, stb.) vagy külső tényezők (például a politikai események meglehetősen kiszámíthatatlan volta) miatt keletkező lehetséges negatív hatások ellensúlyozását.

IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/07/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, secrétariat général
Postai cím: Wetstraat/rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetcím: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/05/2019