Építési beruházás - 27086-2016

Normál nézet megjelenítése

27/01/2016    S18    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Meghívásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 018-027086

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jogi Igazgatóság
E-mail: szekely.marta@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.kozut.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: nonprofit szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: országos közutak üzemeltetése
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Magyarország.

NUTS-kód HU MAGYARORSZÁG

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból – 6 részben.
I. A Magyar Közút Nzrt. útszakaszain (különösen főközlekedési országos közutak – KÖZOP) burkolatépítéssel járó forgalombiztonsági fejlesztési feladatok tervezési és kivitelezési munkálatainak elvégzése keretében:
— kiviteli tervdokumentáció elkészítése (szükség esetén a közlekedésbiztonsági auditot ajánlatkérő készíti el),
— forgalomterelési tervek elkészítése (a kivitelezést legalább egyirányú forgalom fenntartása mellett kell elvégezni),
— burkolatépítési, forgalomtechnikai és egyéb építési feladatok kivitelezése (műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfejlesztések),
— minőségi követelmények vállalása a műszaki specifikációban megfogalmazott teljesítményelvű követelményrendszer szerint műszaki átadáskor és a jótállási idő végén.
II. A Magyar Közút Nzrt. útszakaszain (különösen országos mellékúthálózat – ROP) burkolatépítéssel járó forgalombiztonsági fejlesztési feladatok (tervezési és) kivitelezési munkálatainak elvégzése keretében:
— forgalomterelési tervek elkészítése (a kivitelezést főszabály szerint legalább egyirányú forgalom fenntartása mellett kell elvégezni),
— burkolatépítési, forgalomtechnikai és egyéb építési feladatok kivitelezése (útfelújítások, egyéb műszaki beavatkozások).
Beavatkozási szakasz hossza összesen (1–6. rész): 570 353,4 m.
1. rész: Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból – észak-magyarországi régió
Beavatkozási szakasz hossza: 110 154 m.
2. rész: Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból – észak-alföldi régió
Beavatkozási szakasz hossza: 96 892 m.
3. rész: Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból – dél-alföldi régió
Beavatkozási szakasz hossza: 71 619 m.
4. rész: Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból – közép-dunántúli és közép-magyarországi régió
Beavatkozási szakasz hossza: 119 777,4 m.
5. rész: Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból – nyugat-dunántúli régió
Beavatkozási szakasz hossza: 52 975 m.
6. rész: Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból – dél-dunántúli régió
Beavatkozási szakasz hossza: 118 936 m.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000 Építési munkák, 45233140 Közúton folyó munkák, 45233228 Útburkolat építése

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 51 960 378 827 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 70
2. Organizációs terv megalapozottsága. Súlyszám 25
3. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO-érték). Súlyszám 5
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 119-216476 24.6.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés – 1. rész (ÉM)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
17.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Colas Út Zrt. és HE-DO Kft. és Hedút '91 Kft. (közös ajánlattevők)
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 8 286 210 585 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 8 277 095 597 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés – 2. rész (ÉA)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
17.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: HK Konzorcium (Hódút Kft.; „KE-VÍZ 21” Zrt.)
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@hodut.hu
Telefon: +36 52504335
Fax: +36 52504336

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 9 233 184 569 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 9 228 824 464 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés – 3. rész (DA)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
17.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: DH Konzorcium (Duna Aszfalt Kft.; Hódút Kft.)
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 76540060
Fax: +36 76540061

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 7 186 211 683 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 7 183 697 632 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés – 4. rész (KD, KM)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
17.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: EuroAszfalt Kft. és Colas Út Zrt. közös ajánlattevők
Postai cím: Belterület 3753. hrsz.
Város: Üllő
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: iszabados@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14511763
Fax: +36 14511751

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 10 637 696 133 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 10 624 854 449 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés – 5. rész (NYD)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
17.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: DSW Konzorcium (Duna Aszfalt Kft.; Swietelsky Magyarország Kft.)
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 76540060
Fax: +36 76540061

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 6 244 393 518 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 6 742 395 207 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés – 6. rész (DD)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
17.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Soltút–Strabag Dél-Dunántúl Konzorcium (Soltút Kft.; Strabag Általános Építő Kft.)
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: soltut@soltut.hu
Telefon: +36 78486846
Fax: +36 78488067

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 9 903 513 787 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 9 903 511 478 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP (áthúzódó projektvégrehajtás esetén – adott esetben – felszabaduló nemzeti forrás ); ÉMOP-5.1.1/A-11; ÉAOP-3.1.1-11; DDOP-5.1.3/A-11; KDOP-4.2.1/A-11; KMOP-2.1.1/A-11; DAOP-3.1.1/A.
VI.2)További információk:
1) A nyertes ajánlattevők Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti minősítése:
1. rész: nem tartozik a Kkvt. besorolás alá/középvállalkozás/középvállalkozás;
2. rész: kisvállalkozás/középvállalkozás;
3. rész: nem tartoznak a Kkvt. besorolás alá;
4. rész: nem tartoznak a Kkvt. besorolás alá;
5. rész: nem tartoznak a Kkvt. besorolás alá;
6. rész: középvállalkozás/nem tartozik a Kkvt. besorolás alá.
2) Az ajánlattevők neve, címe:
1. rész:
1) Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73. és HE-DO Kft., 1133 Budapest, Váci út 76. és Hedút ’91 Kft., 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.;
2) EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Belterület 3753. hrsz.;
3) Swietelsky Magyarország Kft., 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20. B. ép. V. em.;
2. rész:
1) Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.;
2) EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Belterület 3753. hrsz.;
3) Swietelsky Magyarország Kft., 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20. B. ép. V. em.;
4) HK Konzorcium (1. Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.; 2. „KE-VÍZ 21” Zrt., 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.);
3. rész:
1) Strabag Általános Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület;
2) Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.;
3) EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Belterület 3753. hrsz.;
4) DH Konzorcium (1. Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; 2. Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.);
4. rész:
1) Strabag Általános Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület;
2) EuroAszfalt Kft. és Colas Út Zrt. közös ajánlattevők (1. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Belterület 3753. hrsz.; 2. Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.);
3) HE-DO Kft., 1133 Budapest, Váci út 76.;
4) Soltút Kft., 6320 Solt, Kecskeméti út 34.;
5. rész:
1) Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.;
2) DSW Konzorcium (1. Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; 2. Swietelsky Magyarország Kft., 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20. B. ép. V. em.);
6. rész:
1) Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.;
2) Soltút–Strabag Dél-Dunántúl Konzorcium (1. Soltút Kft., 6320 Solt, Kecskeméti út 34.; 2. Strabag Általános Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület).
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
26.1.2016