Services - 272775-2019

12/06/2019    S111

Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services

2019/S 111-272775

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nacionalinė teismų administracija
National registration number: 188724424
Postal address: L. Sapiegos g. 15
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-10312
Country: Lithuania
Contact person: Eglė Gaidelytė
E-mail: egle.gaidelyte@teismai.lt
Telephone: +370 2514187
Internet address(es):
Main address: https://www.teismai.lt/lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6592
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=462503
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=462503&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Teismų savivaldos institucijų aptarnavimas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Hewlett-Packard tarnybinių stočių ir kitos kompiuterių aparatinės įrangos gamintojo pogarantinės priežiūros paslaugų pirkimas

Reference number: 2019
II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas yra Hewlett-Packard tarnybinių stočių ir kitos kompiuterių aparatinės įrangos gamintojo pogarantinės priežiūros paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas yra Hewlett-Packard tarnybinių stočių ir kitos kompiuterių aparatinės įrangos gamintojo pogarantinės priežiūros paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Jei likus vienam mėnesiui iki laikotarpio pabaigos nė viena iš šalių nepraneša kitai šaliai apie atsisakymą pratęsti sutartį, paslaugų teikimo ir sutarties galiojimo terminas pratęsiamas automatiškai nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas privalo atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, taip pat kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose. Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kad jis tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikosi reikalaujamų kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Atskirą EBVPD pildo:

1) tiekėjas;

2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

3) kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjams.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) jei šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje nustatytais terminais, kita šalis turi teisę be atskiro rašytinio įspėjimo ir neribodama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius, juos skaičiuojant nuo bendros sutarties kainos, už kiekvieną uždelstą dieną;

2) jei paslaugų teikėjas netinkamai, nekokybiškai, ne pagal sutarties ir (arba) jos priedų reikalavimus vykdo prievoles pagal sutartį, išskyrus 1 punkte numatytą atvejį, paslaugų gavėjas turi teisę reikalauti sumokėti, o paslaugų teikėjas, gavęs paslaugų gavėjo reikalavimą raštu, privalo sumokėti 10 (dešimties) proc. nuo sutarties kainos dydžio baudą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/07/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/10/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/07/2019
Local time: 10:45
Place:

L. Sapiegos g. 15, Vilnius, 203 kabinetas, Nacionalinė teismų administracija.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra atliekama tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Administracija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CPV IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti teikėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2019