Szolgáltatások - 273055-2020

Submission deadline has been amended by:  350934-2020
12/06/2020    S113

Belgium-Brüsszel: Szolgáltatási koncesszió árukiadó automaták üzemeltetésére az Európai Bizottság Brüsszel fővárosi régióban és a környező területeken található épületeiben

2020/S 113-273055

Koncessziós hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Office pour les infrastructures et la logistique (OIB)
Postai cím: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Kommunikáció
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6237
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgáltatási koncesszió árukiadó automaták üzemeltetésére az Európai Bizottság Brüsszel fővárosi régióban és a környező területeken található épületeiben

Hivatkozási szám: OIB/2020/OP/0034
II.1.2)Fő CPV-kód
98390000 Egyéb szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szóban forgó szolgáltatási koncesszió forró és hideg italok, valamint könnyű édes és sós ételek kiadására szolgáló automaták telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására irányul. A Bizottság Brüsszelben és a környező területeken lévő különböző épületeiben megközelítőleg 90 helyiség található, amelyekben 280 automata működik. A havi fogyasztás becsült mennyisége körülbelül 200 000 árucikk.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15894500 Ételautomaták termékei
42968000 Adagolóautomaták
42968100 Italadagoló automaták
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a II.1.4) pontot.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 84
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

Az ajánlattevőnek ajánlatához mellékelnie kell a jelen felhívás III.1) pontjában („Részvételi feltételek”) előírt és a pályázati dokumentáció I. mellékletében („A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrzőlistája”) felsorolt dokumentumokat és információkat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 14/08/2020
Helyi idő: 15:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Az odaítélést követő 72 hónap.

VI.3)További információk:

1) a pályázati dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetők le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6237

2) a weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék;

3) opcionális helyszíni szemle: lásd az ajánlati felhívás 3. pontját;

4) a koncesszió jogosultjának 80 000 EUR/év összegű éves átalánydíjat kell fizetnie, amely fedezi a víz- és villamosenergia-költségeket.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes félnek küldött értesítést követő két hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított két hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/06/2020