Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 27323-2021

20/01/2021    S13

Magyarország-Budapest: Kép

2021/S 013-027323

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_77954260
Postai cím: Szabadság tér 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Máté Zsolt
E-mail: kiss.mate@meditkonzult.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.mnb.hu/a-jegybank/kozerdeku-adatok/szervezeti-szemelyzeti-adatok/gazdalkodo-szervezetek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

14 db művészeti alkotás tulajdonának megszerzése

Hivatkozási szám: EKR001119802020
II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

14 darab Molnár Vera (1924-) festőművésztől származó művészeti alkotás (festmény) beszerzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 107 898 418.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás tárgya az alábbi (eredeti) műtárgyak beszerzése:

1. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Töredék

Az alkotás éve: 2010-12

Mennyiség: 1 db akril, vászon

2. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Hat részre osztott négyzet

Az alkotás éve: 2018

Mennyiség: 1 db akril, vászon

3. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Ikonok

Az alkotás éve: 1962-66

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

4. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: A kör négyszögesítése

Az alkotás éve: 1962-64

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

5. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Lassú forgó mozgás 1-3

Az alkotás éve: 1957-2013

Mennyiség: 1 db akril, vászon

6. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Electra

Az alkotás éve: 1983

Mennyiség: 1 db papír, tus

7. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Electra

Az alkotás éve: 1983

Mennyiség: 1 db papír, tus

8. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Electra

Az alkotás éve: 1983

Mennyiség: 1 db papír, tus

9. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Electra

Az alkotás éve: 1983

Mennyiség: 1 db papír, tus

10. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Négyzetes struktúrák

Az alkotás éve: 1987

Mennyiség: 1 db papír, tus

11. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Négyzetes struktúrák

Az alkotás éve: 1986

Mennyiség: 1 db papír, tus

12. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Hipertranszformációk

Az alkotás éve: 1976

Mennyiség: 1 db papír, tus

13. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: Négyzetes struktúra 1-3

Az alkotás éve: 1974

Mennyiség: 1 db papír, tus

14. Alkotó: Molnár Vera

A festmény címe: 1 % rendezetlenség

Az alkotás éve: 1976

Mennyiség: 1 db papír, tus

Részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felhívás II.2.5):

Ajánlatkérő az ajánlatot a „legalacsonyabb ár” értékelési szempont szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint,

Figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésére („Egy ajánlattevő ajánlattételre történő felhívása esetén a 76. § (5) bekezdése nem

Alkalmazandó.”)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

Kbt. 98. §

„(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha d) a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi

Előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése”

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 14 darab műtárgy (festmény) az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő kizárólagos tulajdonában van, így azok tulajdonjogának megszerzése kizárólag hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történhet, a verseny biztosítása jelen esetben nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti festmények - nyilatkozata alapján — az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő kizárólagos tulajdonában vannak, a festmények kizárólag az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőtől vásárolhatóak meg, az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.

A tárgyi hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kizárólag az egyedileg meghatározható művészeti alkotások ajánlatkérő általi megszerzésére irányul.

A művészeti alkotások fogalmát a Kbt. nem határozza meg, ellenben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Szjt.) 1. § (2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel a művészeti alkotásokat:

Szjt. 1. § „(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:

h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve”

A felsorolás értelmében tehát a művészeti alkotás fogalmi körébe sorolhatóak a beszerzés tárgyát képező, az ajánlattételre felkért személy kizárólagos tulajdonában lévő festmények.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

14 db művészeti alkotás tulajdonának megszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vintage Galéria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90857964
Postai cím: Magyar utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: galeria@vintage.hu
Telefon: +36 209136291
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 89 763 780.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 107 898 418.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő által bruttó értékben meghatározott becsült érték 114 000 000 HUF, amelynek az általános áfa szabályok szerinti nettó értéke 89 763 780 HUF.

Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezete a fentiekkel összhangban mindösszesen bruttó 114 000 000 HUF.

Nyertes ajánlattevő ajánlata bruttó 114 000 000 HUF, amelynek nettó értéke a különbözeti adózás speciális szabályaira figyelemmel 107 898 418 HUF.

A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő által meghatározott bruttó becsült érték megegyezik a bruttó fedezettel, valamint a Nyertes ajánlattevő bruttó ajánlati árával, ekképpen a szerződött bruttó összeggel is.

A Közbeszerzési Hatóság HNT-00194/06/2020 iktatószámú döntése alapján a megjelölt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk:

Nyertes ajánlattevő neve, adószáma:

Név: Vintage Galéria Kft.,

Székhely: 1053 Budapest, Magyar utca 26. fszt. 2.,

Adószám:24285548-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/01/2021