A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 273379-2020

12/06/2020    S113

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2020/S 113-273379

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése”

Hivatkozási szám: 4500011061
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése tárgyban

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45210000 Magasépítési munka
45234160 Felsővezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45231400 Erősáramú vezeték építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm.

Fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje három állomáson összesen: 65 csoport.

Váltófűtés kiépítése három állomáson, összesen 50 csoport kitérőben.

25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése: 56 km.

Térvilágítás kiépítése/átépítése: 8 helyszínen.

Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoportkitérőt érintően.

Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen.

Hidak, kerethidak, átereszek felújítása, vagy átépítése: 27 db.

Új gyalogos-, illetve peron aluljáró építése: 5 db.

Sínkoronaszint +55 cm magas peronok építése/átépítése: 8 helyszínen.

Különszintű keresztezések átépítése, vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 51
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

CEF 2014-HU-TMC_0493_W

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 173-310575

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500011061
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya éskapcsolódólétesítmények korszerűsítése” tárgyban

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
23/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: sal.laszlo@hid.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: sal.laszlo@hid.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 135 935 868 900.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 7.sz.szerződésmódosítás aláírására 2020.5.26. napján került sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/06/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45210000 Magasépítési munka
45234160 Felsővezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45231400 Erősáramú vezeték építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm.

Fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje három állomáson összesen: 65 csoport.

Váltófűtés kiépítése három állomáson, összesen 50 csoport kitérőben.

25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése: 56 km.

Térvilágítás kiépítése/átépítése: 8 helyszínen.

Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoportkitérőt érintően.

Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen.

Hidak, kerethidak, átereszek felújítása, vagy átépítése: 27 db.

Új gyalogos-, illetve peron aluljáró építése: 5 db.

Sínkoronaszint +55 cm magas peronok építése/átépítése: 8 helyszínen.

Különszintű keresztezések átépítése, vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 51
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 135 935 868 900.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: sal.laszlo@hid.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Zrt
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: sal.laszlo@hid.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződést a Felek mindezidáig hat alkalommal módosították.A 52210_G04_G231 számú tervcsomag Nagytétény – Diósd vasútállomás mellett épülő P+R parkoló kapcsán átépítendő 0,4kV-os szabadvezetéki,illetve a közvilágítási hálózat tervdokumentációját tartalmazza.A tervcsomagban szereplő tervek a P+R parkoló, illetve a hozzá tartozó bekötőút újjáépítése miatt a Rakodó utcában lévő 0,4kV-os szabadvezeték hálózat átépítése szükséges,melyről a MÁV területén lévő 233185/9 hrsz-ú ingatlan betáplálását szükséges fenntartani.Ez a hálózat a hivatkozott terv alapján összesen 90m nyomvonalhosszon és 130m tényleges hosszú 4x150 NAYY földkábellel lett volna megvalósítva.Vállalkozó a munkák megkezdését követően a helyszínen az ajánlati dokumentáció részeként kiadott tervektől és az ELMŰ(továbbiakban: Üzemeltető)által átadott műszaki anyagoktól jelentősen eltérő állapotot talált.A kiadott terveken jelölt 0,4kV-os hálózathoz képest a helyszínen meglévő jelenlegi 0,4kV-os szabadvezeték hálózat jelentősen eltér,ugyanis a terv nem tartalmazza a jelenlegi hálózat végoszlopán lévő,a 233185/5 hrsz-ú ingatlanon létesült telephely fogyasztói csatlakozását,mely az ajánlati dokumentációban és tervekben meghatározottakhoz képest a tervkészítést követően kiadott Üzemeltetői hozzájárulás alapján utólag valósult meg.A változtatást okozó, korábban jelen nem lévő,ELMŰ által létesített fogyasztói csatlakozás és hálózatbővítés a Megrendelő és Vállalkozó között létrejött szerződés megkötése és a tervek elkészülte után valósult meg,mely eltérő hálózati kialakításról Vállalkozó kizárólag a helyszínen szerzett tudomást az Üzemeltető részvételével tartott helyszíni bejárás során.Üzemeltető által rögzítésre került, hogy az elektromos terv készítés idején érvényes adatszolgáltatás nem tartalmazta a jelenlegi hálózat végoszlopán lévő, a 233185/5hrsz-ú ingatlanon létesült telephely fogyasztói csatlakozását, mely az ajánlati dokumentáció részeként kiadott tervek elkészülte után valósult meg és amelyről Megrendelőnek sem volt tudomása.A telephely villamosenergia betáplálásának fenntartása, ezáltal a fogyasztói csatlakozás megléte azonban elengedhetetlen és a kiváltásra szükség van a tárgyi kivitelezés elvégzéséhez és a vonatkozó 0,4 kV-os villamosenergia hálózat üzemben tartásához és ezáltal további munkák elvégzése válik szükségessé,melyek elvégzése ajánlati dokumentációban nem szerepelt.A munkák megkezdését követő helyszíni bejáráson megállapított műszaki eltérések ismeretében Felek rögzítették a tervekben korábban nem szereplő, de megvalósítani szükséges 0,4 kV-os hálózat előzetes műszaki paramétereit.Vállalkozó szerződéses feladatát képezi többek között a 103+18,94 szelvényben meglévő B103 jelű műtárgy környezetében mederburkolat kialakítása.A B103 jelű műtárgy meder-,és rézsűburkolat építéséhez szükséges földmű bontási munkálatainak végzése során Vállalkozó a műtárgy déli és északi oldalán nagyobb kiterjedésű betontömböket talált,melyek az ajánlati dokumentáció részeként kiadott terveken és vonatkozó műszaki leírásban sem szerepeltek, valamint felszíni szemrevételezéssel sem volt látható, hogy a meglévő műtárgy környezetében más betonszerkezet is van.A mederburkolat látható felszíne alatt a bontás során talált, rétegesen elhelyezkedő betontömbök a további munkavégzést is akadályozták, ezért szükséges volt a betontömbök eltávolítása a szerződéses feladatok megvalósításához.Vállalkozó az ajánlatadáskor a bevágásfejtési munkáknál földanyaggal számolt, azonban a megtalált betontömb bontása, mint előre nem látható körülmény miatt Vállalkozónak többletköltsége keletkezett.Vállalkozó változtatási kérelmeket nyújtott be a további munkák miatt felmerülő költségek miatt, melyeket Mérnök felülvizsgált és javaslatában az ELMŰ által létesített fogyasztói csatlakozás és hálózatbővítés miatt végzendő munkák miatt nettó 2 124 200 Ft, míg a betontömbök miatt nettó 6 963 978 Ft,tehát mindösszesen nettó 9 088 178 Ft Vállalkozói díjemelést javasolt,melyet Megrendelő elfogadott.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés módosítására a Kbt. 141.§(4)c)alapján került sor.Az ELMŰ által létesített fogyasztói csatlakozás és hálózatbővítés a Megrendelő és Vállalkozó között létrejött szerződés megkötése és a tervek elkészülte után valósult meg.Erre Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem számíthatott,hiszen a kiadott tervek alapjául szolgáló adatszolgáltatás sem tartalmazta a jelenlegi hálózat végoszlopán létesült telephely fogyasztói csatlakozását.A B103 jelű műtárgy északi és déli oldalain a meder-,és rézsűburkolatok építéséhez szükséges bontási munkák végzése során Vállalkozó által feltárt betontömbök a Megrendelő által kiadott ajánlati dokumentációban nem szerepeltek,azok helyszíni bejárás során és szemrevételezéssel sem voltak láthatók,a felszín alatt, takarva helyezkedtek el.A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg,továbbra is kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés.Szerződéses áremelkedés nem éri el az eredeti szerződés értékének 50 %-át,mindösszesen 0,02 %.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 53 453 589 795.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 53 462 677 973.00 HUF