Építési beruházás - 273581-2019

12/06/2019    S111    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2019/S 111-273581

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Chinese – Hungarian Railway Nonprofit Ltd. / Kínai – Magyar Vasúti Nonprofit Zrt.
Máriássy utca 7.
Budapest
H-1095
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Procurement Department
Telefon: +36 304958611
E-mail: chrn.procurement@bbproject.hu
Fax: +36 15112472
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mavcsoport.hu/bbproject

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Development of railway infrastructure

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„A Soroksár (bez.) – Kelebia (oh) vv. fejlesztéséhez kapcsolódó beszerzés (EPC szerződés)” / “Procurement for the upgrading of the Soroksár (incl.)– Kelebia (country border) railway line EPC contract

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal fejlesztése / Upgrading of the Soroksár (incl.) – Kelebia (country border) railwayline

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 2 078 636 973.00 USD
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34632200
34632300
34941000
34946000
45213321
45221112
45221113
45234000
45234112
45234113
45234114
45234115
45234116
71311230
79930000
79311100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország / Hungary

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés a fő tárgya: a Soroksár (bez.)-Kelebia (országhatár) 150-es számú MÁV vasútvonal fejlesztése a 75 + 00 és 1593 + 88 hm. szelvények között, v = 160 (200) km/h sebességre. A szerződés tárgya szerinti vasútvonal hossza kb. 152 km.

A beszerzés tárgya az alábbi elemeket tartalmazza:

1. A fő paramétereket a hatályos EU TEN-T hálózatra (P4 osztály) vonatkozó specifikáció szerint kell fejleszteni, vegyes forgalom figyelembevételével.

2. Tervezési sebesség 200 km/h horizontális és vertikális elrendezésben (egyéb paraméterek: 160 km/h)

3. Engedélyezési sebesség: 160 km/h

4. Nyíltvonali vágányok száma: 2

5. Felépítmény típusa: 60-as rendszer

6. Tengelyterhelés: 225 KN

7. Villamosított vonal (25 kV, 50 Hz) FET vezérléssel

8. Elektronikus vagy jelfogós biztosítóberendezés, KÖFI + ETCS L2, GSM-R rendszer létesítése

9. Tehervonatok maximális hossza: 750 m

10. Tengelyátszerelt kocsik közlekedésének figyelembe vétele

11. Állomások utasforgalmi és üzemeltetési célú létesítményeinek kialakítása és felújítása

12. Az állomások PRM előírásoknak való megfeleltetése.

A főbb tervezési és kivitelezési feladatok magukban foglalják a

1. A teljes tervdokumentáció elkészítése engedélyezésre (Engedélyezési tervek)

2. Környezetvédelmi hatástanulmány készítése, a környezetvédelmi engedély beszerzése; a NATURA 2000 hatástanulmány elkészítése

3. A kisajátítási tervek elkészítése a változások földhivatali átvezettetésével együtt

4. Az összes építési engedély megszerzése

5. Az építéshez szükséges minden részletes terv elkészítése, a kezelők jóváhagyásának beszerzése

6. Az építési ütemtervek elkészítése, a kezelői hozzájárulások beszerzése

7. Összhangot kell teremteni az építési tervvel, közreműködés a kisajátítási eljárásban

8. Építés (A munkaterület átadásától a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtéig)

9. A használatba vételi engedély megszerzésében való részvétel

10. Megvalósítási dokumentáció elkészítése

11. Jótállási kötelezettségek

The main subject matter of this contract is the upgrading of the Soroksár (incl.) – Kelebia (country border) MÁV railway line No. 150 to line speed v=160(200)km/h between sections 75 + 00 and 1593 + 88, where the total length of the contract is approximately 152 km.

The subject matter of the contract includes:

1. Main parameters according to specifications related to existing EU TEN-T network (class P4) to be upgraded, with mixed traffic

2. Design speed: 200km/h for horizontal and vertical layout (other parameters: 160km/h)

3. Licensing speed: 160km/h

4. Number of line tracks: 2

5. Superstructure type: system 60

6. Axle load: 225 KN

7. Electrified line (25 kV, 50 Hz) using Catenary energy remote control system (FET)

8. Electronic or relay signalling system, establishment with central traffic control system (KÖFI) and ETCS L2, GSM-R systems

9. Maximum length of freight trains: 750 m

10. Consideration of transport of axle-modified trains

11. Construction or renewal of facilities on stations for passenger service and operational purposes

12. Fulfilment of the PRM requirements on stations.

.The main planning and construction tasks include:

12. Preparation of complete plans for approval (permission plans)

13. Preparation of environmental impact assessment and obtaining the environmental permit; Prep of the NATURA 2000 impact assessment

14. Preparation of expropriation drawings together with the administration of changes at the land registry

15. Obtaining all building permits (licenses)

16. Preparation of all detailed designs necessary for the construction works, obtaining the operators’ approvals

17. Preparation of construction schedules, obtaining the operators’ approvals

18. Establish consistency with the building plan and contribution in expropriation process

19. Construction (from the handover of the construction site to a successful technical handover-takeover procedure)

20. Contribution in obtaining of authorization of occupancy

21. Preparation of as-built documentation.

22. Guarantee obligations

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat minősége/ Quality of th technical bid / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 228-475836
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

A Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó EPC szerződés / EPC Contract for the upgrading of the Soroksár (incl.) – Kelebia (country border) railway line

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
RM International Zrt.
0311/5. hrsz.
Felcsút
8086
Magyarország
Telefon: +36 309631482
E-mail: vallalkozas@rminternational.hu
Fax: +36 23232102
NUTS-kód: HU211
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
China Tiejiuju Engineering & Construction Kft.
Honvéd u. 8. 1.em. 2.
Budapest
1054
Magyarország
Telefon: +36 702430339
E-mail: vallalkozas@rminternational.hu
Fax: +36 23232102
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
China Railway Electrification Engineering Group (Magyarország) Kft. / China Railway Electrification Engineering Group (Hungary) Kft.
Váci út 33.
Budapest
1134
Magyarország
E-mail: vallalkozas@rminternational.hu
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 182 715 247.00 USD
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 078 636 973.00 USD
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre/Subcontractors to be involved in the execution of the contract.

R-Kord Kft.; FormiConcept Kft.; Kontúr Csoport Kft.; RING Mérnöki Iroda Kft.; TSCP Kft.; V-Híd Zrt.; VASÚTVILL Kft.; Vasútépítők Kft.; MÁV FKG Kft.; Híd-Tám Kft.; FEJÉR-B.Á.L. Zrt.; VILLFELÉP Bt.; China Railway Design Corporation; China Railway Electrification Engeineering Group Co., Ltd.; CARS Engineering Consulting Corporation Limited (Bejging); CRSC International Company Limited; Nokia Shanghai Bell Co., Ltd.; Huawei Technologies Hungary Ltd.; ZTE Hungary Ltd.; China Railway Electric Industries Co., Ltd.; China Railway No. 9 Group Co., Ltd.; Shanghai Civil Eingineering Group Hungary Ltd.

A beszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni/works or sercices by subcontractors:

Távközlés, biztosítóberendezés; felsővezeték, erősáram tervezés részfeladatok; magasépítési tervezési részfeladatok; magasépítési tervezési részfeladatok, generál tervezési feladatok (engedélyezési, kivitelezési, szakági tervezés), magyar megfelelőséghez szükséges szakértelem biztosítása; magyar megfelelőséghez szükséges műtárgy tervezési szakértelem biztosítása; magyar megfelelőséghez szükséges környezetvédelmi tervezési szakértelem biztosítása; távközlési és biztosítóberendezés, felsővezeték kivitelezése és azok helyszíni irányítása; vasúti pálya építése, kivitelezési munkák helyszíni irányítása; felsővezeték építése; vasúti pályaépítéshez kapcsolódó gép kiszolgálás biztosítása; ET hegesztésre alkalmas vasúti mobil hegesztő gép (ellenállás hegesztő) bérbe adása; aktív és passzív zajvédőfal, illetve műtárgy kivitelezéshez szakember biztosítása; magyar megfelelőséghez szükséges magasépítési kivitelezés helyszíni irányítási szakértelem biztosítás; magyar megfelelőséghez szükséges felsővezeték, erősáram kivitelezés helyszíni irányítási szakértelem biztosítása;

Tervezési munka; építési munkálatokkal kapcsolatos tanácsadás, energiaellátási munkák, felsővezeték-telepítési munkák, jelző és távközlési munkák koordinálása, jelzőrendszer: ellátás, tesztelés és üzembe helyezés, valamint műszaki szolgáltatások; távközlési rendszer: ellátás, tesztelés és üzembe helyezés, valamint műszaki szolgáltatások; villamosítás: ellátás, tesztelés és üzembe helyezés, valamint műszaki szolgáltatások

Generál tervezési feladatok (engedélyezési, kivitelezési, szakági tervezés) és azok irányítása; szaktanácsadás, projektvezetés, vasútépítési pályamunkák és műtárgy építési kivitelezési munkák, azok helyszíni koordinálása, irányítása, vasútépítési pályamunkák

Geodézia; talajmechanikai vizsgálatok; víz-, közmű építési feladatok, monitoring mérések; használt és új szakanyagok minősítése; magasépítés részfeladatok; útépítési részfeladatok; műtárgy építés részfeladatok; FET-HETA kiépítés részfeladatok; térvilágítás kiépítés részfeladatok; váltófűtés kiépítés részfeladatok; alállomás építés; előfűtés kiépítés részfeladatok; biztonságtechnikai kiépítés részfeladatok; szakfelügyelet

2. Ajánlattevő(k) neve, címe/ name & address of bidders:

• CRE Konzorcium: RM International Zrt. (székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz); China Tiejiuju Engineering & Construction Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.); China Railway Electrification Engineering Group (Magyarország) Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.)

• STRABAG-CCCC 2018 KONZORCIUM: STRABAG Vasútépítő Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D.épület)); China Communications Construction Company Ltd. (székhely: Peking város, Xicheng kerület, Deshengmen-Külső út 85., Kína,)

3. Az AK feltételes Beszerzési Eljárást indított az RF (TED 2017/S 228-475836) III.2.2.ban meghatározottak szerint, mivel a fedezet nem áll rendelkezésre. A szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása.

The Contracting Authority has launched a conditional procurement procedure.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Fővárosi Törvényszék (Court of Capital City Budapest)
Markó utca 27.
Budapest
H-1055
Magyarország
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/06/2019