Supplies - 273715-2019

12/06/2019    S111

Poland-Katowice: Low-voltage cable

2019/S 111-273715

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327161489
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Reference number: 701802160-1
II.1.2)Main CPV code
31321210 Low-voltage cable
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986), zwanej w SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienie obejmuje dostawę przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 r. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 284-6.

Przedmiot zamówienia podzielono na 32 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 135 530 m przewodów górniczych oponowych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 11 381 043.70 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Lot No: 1-32
II.2.2)Additional CPV code(s)
31321210 Low-voltage cable
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 SIWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 32.

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

1 PRZEWÓD ONG 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 000 m

2 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 450 m

3 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 350 m

4 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 400 m

5 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+3X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY 700 m

6 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 4 100 m

7 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 720 m

8 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 800 m

9 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 400 m

10 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+2X1,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 600 m

11 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+3X1,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 500 m

12 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+6X1,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 300 m

13 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 2 600 m

14 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 900 m

15 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 200 m

16 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 290 m

17 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6x4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 200 m

18 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 4 020 m

19 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 100 m

20 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 600 m

21 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 200 m

22 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X70+35+6X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY 500 m

23 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 600 m

24 PRZEWÓD ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY 500 m

25 PRZEWÓD ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY 250 m

26 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ/W-GW 3X70+25+3X2X6 3,6/6KV OPONOWY GÓRNICZY 1 000 m

27 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 850 m

28 PRZEWÓD YNOGY 3X70+25 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 200 m

29 PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 8 760 m

30 PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X4+4+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 65 050 m

31 PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X10+10+6 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 26 990 m

32 PRZEWÓD YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 5 400 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 032-072908
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1-32
Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 1)TELE–FONIKA KABLE S.A. w części Nr 1,3,6,8,9,16,18,19,20,23,27; 2)MAS Spółka z o.o. w części Nr 2,4,5,7,12,25,28,29,30,31,32; 3)ELEKTRABLE ROGUM ŚLĄSK Spółka z o.o.w części Nr 10,11,13,14,15,17,21,22,24; 4)“WĘGLOKOKS” S.A. w części zamówienia Nr 26
Town: Myślenice
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 219 165.20 PLN
Total value of the contract/lot: 11 381 043.70 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

I) Zamówienia udzielono Wykonawcom:

1) TELE – FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA 32-400 Myślenice ul. Hipolita Cegielskiego 1 w części zamówienia Nr 1, 3, 6, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 27 na łączną wartość netto 5 903 272,50 PLN

2) MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-190 Mikołów ul. Rybnicka 42 w części zamówienia Nr 2, 4, 5, 7, 12, 25, 28, 29, 30, 31, 32 na łączną wartość netto 4 355 067,20 PLN

3) ELEKTRABLE ROGUM ŚLĄSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 41-800 Zabrze, ul. Alojzego Pawliczka 25 w części zamówienia Nr 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24 na łączną wartość netto 665 544,00 PLN

4) “WĘGLOKOKS” SPÓŁKA AKCYJNA 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 w części zamówienia Nr 26 na wartość netto 457 160,00 PLN

II. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 29.2.2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień

Na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.5.2020 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż

1) w dniu 31.12.2019 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 1,

2) w dniu 31.3.2020 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 2.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja

Ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego

Niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e-mailem.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2019