There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 273715-2019

12/06/2019    S111

Poland-Katowice: Low-voltage cable

2019/S 111-273715

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327161489
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Reference number: 701802160-1
II.1.2)Main CPV code
31321210 Low-voltage cable
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986), zwanej w SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienie obejmuje dostawę przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 r. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 284-6.

Przedmiot zamówienia podzielono na 32 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 135 530 m przewodów górniczych oponowych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 11 381 043.70 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Lot No: 1-32
II.2.2)Additional CPV code(s)
31321210 Low-voltage cable
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 SIWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 32.

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

1 PRZEWÓD ONG 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 000 m

2 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 450 m

3 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 350 m

4 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 400 m

5 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+3X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY 700 m

6 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 4 100 m

7 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 720 m

8 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 800 m

9 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 400 m

10 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+2X1,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 600 m

11 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+3X1,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 500 m

12 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+6X1,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 300 m

13 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 2 600 m

14 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 900 m

15 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 200 m

16 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 290 m

17 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6x4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 200 m

18 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 4 020 m

19 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 100 m

20 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 600 m

21 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 200 m

22 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X70+35+6X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY 500 m

23 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 600 m

24 PRZEWÓD ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY 500 m

25 PRZEWÓD ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY 250 m

26 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ/W-GW 3X70+25+3X2X6 3,6/6KV OPONOWY GÓRNICZY 1 000 m

27 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 850 m

28 PRZEWÓD YNOGY 3X70+25 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 200 m

29 PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 8 760 m

30 PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X4+4+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 65 050 m

31 PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X10+10+6 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 26 990 m

32 PRZEWÓD YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 5 400 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 032-072908
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1-32
Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 1)TELE–FONIKA KABLE S.A. w części Nr 1,3,6,8,9,16,18,19,20,23,27; 2)MAS Spółka z o.o. w części Nr 2,4,5,7,12,25,28,29,30,31,32; 3)ELEKTRABLE ROGUM ŚLĄSK Spółka z o.o.w części Nr 10,11,13,14,15,17,21,22,24; 4)“WĘGLOKOKS” S.A. w części zamówienia Nr 26
Town: Myślenice
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 219 165.20 PLN
Total value of the contract/lot: 11 381 043.70 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

I) Zamówienia udzielono Wykonawcom:

1) TELE – FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA 32-400 Myślenice ul. Hipolita Cegielskiego 1 w części zamówienia Nr 1, 3, 6, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 27 na łączną wartość netto 5 903 272,50 PLN

2) MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-190 Mikołów ul. Rybnicka 42 w części zamówienia Nr 2, 4, 5, 7, 12, 25, 28, 29, 30, 31, 32 na łączną wartość netto 4 355 067,20 PLN

3) ELEKTRABLE ROGUM ŚLĄSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 41-800 Zabrze, ul. Alojzego Pawliczka 25 w części zamówienia Nr 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24 na łączną wartość netto 665 544,00 PLN

4) “WĘGLOKOKS” SPÓŁKA AKCYJNA 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 w części zamówienia Nr 26 na wartość netto 457 160,00 PLN

II. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 29.2.2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień

Na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.5.2020 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż

1) w dniu 31.12.2019 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 1,

2) w dniu 31.3.2020 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 2.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja

Ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego

Niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e-mailem.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2019