TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 274268-2021

01/06/2021    S104

Netherlands-Dordrecht: Information technology services

2021/S 104-274268

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
National registration number: 32681913
Postal address: Noordendijk 248 250
Town: Dordrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3311 RR
Country: Netherlands
Contact person: S.J.P. Kramp
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telephone: +31 787708000
Internet address(es):
Main address: http://www.drechtsteden.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4fd7db286f828b9b9af844222fa8dac1
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4fd7db286f828b9b9af844222fa8dac1
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Digitale werkruimte

Reference number: 210072SCD
II.1.2)Main CPV code
72222300 Information technology services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van de Aanbesteding is het contracteren van één Opdrachtnemer waarmee een Overeenkomst wordt gesloten voor het leveren van Digitale werkruimte (DWR) diensten conform scope, eisen en randvoorwaarden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument inclusief bijlagen zodat Opdrachtgever haar Doelstellingen realiseert.

Let op: deze publicatie ziet toe op de selectiefase. De planning van de gunningfase, bepaling van de gunningcriteria en weging wordt pas definitief bepaald in de documenten die t.b.v. de gunningsfase aan maximaal vijf geselecteerde Gegadigden wordt verstuurd. De in deze publicatie opgenomen informatie die toeziet op de gunningsfase is derhalve niet definitief en er zijn geen rechten aan te ontlenen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72514000 Computer facilities management services
72513000 Office automation services
72416000 Application service providers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Dordrecht.

II.2.4)Description of the procurement:

De omvang van de Overeenkomst en de daarbij horende leveringen en bijbehorende diensten voor de totale maximale looptijd, wordt geschat op 13 700 000,- EUR. Dit is boven de drempelwaarde van een Europese aanbesteding. De aangegeven raming vormt slechts een indicatie voor toekomstige uitgaven. Gegadigde kan hier geen rechten aan ontlenen.

Bij de Inschrijving en Gunning maakt Aanbestedende Dienst gebruik van een prijsplafond. Dit maximum bedrag en de voorwaarden wordt bij de uitnodiging voor Inschrijving aan de betrokken Gegadigden bekend gemaakt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 100
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Overeenkomst heeft een netto initiële looptijd (exclusief migratieperiode) van vier jaar, met voor Opdrachtgever de eenzijdige mogelijkheid de overeenkomst jaarlijks te verlengen, in verband met de complexiteit van de opdracht. De netto looptijd bedraagt maximaal tien (10) jaar. De totale maximale looptijd bedraagt in dat geval tien jaar plus de duur van de migratieperiode.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging overeenkomst.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/07/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 23/08/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Wilhelminaplein 100 - 125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2021