The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 27444-2019

18/01/2019    S13

Poland-Katowice: Sacks and bags

2019/S 013-027444

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Lucyna Fuchs
E-mail: l.fuchs@pgg.pl
Telephone: +48 327572911
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019.

Reference number: 701801428
II.1.2)Main CPV code
18930000 Sacks and bags
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 1 630 666.45 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 - folia maszynowa strech do pakowania palet

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18930000 Sacks and bags
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 - worki polietylenowe bez fałd bocznych z nadrukiem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18930000 Sacks and bags
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 - worki kontenerowe BIG BAG

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18930000 Sacks and bags
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 168-383397
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 - folia maszynowa strech do pakowania palet

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/01/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: POMAR Bożena Bijak Spółka Jawna
Town: Zabrze
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JMJ J. Rostkowski, J. Rostkowska, M. Kuc
Town: Chorzów
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 144 160.10 PLN
Total value of the contract/lot: 156 466.45 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4 - worek polietylenowy

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/01/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SF Jurczyga Społka z ograniczoną odpowiedzialnością
Town: Wisław Wielka
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Michał Jurczyga
Town: Wisław Wielka
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 395 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 945 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5 - worek kontenerowy BIG BAG z nadrukiem

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/01/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo ONr pozycji Uzasadnienie / OPIS 1, 2, 3, 4, 5 Składowe systemu stanowiącego magistralę komunikacyjną do pracy w tunelach oraz innych przestrzeniach zamkniętych, obejmującego część powierzchniową jak i część podziemną, który uzyskał certyfikat badania typu WE wydany przez Główny Inst
Town: Ostrowiec Świętokrzyski
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 489 480.00 PLN
Total value of the contract/lot: 529 200.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

W zakresie zadań nr 2 i 3 postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, według treści którego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/01/2019