Szolgáltatások - 274679-2021

01/06/2021    S104

Magyarország-Gödöllő: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2021/S 104-274679

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 086-222711)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma György
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Telefon: +36 302831982
Fax: +36 23414627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-mate.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MATE hosszú távú stratégiai terve

Hivatkozási szám: EKR000398862021
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) hosszú távú (2021-2025) részletes stratégiai dokumentumának elkészítése az alábbi tartalmi elemekkel:

1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére

2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére

3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/05/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 086-222711

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:

3. Az ajánlati felhívás III.1.3.3 M2. pontjában előírt szakembereken túl a szakember száma, akik részt vettek felsőoktatási intézmények vagy azok fenntartói számára végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció, terv, tanulmány, szakmai javaslat, vagy elemzés készítésére irányuló és/vagy felsőoktatási intézet részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadásra, elemzésre, projekt irányításra vonatkozó projektben (min 0 - 5 fő)

Helyesen:

3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M2. pontjában előírt szakembereken túl a szakember száma, akik részt vettek felsőoktatási intézmények vagy azok fenntartói számára végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció, terv, tanulmány, szakmai javaslat, vagy elemzés készítésére irányuló és/vagy felsőoktatási intézet részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadásra, elemzésre, projekt irányításra vonatkozó projektben (min 0 - 5 fő)

Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:

4. Az ajánlati felhívás III.1.3.3 M2. pontjában előírt szakemberek rendelkeznek-e tapasztalattal Magyarországon felsőoktatási modellváltási folyamat támogatása területen (igen/nem)

Helyesen:

4. Az ajánlati felhívás III.1.3) M2. pontjában előírt szakemberek rendelkeznek-e tapasztalattal Magyarországon felsőoktatási modellváltási folyamat támogatása területen (igen/nem)

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

M.1.1 Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 1 darab, legalább 8000 hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatási intézmény részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció, terv, tanulmány, szakmai javaslat, vagy elemzés készítésére irányuló és/vagy felsőoktatási intézmény részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadásra, elemzésre, projekt irányításra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

M.2.Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi két fő munkavállaló szakemberekkel:

a.) legalább 1 fő jogi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik felsőoktatási intézmények részére végzett, szervezeti struktúra átalakításához, és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadási tapasztalattal és/vagy projektvezetés területén szerzett tapasztalattal legalább 6 hónapnyi időtartamban;

b.) legalább 1 fő közgazdász felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik felsőoktatási intézmények részére végzett, szervezeti struktúra átalakításához, és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó szervezetfejlesztési tanácsadási tapasztalattal legalább 6 hónapnyi időtartamban.

Helyesen:

M.1.1 Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 1 darab, legalább 8000 hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatási intézmény részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció, terv, tanulmány, szakmai javaslat, vagy elemzés készítésére irányuló és/vagy felsőoktatási intézmény részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadásra, elemzésre, projekt irányításra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

M.2.Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi két fő szakemberekkel:

a.) legalább 1 fő jogi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik felsőoktatási intézmények részére végzett, szervezeti struktúra átalakításához, és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadási tapasztalattal és/vagy projektvezetés területén szerzett tapasztalattal legalább 6 hónapnyi időtartamban;

b.) legalább 1 fő közgazdász felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik felsőoktatási intézmények részére végzett, szervezeti struktúra átalakításához, és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó szervezetfejlesztési tanácsadási tapasztalattal legalább 6 hónapnyi időtartamban.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 02/06/2021
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 09/06/2021
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 02/06/2021
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 09/06/2021
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással a műszaki leírást pontosítja, egyebekben a közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.