Építési beruházás - 275064-2016

09/08/2016    S152

Magyarország-Kaposvár: Sportcsarnok építése

2016/S 152-275064

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 117-207634)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501501
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 117-207634

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1.):
A következő helyett:

M.1.1.) legalább 1 db, min nettó 3 200 000 000 HUF ellenszolgáltatást tartalmazó, építmény kiviteli tervdokumentációjának készítése és kivitelezési vagy felújítási munkáit igazoló, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciával, amely ellenszolgáltatásból a kiviteli tervek készítése legalább nettó 70 000 000 HUF ellenértéket képviselt;

Helyesen:

M.1.1.) legalább 1 db, min nettó 2 800 000 000 HUF ellenszolgáltatást tartalmazó, építmény kiviteli tervdokumentációjának készítése és kivitelezési és/vagy felújítási munkáit igazoló, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciával, amely ellenszolgáltatásból a kiviteli tervek készítése legalább nettó 50 000 000 HUF ellenértéket képviselt.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.2.):
A következő helyett:

M.1.2.) legalább nettó 3 200 000 000 HUF ellenszolgáltatást igazoló, új multifunkcionális sportlétesítmény kiviteli tervdokumentáció készítésére és kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely az alábbi munkarészeket tartalmazza:

— min. 1 900 fő férőhelyes nézőtér,

— min. 1 400 m² játéktér és

— vasbeton szerkezetű létesítmény kivitelezése, amely min 45 m fesztávú acélszerkezetű lefedéssel rendelkezik;

Helyesen:

Legalább nettó 2 800 000 000 HUF ellenszolgáltatást igazoló, új multifunkcionális sportlétesítmény kiviteli tervdokumentáció készítésére és kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely az alábbi munkarészeket tartalmazza:

— min 1 900 fő férőhelyes nézőtér,

— min 1 400 m² játéktér és

— vasbeton szerkezetű létesítmény kivitelezése, amely min 40 m fesztávú acélszerkezetű lefedéssel rendelkezik.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 03/08/2016
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 12/08/2016
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 03/08/2016
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 12/08/2016
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk: