Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 276430-2021

02/06/2021    S105

Hrvatska-Šibenik: Niskopodni autobusi

2021/S 105-276430

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 076-193915)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Šibenik
Nacionalni registracijski broj: 55644094063
Poštanska adresa: Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Slobodan Tolić
E-pošta: slobodan.tolic@sibenik.hr
Telefon: +385 22431073
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sibenik.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava 11 novih solo niskopodnih autobusa

Referentni broj: 17/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34121400 Niskopodni autobusi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je 11 solo novih gradskih niskopodnih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizelsko gorivo s petogodišnjim održavanjem.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/05/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 076-193915

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/06/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 15/06/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/06/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 15/06/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: