Építési beruházás - 276489-2019

14/06/2019    S113

Magyarország-Budapest: Pavilon építése

2019/S 113-276489

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 309621665
Fax: +36 14880000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://mtu.gov.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EXPO Dubai 2020 világkiállítás magyar pavilon

Hivatkozási szám: EKR000327002019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212600 Pavilon építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EXPO Dubai 2020 világkiállítás magyar pavilonjához kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása Vállalkozási szerződés keretében

A Beruházás megvalósítása során nyertes ajánlattevő feladata (Feladat)

— a Jóváhagyási Tervben ismertetett építészeti koncepció és műszaki megoldások (együttesen: Program) megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása a Szerződésben, Dokumentációban és annak mellékleteiben, Határozatban és az Ajánlatkérő által Vállalkozó rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentumokban meghatározottak figyelembevételével, a Beruházás ütemtervének (Ütemterv) megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és kitételekkel,

— Tervezési Feladatok és Beruházás megvalósításához szükséges engedélyeztetési feladatok ellátása a Szerződésben, Dokumentációban és annak mellékleteiben, Határozatban és az Ajánlatkérő által Vállalkozó rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentumokban meghatározottak figyelembevételével, a Beruházás ütemtervének (Ütemterv) megfelelően

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 600 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111100 Bontási munka
45212600 Pavilon építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
79930000 Különleges tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Dubaj (Egyesült Arab Emírségek), Budapest (MAGYARORSZÁG), 1027 Budapest, Kacsa utca 15–23.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EXPO Dubai 2020 világkiállítás magyar pavilonjához kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása Vállalkozási szerződés keretében

1. Tervezési feladatok

a) Épület Generál kiviteli terveinek (Kiviteli Terv) elkészítése

b) Épület BIM modelljének (BIM Model) összeállítása.

c) Épület Megvalósulási tervek (Megvalósulási terv) készítése

d) Bontási terv (Bontási terv) készítése – Jogszabályoknak és hatósági előírásoknak mindenben megfelelő, Szerződés szerinti terv készítése, amely alapján Épület az Ütemtervben meghatározottak szerint elbontható.

2. Épület megvalósításához kapcsolódó engedélyeztetési feladatok

Nyertes ajánlattevő feladata Épület megvalósítása és elbontása során szükséges kivitelezési és bontási (együttesen: Kivitelezés) tevékenységeihez kapcsolódó valamennyi hatósági engedély beszerzése – kivéve Design jóváhagyatása – a Kivitelezés határidőben történő befejezéséhez szükséges időben, az engedélyezési eljárás időszükségletére is figyelemmel.

3. Kivitelezési feladatok

A Vállalkozó feladatát képezi az Épület Megrendelő által elvárt színvonalon történő kivitelezése a Jóváhagyási Tervben, az arra épülő Kiviteli tervben, Engedélyekben és a Szerződésben meghatározottak szerint, az Ütemterv figyelembevételével (Kivitelezés).

Beruházás méretei:

— Telek alapterülete: 1 828 m2

— Pavilon nettó alapterülete: 1881 m2

— Gépészeti terek Pavilon területén kívül: 288 m2

4. Beüzemelés

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezést követő átadás-átvételi eljárás (Átvételi Eljárás) keretében végrehajtandó próbaüzem és üzempróbák (együttesen: Próbaüzem) megszervezése és bonyolítása Megrendelő illetve Bonyolító bevonásával.

5. Műszaki karbantartás

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az Épület Átvételi Eljárását követő műszaki karbantartása Bontásig bezárólag, az érintett hatóságok és Megrendelő által elvárt színvonalon és műszaki tartalommal, 24/7 rendelkezésre állással, fenti rendelkezésre állási időben az Épületben elérhető, telepített szakági műszaki karbantartó személyzet biztosítása mellett, a Beruházás ütemezésének, a látogatószámnak és EXPO2020 nyitvatartási rendjének figyelembevételével.

6. Bontás

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az Épület érintett hatóságok és Megrendelő által elvárt színvonalon történő bontása a Bontási Tervben, a vonatkozó Engedélyekben és a Szerződésben meghatározottak szerint, a Beruházás ütemezésének figyelembevételével.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Értékelési szempont: Kbt. 75. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár a 2019. évi XIV. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján. Részletes indokolás az eredeti KD-ban.

2. II.2.7) ponthoz: Felhívjuk AT figyelmét arra, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, mely nem minősül a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosításnak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján jogosult az 1. § b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban a a beruházással, a rendezvények lebonyolításával és szervezésével, valamint a Projekttel összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

EXPO Dubai 2020 világkiállítás magyar pavilon

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WHB-ÉPKAR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91533401
Postai cím: Juharfa utca 11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: peterka.attila@whb.hu
Telefon: +36 303388024
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 600 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok részmunkái; Organizáció részmunkái; Kivitelezési költségeket képező munkák részmunkái; Műszaki

Karbantartás részmunkái; Épület bontásának részmunkái

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II.1.4) ponthoz:a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. – Beruházás keretében megvalósuló épület kivitelezési feladatainak ellátása a Szerződésben, Dokumentációban és annak mellékleteiben, Határozatban és az Ajánlatkérő által Vállalkozó rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentumokban meghatározottak figyelembevételével, a Beruházás ütemtervének (Ütemterv) megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. Beruházás méretei: – Telek alapterülete: 1 828 m2 – Pavilon nettó alapterülete: 1881 m2 – Gépészeti terek Pavilon területén kívül: 288 m2 – Épület beüzemelése a Szerződésben, Dokumentációban és annak mellékleteiben, Határozatban és az Ajánlatkérő által Vállalkozó rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentumokban meghatározottak figyelembevételével, a Beruházás ütemtervének (Ütemterv) megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. – Épület műszaki karbantartása a Szerződésben, Dokumentációban és annak mellékleteiben, Határozatban és az Ajánlatkérő által Vállalkozó rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentumokban, de különösen a Karbantartási Rendben meghatározottak figyelembevételével, a Beruházás ütemtervének (Ütemterv) megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. Műszaki karbantartás időtartama (Időtartam): Az Átvételi eljárás sikeres lezárásától kezdődően a Bontás megkezdéséig. Műszaki karbantartásra vonatkozó rendelkezésre állás: Az Időtartam teljes ideje alatt, minden naptári napon, napi 24 órában (7/24)- Feladat része továbbá a Beruházás kertében megvalósuló méretű és szerkezetű Épület elbontása és az elbontott anyagok vonatkozó szabályoknak megfelelő megsemmisítése, újrahasznosítása „EXPO2020 Dubai” rendezvény bezárását követően, az Ütemterv figyelembevételével.

AT-k: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13. 11800756-2-07; AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza, Sóstói Utca 61. 11259789-2-15. WHB – ÉPKAR Építőipari Kft. 9027 Győr, Juharfa Utca 11. 25714827-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/06/2019